Donau Zwarte 4.5OO Verder vandaag iV Vj Eindelijk asperges - y~- D66 en VVD in Breda willen dat sportwethouder snel maatregelen neemt, maar die weigert. Lenteweer 160C é3>? i DONDERDAG 9 APRIL 2015 4/5 Weer gedoe over bijeenkomst met 'haatimans' 6/7 Publieke omroep wil jongeren verleiden 38/39 Kristoff is niet te stoppen Kras.nl/91141 of bel 0900-969770 cpg BREDA - De veiligheid van de sup porters bij de eerstvolgende thuis wedstrijd van NAC, zaterdag te gen Dordrecht, is in het geding, waarschuwen de fracties van D66 en VVD in de Bredase gemeente raad. Beide partijen baseren zich op een contra-expertise van eer der onderzoek naar de veiligheid van het Rat Verleghstadion. De partijen schakelden bouwkundig bureau ABT in. Dat staat als ex pert te boek als het gaat om het in schatten van de bouwkundige staat van voetbalstadions. ABT hield de resultaten van een onderzoek dat Ingenieursbureau Den Boer vorig jaar in opdracht van de gemeente Breda uitvoerde opnieuw tegen het licht. Dat bu reau stelde vast dat scheuren en betonrot onder de hoofdtribune geen onmiddellijk gevaar voor de veiligheid opleverden. De gemeen te nam die conclusie over. ABT concludeert juist dat het sta dion mogelijk niet bestand is te gen een mensenmassa die gelijk tijdig begint te springen. D66 en VVD willen daarom 'heel snel' maatregelen. De Bredase sportwethouder Ber- nie van den Berg is niet van plan in te grijpen. ,,De conclusie dat er nu geen veiligheidsgevaar is deel ik nog steeds." Dat ABT tot een andere slotsom komt, verontrust hem niet. „Zij maken een heel theoretische afweging. Namelijk dat er mogelijk iets zou kunnen gebeuren wanneer iedereen op de hoofdtribune synchroon gaat springen of naar voren stormt. Maar op de hoofdtribune staan stoeltjes, dus dat gebeurt niet." D66-raadslid Frank Toeset vindt die houding 'erg onverstandig.' Hijwijst erop dat ook Den Boer in zijn rapport een voorbehoud maakt bij de veiligheid. „De wet houder zegt: 'Ga maar rustig sla pen, er is niets aan de hand'. Daar neem ik geen genoegen mee." NAC ligt niet wakker van de uit komsten van de contra-expertise. „De conclusie is hetzelfde als in het eerdere rapport. Het gaat er van uit dat de veiligheid in gevaar komt als alle 4.5OO mensen op de hoofdtribune tegelijk op dezelfde plek gaan springen. Dat heb ik nog nooit gezien", zegt NAC-woordvoerder Perry Hen driks. Hij benadrukt dat ook bij NAC de veiligheid voorop staat. Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN DeStem psr;?* niiiliiMi,, O.a. Mohacs, Belgrado, Cernavoda, Rousse, Novi Sad, Kalocsa Vliegreis per KLM, transfers, cruise per MS Belvedere Optioneel naar Donaudelta en Constanta Alléén vertrek 10 augustus Prijzen p.p. o.b.v. 2 personen excl. reserveringskosten en Calamiteitenfonds Stadion NAC wél riskant, zegt expert door Berry van der Heijden en Peter Ullenbroeck De veiligheid komt pas in gevaar als er 4.500 mensen tegelijk op de hoofdtri bune zouden springen. 'Dat heb ik in de praktijk nog nooit gezien', zegt de woordvoerder van NAC. Zie ook pagina's 26/27 'Zaterdag zit stadion weer vol' Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 154e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,11 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2015 | | pagina 1