Verdachten Wubben zitten nog in de cel Radiotransfer Coen Sande van SFWnaar 538 West-Brabant heeft zes weken de tijd om 'het meest ideale stroomtracé' te vinden. Besluit is een jaar uitgesteld. dorpsvereniging allochtonen Verder vandaag WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015 8 711688 555516 OOSTERHOUT - Minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) geeft de West-Brabantse gemeenten tot half maart de tijd om met een voorstel te komen voor de meest ideale route voor het stroomtracé 380kV Zuid West. Dat maakte Kamp gistermiddag bekend na het overleg met de West-Brabantse gemeenten en de 380kV-actiegroepen op het stad huis van Oosterhout. Het huidige voorkeurstracé van het ministerie van EZ en TenneT is daarmee niet van tafel, maar Kamp geeft wel ruimte aan het verzoek van de gemeenten, de provincie en de actiegroepen om een alternatiefte bedenken. Kamp: „Er is enige haast geboden bij de aanleg van het tracé, maar ik heb heel goed geluisterd naar de argumenten. Ik moet een afweging maken tussen de urgen tie van de aanleg van de lijn en de overtuigingen die in West-Bra bant leven. Het is verantwoord om het besluit met een jaar uit te stellen. Als er een haalbaar plan op tafel ligt, ga ik daar serieus naar kijken. In de rest van dit jaar is er ruimte voor onderzoek. In het voorjaar van 2016 neem ik een beslissing." De negentien samenwerkende gemeenten moeten dan wel bin nen zes weken een voorkeurs tracé op tafel leggen. Volgens wet houder Jan Akkermans van Hal- derberge, die namens de negen tien gemeenten het woord voert, gaat dat zeker lukken. Akker mans: „We gaan ervoor. Als er iemand goed op de hoogte is van het zoekgebied, dan zijn wij het wel. In Den Haag kennen ze dat niet. Uiterlijk half maart ligt er een plan bij Kamp op tafel." De wethouder is blij dat Kamp nu ruimte geeft aan West-Brabant, maar hij is nog niet 'volledig tevreden'. Akkermans: „Ik ben pas tevreden als er voor alle gemeenten een aanvaardbaar tracé uit rolt." Volgens hem zitten alle gemeenten nog steeds op één lijn. „Er is wat ophef geweest, maar alle gemeenten zijn het erover eens dat we het best moge lijke tracé gaan uitstippelen." Zie ook pagina 29 Het is verantwoord om besluit over het 380kV-tracé met een jaar uit te stellen ROOSENDAAL - De vier leiding gevenden van afvalbedrijf Wub ben in Roosendaal die maandag zijn aangehouden voor het ille gaal vermengen van afvalstoffen met stookolie, zijn in verzekering gesteld. Het Openbaar Ministerie (OM) wil ze in de cel houden zo lang dit nodig is voor verhoor. Dat zegt woordvoerster Marieke van der Molen van het Functioneel Parket in Rotterdam. Het is volgens het OM niet de bedoeling de verdachten veel langer vast te houden, bijvoorbeeld tot de zaak op zitting komt. Zie ook pagina's 2/3 Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren Op de West-Brabantse amateurvelden loopt het vaak uit de hand als een moet voetballen tegen een stadse club met veel 2/3 Het is erop of eronder voor V&D 4/5 Nieuwe biografie over prins Charles 12/13 Spoorellende 31 'Dora 442 geeft heel graag melk' 9HIUP BN Rustig weer 4 C Besluit over 380kV jaar uitgesteld door Rob Musters r.musters@bndestem.nl 'Gematigd blij' met besluit Kamp Minister Henk Kamp 'Bedrijven denken als voddenboeren' Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 154e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2015 | | pagina 1