Fraude duikt op 1,2 Vluchtelingen niet onderdak Momenteel is er een recordaantal officiële griepmeldingen: 275.000. Het werkelijke aantal ziektegevallen ligt al op 1,2 miljoen. Jaap van Zweden wil schitteren in de Weense Opera Vervangen simkaart is niet nodig Regen 8°C DONE DONDERDAG 26 FEBRUARI 2015 1688 555516 Honderden ouders zijn boos. Hun kinderen die afzwommen bijeen zwemschool in Oosterhout, kregen een vals diploma. 2/3 Amsterdamse studenten vallen Maagdenhuis binnen -r TU' UTRECHT - De griepgolf die Neder land momenteel treft, groeit uit tot de heftigste van deze eeuw. Het landelijk onderzoeksinstituut Nivel meldt cijfers die hoger uitko men dan het recordjaar 2012-2013, toen de langste griepepidemie van de laatste 25 jaar werd geme ten. De Grote Griepmeting meld de alleen al over afgelopen week 150.000 gevallen. De griep slaat dit jaar extra hard toe doordat er een mutatie van het bekende griepvirus A-H3N2 in omloop is. Mensen die afgelopen najaar een griepvaccinatie hebben gehaald, zijn niet beschermd tegen deze nieuwe variant. De epidemie woedt al twaalf we ken. Begin december werd de voor een 'milde epidemie' gelden de ondergrens bereikt van 8.500 patiënten die in één week met griep naar de huisarts gingen. Sindsdien werden steeds meer mensen ziek. Dinsdag werd het hoogtepunt gemeld: de afgelopen week hebben 28.000 patiënten met griep de dokter ingeschakeld. Daarmee komt het totaal voor dit griepseizoen voorlopig op 275.000 patiënten. Omdat lang niet alle mensen met een griepje naar de dokter gaan, is er naast de Nivel-meting de Grote Griepmeting. Via een website ma ken wekelijks 17.000 Nederlan ders kenbaar of ze last hebben van griepachtige verschijnselen: snel opkomende koorts, keelpijn, hoesten, vermoeidheid. Deze pei ling heeft tussen half december De gemeente Breda moet deze week bijde provincie komen praten omdat ze er vorig jaar niet in is geslaagd voldoende vluchtelingen met een verblijfs vergunning te huisvesten. Die hebben namelijk een streepje voor als het gaat om de toewij zing van een woning. De stad heeft een achterstand van 58 woningen en daarmee is ze en het afgelopen weekeinde - om gerekend naar de totale bevolking - 1,2 miljoen griepgevallen in kaart gebracht. Volgens Carl Koppeschaar van de koploper in Brabant. Op basis van het aantal inwoners wordt wette lijk bepaald hoeveel vluchtelin gen met een verblijfsvergunning gemeenten moeten huisvesten. Dit jaar moet de gemeente Breda nog eens 300 vluchtelingen onder dak bieden. Grote Griepmeting leek vorige week het eind van de epidemie in zicht, maar is na de carnavalsva kantie het aantal gevallen weer fors gestegen. „Er zijn geen teke nen dat het achteruit gaat, inte gendeel. Nederlanders die nu op wintersport zijn, hebben meer ri sico met griep thuis te komen, omdat ook in die landen momen teel sprake is van een epidemie", zegt Koppeschaar. Het record van het aantal geregistreerde griepge vallen dateert uit 2012-2013. Toen telde het Nivel iets meer dan 275.000 griepmeldingen bij artsen en duurde 18 weken. De mogelijke hack bij digitaal beveiliger Gemalto is geen re den om simkaarten in mobiele telefoons te vervangen, zegt mi nister Plasterk van Binnenland se Zaken Gemalto zou 4 jaar ge leden gehackt zijn door gehei me diensten uit de VS. nexti25 Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN DeStem Nog nooit zoveel mensen ziek door Paulus Smits Tot nu toe zijn er 1,2 mensen in Nederland die last hebben gehad van op zijn minst griepachtige verschijnselen, blijkt uit gegevens van de Grote Griepmeting. Zie ook pagina's 2/3 Gezocht: huizen voor vluchtelingen Zie ook pagina 7 Arts ziet weinig mensen met griep DEN HAAG Zie ook pagina 5 Geen massale diefstal sim-codes - voorwaarderende showroom Vraag naar ©ft I election SfeMatic nexti25 bulthaup §5^ Al 75 jaar verstand van keukens. Breda Grenssteen 17 (nabij NAC Stadion) Tilburg Hestiastraat 12 (bij Hornbach) CVT.nl BREDA Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 154e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2015 | | pagina 1