Wéér (k)raak IE £3 CD-ROM-LAND Geheime dienst AIVD in de fout met illegale DNA- databank. Ook NFI worstelt met regels voor opslag. Verdervandaag Jeremy Clarkson Afgeslankt plan Lange Stallen zesde keer Je houdt van hem of je haat hem 'Het went nooit'. DONDERDAG 26 MAART 2015 8 7 168 555516 DEN HAAG - De overheid verza melt al jaren DNA-profielen van burgers, terwijl dat wettelijk ge zien niet altijd is toegestaan. Dat blijkt uit een rapport van de CTIVD, de toezichthouder op de geheime diensten. Die tikte giste ren veiligheidsdienst AIVD op de vingers, omdat die dienst jaren lang illegaal een DNA-databank heeft bijgehouden. Hoeveel DNA-profielen in die databank za ten, wil de AIVD niet zeggen. Volgens de toezichthouder zijn in de databank namen gekoppeld aan DNA-profielen. Ook heeft de AIVD voorwerpen opgeslagen, zo als blikjes en sigarettenpeuken. Die spullen zijn mogelijk veel te lang bewaard. DNA-gegevens mógen worden on derzocht. Maar zodra een identi teit is vastgesteld, moeten Als DNA-onderzoek tot een identificatie heeft geleid, moeten de DNA- profielen worden vernietigd DNA-profielen en eventueel an der materiaal, zoals vingerafdruk ken, worden vernietigd. De regels zijn niet voor niets zo streng: uit een DNA-profiel kun nen steeds meer persoonlijke ken merken worden gehaald. De priva cy van burgers kan daardoor in ge vaar komen. Op last van minister Ronald Plas- terk (Binnenlandse Zaken, PvdA) is de DNA-databank van de AIVD inmiddels vernietigd. Hij zegt dat de procedures bij de geheime dienst inmiddels zijn aange scherpt. Het is niet de eerste keer dat on rust ontstaat over de manier waar op de overheid omgaat met de op slag van DNA. Vorige maand meldde deze krant dat honderden rechercheurs wei geren hun DNA af te staan voor de eliminatiedatabank van het NFI. Uit nieuwe informatie blijkt dat alle NFI-medewerkers verplicht hun DNA moeten afstaan voor de ze databank. Wie dat niet doet, mag niet bij het Nederlands Fo rensisch Instituut werken. Dat geldt ook voor schoonmakers die zo nu en dan in een onderzoeks ruimte komen. Volgens de wet kan 'afname van DNA-materiaal slechts met uit drukkelijke toestemming van een medewerker plaatsvinden'. Politie mensen mogen wél zelf weten of ze hun DNA willen afgeven voor de databank. De eliminatiedatabank is bedoeld om sporen van NFI-personeel en politiemensen op een plaats de lict uit te sluiten als mogelijk da- derspoor. Misdaadonderzoek ver loopt daardoor een stuk sneller. 2/3 Politie opent jacht op stekkerijen van hennep 4/5 Veel speculatie over oorzaak vliegramp in Alpen 15 HEMAlaat klant aangeven wat hij goedkoper wil BREDA - De Bredase wethouder Bob Bergkamp is blij dat er nu ein delijkheid is: de complete nieuw bouw van 19.000 vierkante meter winkels, 180 woningen en een on dergrondse parkeerplaats op Mols parking gaat niet door. Het is veel en veel te duur. Wel wordt een compacte versie van het plan uit gevoerd. Voor de in ruim een jaar was Omoda in Breda doelwit van een kraak. Eén van de twee daders die het op dure tassen hadden voorzien, is gepakt. 'Ik ben de tel kwijt', zegt bedrijfsleider Hans Engelhard. DIJKLAAN 9, 4814 CA BREDA LENOVO B50-45 NOTEBOOK BENQ GW2760HM MONITOR ■3 Windows 8 Bluetooth Hümi Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN Later regen 8°C Overheid rommelt met DNA door Peter Winterman Zie ook pagina 25 Plan Stallen voor zomer MAKE IT SIMPLE BUT SIGNIFICANT INGEBOUWDE SPEAKERS ma t/m vrijdag 09:00 - 20:00 uur terdag 10:00 - 17:00 uur EN NIET GOED GELD TERUG SHOWROOM, VEEL VOORRAAD ISCHE ONDERSTEUNING PARKEREN EN GRATIS KOFFIE Een volwaardig 15.6" notebook met 320GB harde schijf en 4GB werkgeheugen voor een knalprijs! Maar liefst 27inch, een VA-paneel voor een zeer fraaie beeldkwaliteit en goede kleur- weergave. Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 154e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2015 | | pagina 1