10.34 - 'Schandpaal' dreigt voor preitelersbedrijf in Breda Groot Amerikaans bedrijf naar vliegbasis Woensdrecht y Terugluisteren geluidsopnamen leidt tot verbijsterende conclusie: copiloot Andreas Lubitz liet zijn toestel bewust neerstorten. VRIJDAG 27 MAART 2015 10.31: Gezagvoerder klopt op cockpitdeur 10.32: Copiloot zwijgt en ademt rustig 10.33: Luchtverkeersleiding vraagt om contact Copiloot ademt maar zwijgt nog steeds 10.35: Hevig gebonk op de gesloten deur Alarm gaat af, copiloot ademt normaal 10.40: Vliegtuigpassagiers gillen 10.41: V AMSTERDAM - „Men moet ervan uitgaan dat de copiloot uit was op de vernietiging van het vlieg tuig." Deze afschuwwekkende conclusie, uit de mond van open baar aanklager Brice Robin, leidde gisteren in Duitsland en ver daar buiten tot ongeloof en woede. Het neerstorten dinsdag van de Airbus van Germangwings blijkt geen ongeval, maar een zelf moordactie. Wat copiloot Andreas Lubitz (27) heeft bezield, weet niemand. Maar uit een analyse van geluids opnamen en andere vluchtgege- vens blijkt dat hij, toen hij een maal alleen in de cockpit zat, het vliegtuig moedwillig heeft laten dalen. Tot het met een klap uit eenspatte op de rotsen van de Franse Alpen. Een klap waarbij Lubitz en alle 149 andere inzitten den het leven lieten. Diverse Europese vliegtuigmaat schappijen, waaronder Lufthansa, EasyJet, Norwegian en Air Berlin, hebben onmiddellijk na dit bitte- re nieuws maatregelen getroffen. Zij eisen voortaan dat er minstens twee bemanningsleden in de cockpit aanwezig zijn. Als een van de piloten de benen wil strekken of naar de wc moet, moet iemand van het cabinepersoneel zijn plaats innemen. KLM en Air Fran ce onderzoeken nog of ze regels aanpassen. De bestaande voor schriften zijn ingevoerd na de aan slagen op de Twin Towers in 2001. De cockpitdeur is zwaar bevei ligd. Als een piloot even weg is ge weest, moet zijn collega hem van uit de cockpit binnenlaten. De re gel is ingevoerd om kapingen te voorkomen. Het voorschrift gold ook in de fa tale vlucht van Germanwings. Toen de piloot een sanitaire stop maakte, was copiloot Lubitz al- leen in de cockpit. Website flight- radar24.com analyseerde de data die de transponder tijdens de vlucht uitzond. Daaruit blijkt dat om half elf, toen Lubitz alleen in de cockpit was, de route handma tig werd aangepast. De gewenste hoogte veranderde van 38.000 voet (11 kilometer) naar 100 voet (30 meter), waarschijnlijk de laagst mogelijke instelling voor een automatische piloot. De han deling duurde drie seconden. Ne gen seconden later zette het toe stel de dodelijke duikvlucht in. Er waren voor de crash geen signa len dat Lubitz psychische proble men had. Zijn die er wel, dan kan een maatschappij een piloot ver bieden te vliegen. Een piloot be paalt daarnaast zelf of hij fit ge noeg is. Is dat niet het geval, dan mag hij tot het laatste moment be sluiten aan de grond te blijven. VLIEGRAMP 'Dit bedrijf blijft op bevel van de rechter twee maanden gesloten, wegens onderbetaling van bui tenlandse werknemers.' Zoiets moet binnenkort te lezen zijn op een bord bijeen preiteler in Bre da. Voor het eerst in Nederland kreeg een agrarisch bedrijfniet alleen een boete en een tijdelijke sluiting opgelegd, maar wordt ook 'naming and shaming' toege past. De advocaat van de tuinder protesteert bijde Raad van State. 'Smaad en laster door oud-wethouder Smit' De Geertruidenbergse burgemees ter Willemijn van Hees over weegt een aangifte wegens smaad tegen oud-wethouder Albert Smit. Die reageerde op Facebook smalend op de rookboete voor een café en betrok Van Hees erbij. Het Amerikaanse StandardAero gaat op vliegbasis Woensdrecht het onderhoud van straaljager motoren verrichten voor de Koninlijke Luchtmacht. Het be- drijftekent in eerste instantie voor onderhoud aan de F-16, maar gaat dat straks ook voor de Joint Strike Fighter doen. Het heeft daartoe het Nederlandse DutchAero Services opgekocht. StandardAero wil op en bijde basis ook voor derden werken. Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN Wisselvallig 9°C DeSterh Copiloot Andreas Lubitz (27). Lees meer op pagina's 2 t/m 5: 'Dit overtreft de ergste nachtmerrie' De hele tijd blijft Lubitz rustig ademen Frans dorp opent hart voor nabestaanden BREDA HOOGERHEIDE Zie ook pagina 7 Sluiting én schandpaalborden GEERTRUIDENBERG Pagina 32 Van Hees overweegt aangifte Zie ook pagina's 34/35 'Boost voor basis door Amerikanen' Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 154e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2015 | | pagina 1