Stille tocht voor Jerfi en Melda Kras Kortingsdagen Kon de schikking met Cees H. wel of niet door de beugel? De Kamer wil nu alles weten over de 'Teevendeal'. S* WOENSDAG 11 MAART 2015 555516 DEN HAAG - Er komt een onafhan kelijk onderzoek naar de miljoe nendeal die Feed Teeven 15 jaar ge leden als officier van justitie sloot met crimineel Cees H. Dat eiste de Tweede Kamer - inclusief de regeringspartijen - gisteren in een stevig debat met premier Mark Rutte. Dat onderzoek moet duidelijk maken of de schikking door de beugel kon. Premier Rutte lag flink onder vuur gisteravond. Volgens de op positie is Rutte de afgelopen jaren niet tot het uiterste gegaan om de informatie te achterhalen over de deal die Justitie sloot met crimi neel Cees H. De premier wordt verweten onvoldoende te hebben gedaan om de waarheid over de schikking boven tafel te krijgen. Hijzou minister van Justitie Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven (beiden VVD) hun gang hebben laten gaan. „Nu vindt u het aftreden van de twee kabinet sleden terecht, maar vrijdag zei u nog dat Opstelten een 'goed ver haal' had", zei D66-voorman Alexander Pechtold. Nieuwsuur kwam vorige week woensdag met nieuwe feiten over de deal, die van bronnen uit het ministerie afkomstig zouden zijn. Minister Opstelten moest maan- Verwacht wordt dat de opvolging van Opstelten en Teeven binnen een a twee weken is geregeld dag erkennen dat het inderdaad om 4,7 miljoen gulden ging. Daar om stapte hij op. Rutte zou de kwestie gebagatelli seerd hebben, meent de opposi tie, bijvoorbeeld door te stellen dat Opstelten slechts één fout maakte door vorig jaar te beweren dat er geen backups meer waren van oude transacties. Zondag dook toch een screenshot op van de schikking. Na aanhoudende kritiek op zijn regierol als premier, stelde Rutte zich wat toegeeflijker op. Hoewel Rutte eerst niet aan het externe onderzoek wilde - dat zou een zaak zijn van de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie - liet hij later de optie open. De nieuwe mi nister, die binnen één d twee we- ken wordt benoemd, zal de onder zoeksopdracht eerst aan de Ka mer voorleggen. De premier wil dat er in het onderzoek ook wordt gekeken naar de hoogte van de schikking, de afwikkeling ervan en of het college van procu reurs-generaal ervan op de hoog te was. Ook moet er als het aan Rutte ligt, onderzoek komen naar het lekken van informatie bij het ministerie van Veiligheid en Justi tie en naar de organisatie van dat ministerie. Nieuwsuur had de de tails van de deal met Cees H. vóór de minister. Zie ook pagina's 2 t/m5 Wat mij betreft kunnen de details over de deal openbaar gemaakt worden Nu vindt u het aftreden terecht, vrijdag zei u nog dat Opstelten een goed verhaal had ETTEN-LEUR - Op 21 maart is er een stille tocht voor Jerfi (20) en Mel da (9), twee van de slachtoffers die zaterdag om het leven kwa men bij het drama aan de Land- manweg in Etten-Leur. Initiatiefnemers zijn Laura van der Mark en Jurgen Krijnen, jeugd vrienden van Jerfi. „We verwach ten minimaal dertig mensen uit onze vaste vriendengroep. We no digen iedereen uit om aan te slui- ten", vertelt Van der Mark. Vol gens de 18-jarige initiatiefneem ster was Jerfi 'heel behulpzaam, goed voor iedereen en rechtvaar dig'. De stille tocht die ze samen met Krijnen op poten zet, begint die 21e maart om 16.00 uur. Verza melen gebeurt tussen 14.00 uur en 15.00 uur aan de Landmanweg 14, het ouderlijk huis van de twee slachtoffers. Hier kan vooraf een bloemetje worden gelegd. Bijhet drama kwam ook de 41-ja- rige Necati C^elik om, de vader van Melda en de stiefvader van Jerfi. Hoe de slachtoffers zijn overle den, kan de politie nog niet zeg gen. Wel heeft het team met re chercheurs al een aardig beeld van wat er zich heeft afgespeeld. „We willen eerst alles zeker we ten. Eind deze week kunnen we hopelijk meer zeggen", zegt een woordvoerder. Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren Korting op alle reizen! Kras.nl/kortingsdagen of bel 0900-96977» c BN Geregeld zon 11 °C W DeStem Kamer wil onderste steen boven door Francine Wildenborg De oppositiepartijen verweten premier Rutte tijdens het Kamerdebat een gebrek aan regie. foto Martijn Beekman/ANP - Sluiten van deals hoort erbij - Knokken achter de schermen - Opvolging droomduo valt niet mee Cees H., drugsbaron Alexander Pechtold door Danny Brood Op bndestem.nl/familiedrama het dossier over deze zaak Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 154e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2015 | | pagina 1