^Cbll Verder vandaag 5 38 'Haast nodig bij studie naar risico instorten NAC-tribune' De nieuwe regels voor kinderalimentatie zorgen voor chaos. De financiële gevolgen voor de ex-partners kunnen enorm zijn. a.s. zaterdag bij uw dagblad DINSDAG 14 APRIL 2015 ||^|^ÏK Dembp, 4/5 Pegida-aanhang en Wilders: liefde op het eerste gezicht 12/13 Gang naar de rechter voor een beter klimaat 15 De pensionado lijdt onder lage rente regen giste eersten in Nederland les over kosten van hun mobiele telefoon. Een onderzoek vorig jaar leerde dat twee op de vijf jongeren wel eens over hun bundel heen gaan. Onderzoek naar gedrag Maaskant V*A r- 7 DEN HAAG - Vaders die alimentatie moeten betalen voor hun kinde ren, kunnen bijde ene rechtbank veel voordeliger uit zijn dan bijde andere. Familierechters hanteren verschillende uitgangspunten bij de vraag welk bedrag alimentatie plichtigen verschuldigd zijn, blijkt uit recente uitspraken. Zo krijgen moeders met een laag inkomen een hogere alimentatie toegewezen bij de rechtbank in Den Haag dan elders in het land. Bij andere rechtbanken zijn juist goedverdienende vaders dankzij de nieuwe regels honderden euro's per maand minder aan alimentatie kwijt. Zeer ongewenst dat bij vergelijk bare zaken verschillende uitkom sten mogelijk zijn, vindt vFAS, de vereniging van Familierechtadvo caten en Scheidingsmediators. Een expertgroep van familierech ters komt komende vrijdag bijeen om over de problemen te praten. De uitgangspunten bijde vraag welk bedrag een alimentatieplichtige is verschuldigd, zijn ongelijk Per 1 januari zijn nieuwe kindrege lingen ingevoerd, die allerlei onvoorziene neveneffecten blij ken te hebben bij het bepalen van alimentatie. Alleenstaande moe ders met een laag inkomen ont vangen nu een extra toeslag die kan oplopen tot 3.050 euro per jaar. Volgens de expertgroep moet dat bedrag meewegen bij het bepalen van de alimentatie. Dit kan ertoe leiden dat pa's porte monnee er niet aan te pas hoeft te komen, of hij nu geld heeft of niet. Een aantal rechters, met name in Den Haag, vindt dit niet recht vaardig. De extra bijdrage is bedoeld als financieel steuntje in de rug van de armlastige moe ders, zo is hun motivatie. In diver se uitspraken keren zij zich tegen de richtlijn van de experts. Zie ook pagina 5 BREDA - 'Liever vandaag dan morgen' is onderzoek nodig naar het risico op instorting van de hoofdtribune van het stadion van NAC. Dat concludeert hoogleraar Akke Suiker van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij noemt de situatie 'zorgwekkend'. Ook zijn collega-hoogleraar Theo Salet pleit voor nader onderzoek. De twee experts op het gebied van (beton-)constructies hebben op verzoek van BN DeStem de twee rapporten bekeken over de scheurvorming in de betonnen liggers van het Rat Verlegh- stadion. Volgens de gemeente Breda gaat het nog zeker een halfjaar duren voordat het nieuwe onderzoek naar de hoofdtribune van het stadion is afgerond. Zie ook pagina 25 Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN J H tHiti i f <IHUm ■Omgaan jfLmet jé CmOP'el Warboel bij kinderalimentatie door Sandra Donker Gescheiden vaders vragen herziening 'Snel studie naar tribune NAC' Waarom ver weg gaan? Ontdek onze buurlanden Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 154e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,11 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2015 | | pagina 1