33 Verder vandaag Jan Boelhouwer: Uitlatingen over Turken onhandig Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het te druk - en daardoor onveilig - wordt op het fietspad. |fl)> DINSDAG 31 MAART 2015 168 555516 Markante HSL-brug bijMoerdijk nu ook op postzegel. Verkeersbrug en gewone spoorbrug waren al eerder op postzegel afgebeeld. Ben je fan van James Bond, dan zou 007 best fraai zijn op je nummerbord. De eerste nieuwe kentekenplaat, met GB-001-B, werd gisteren uitgereikt door minister Melanie Schultz van Haegen (r) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan Babette van Veen, ambassadeur van Stichting Het Vergeten Kind. Met de nieuwe cijfers en letters zijn zo'n 2,8 miljoen kentekens mogelijk. 2/3 'Rondje om de kerk' duikt weer op 4/5 Beroepsgeheim arts ter discussie na ramp Germanwings 26 Neergestoken indringer dacht in eigen huis te zijn RIJEN - Het liep hoog op gister middag. De politiek in Gilze en Rijen stond op de achterste benen en de Stichting Inspraak orgaan Turken (IOT) wil dat burgemeester Jan Boelhouwer (PvdA) afstand doet van zijn uitlatingen, gedaan in de Volks krant van zater dag over drugs criminaliteit en Turken. Boelhouwer werd gisteravond op het matje geroepen door de politiek en gaf toe dat zijn uitspraken 'onhandig' waren en zeker niet bedoeld om een oud-wethouder en raadslid van Turkse afkomst te criminaliseren. Donderdag praat Boelhouwer met de Turkse gemeenschap in Rijen. Kou uit de lucht? Niet helemaal. De brief van het IOT moet Boel houwer nog lezen, op voorhand afstand nemen doet hijniet. „Dan stappen ze maar naar de rechter." Zie ook pagina's 2/3 DEN BOSCH - Grotere groepen toer fietsers moeten van het fietspad af. Een vriendelijk belsignaal moet het geschreeuw van passerende wielrenners, waaraan andere weg gebruikers zich ergeren, vervan gen. Dat zijn volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) manieren om de verkeersveilig heid en het gedrag van de sterk groeiende groep toerfietsers te verbeteren. De resultaten van het SWOV- onderzoek komen vandaag naar buiten. De Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) gaf de aanzet tot het onderzoek, omdat naar de recrea tieve wielrennerij nog nauwelijks onderzoek was gedaan. Fietspaden worden voller, de elek trische fiets zorgt voor nieuwe gevaren en het aantal mensen dat wekelijks op de racefiets rondjes maakt, groeit snel. Andere weggebruikers ergeren zich aan hen, vooral als zij luid keels aankondigen dat zij gaan passeren. Een verplicht en herken- baar belsignaal kan die ergernis wegnemen. De SWOV heeft op verzoek van de toerfietsbond ongevallen geanalyseerd en gezocht naar oplossingen. Driekwart van de ongelukken gebeurt in de groep. Het maakt niet uit of die groot of klein is. Gert Jan Wijlhuizen, die het Veel verschillende snelheden op een vaak smal pad, dat is echt vragen om problemen SWOV-onderzoek leidde: „Alles draait om het fietspad, dat steeds drukker wordt. Zoveel verschillen de snelheden op een vaak smal pad, dat is echt vragen om proble men." Het verplaatsen van grotere groe pen wielrenners naar de rijbaan krijgt brede steun, ook van de sporters zelf. De NTFU begint vandaag een campagne. In spotjes wordt begrip gevraagd voor toerfietsers bij andere weggebruikers, zoals mensen met honden en auto mobilisten die een grote groep naderen. Op de spoedeisende hulp worden jaarlijks 4.200 toerwielrenners behandeld. Niemand houdt bij hoeveel toerfietsers overlijden of gehandicapt raken. Zie ook pagina's 12/13 Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN Onstuimig 11 "C DeStem Can-Engin: 'Geschokt door artikel' Jan Boel houwer. Groepen toerfietsers moeten naar rijbaan door Ton de Jong Gert Jan Wijlhuizen, SWOV Strijd op het volle fietspad Autohaag Zeeuw Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 154e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2015 | | pagina 1