SShmr Initiatiefwet: pooiers achter tralies Sta-in-de of toch ni V&D legt personeel salarisverlaging op en wil er niet over onderhandelen. De vakbond accepteert dat niet zomaar. Loonoffer groeit in populariteit bom nog in cel Verder vandaag Propaganda verfilmd DINSDAG 20 JANUARI 2015 168 555516 AMSTERDAM - Het heeft veel weg van paniekvoetbal, het spel dat V&D met zijn medewerkers speelt. Gisteren kregen 5.000 werknemers te horen dat ze 5,8 procent van hun salaris kwijtra ken en dat die loonsverlaging al binnen anderhalve week een feit is. Ook verliezen ze per 1 februari vakantie- en seniorendagen. De contractaanpassing is eenzijdig. Onderhandelen is er als het aan het bedrijf ligt niet bij. Slikken of stikken dus. „We heb ben bijdragen van al onze stake holders nodig om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen en blijvende steun van onze aandeel houder en banken te ontvangen", zegt woordvoerster Inge van Lan- gelaar. De aandeelhouder waar over Van Langelaar spreekt, is de Amerikaanse investeringsmaat- schappijSun Capital. Die stelde gisteren ook een nieuwe topman aan bij de warenhuisketen. De snelheid waarmee de looningreep wordt doorgevoerd, duidt er volgens buitenstaanders op dat de nood bij V&D hoog is. „We hebben amper tijd om er op in te spelen", zegt CNV-bestuur- der Martijn den Heijer. „Je kunt gerust van een noodgreep spre ken." Vraag is hoe medewerkers moe ten reageren op het dictaat van de bedrijfsleiding. De vakbonden ac cepteren het in elk geval niet zo maar. Den Heijer: „We willen we ten welke visie het bedrijf heeft voor de lange termijn. Hoe den ken ze weer zwarte cijfers te gaan schrijven?" Vervolg op pagina 5 UTRECHT - Bijna een kwart van de bedrijven snijdt in de arbeidsvoor waarden als middel om het hoofd boven water te houden. Dat blijkt uit onderzoek van organisatiead viesbureau Berenschot. Bij ruim 10 procent wordt daarbijaan het salaris getornd, hetzijdoor het in leveren ervan, hetzijdoor af te zien van verhoging. Vooral in sec toren die in zwaar weer zitten (de financiële dienstverlening en de bouw) komt dit vaak voor. Hoe wel cijfers over een langere perio de ontbreken, schat Berenschot in dat salarisverlaging steeds vaker zal worden ingezet. BREDA/ROOSENDAAL - De twee ver dachten (17 en 18) die vorige week donderdag gedreigd zouden heb ben een bomaanslag te plegen bij het Zoomvliet College in Roosen daal, zitten nog in de cel. Vanmid dag wordt beslist of de twee daar nog langer moeten blijven. Het Openbaar Ministerie (OM) in Bre da wil niet zeggen of de verdach ten hebben bekend. Evenmin maakt het OM bekend of er huis zoekingen zijn verricht naar bij voorbeeld wapens en/of spring stof. DEN HAAG - Pooiers moeten voor jaren achter de tralies, als het aan de Christenunie ligt. „Er is niks romantisch aan de prostitutie en het pooierschap. Het is een harde wereld met extreme gevallen zo als Saban B., die vrouwen met honkbalknuppels bewerkte. En er is vaak sprake van dwang of uit buiting", zegt Kamerlid Gert-Jan Segers. Pooiers zouden de seks- werkers beschermen, maar vol gens de Christenunie houden ze ook geld achter, dwingen ze de vrouwen om te werken en is er zelfs sprake van mishandeling. Naar schatting werken in Neder land 25.000 d 30.000 prostituees, het aantal pooiers is onbekend. Met de nieuwe wet wordt ieder- Er is niks romantisch aan prostitutie en pooierschap. Het is een harde wereld een strafbaar die zonder vergun ning geld verdient aan een prosti tuee. Omdat de seksbranche met vergunningen werkt, is het ver bod goed te handhaven, meent de christelijke oppositiepartij. De be scherming van sekswerkers moet dan gebeuren door de raamexploi- tanten ofbordeelhouders. Met het opheffen van het bordeel verbod in 2000 sneuvelde ook het pooierverbod. Sindsdien klonk va ker de roep om een verbod op het souteneurschap. Nu wordt de op roep voor het eerst sinds 2000 uit- gewerkt in een wetsvoorstel, zegt Segers. In 2013 liet justitieminis ter Ivo Opstelten (VVD) weten niets te zien in een verbod omdat de wet voldoende mogelijkheden biedt pooiers aan te pakken. Vol gens Segers klopt dat niet. „De be wijslast is enorm ingewikkeld." Zijn eerdere initiatiefwet, die klanten van gedwongen prosti tuees strafbaar stelt, ligt nu ter consultatie bij de Raad van State. Zie ook pagina's 4/5 Moet de 150 jaar oude eik de A58 onder Ulvenhout verdwijnen als de weg wordt verbreed? 2/3 Fitnesscentra vechten om sporters 7 Studenten gered van berg Turkije 14 Nieuw: verswinkel bij Van der Valk 38 De 'matchfixer' - van Willem II, een portret 'Elke dag pöplganaa'; Dat is het thema van het 44e filmfestival in Rotterdam dat morgen fl Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN Beetje zon 4°C DeSterh V&D geeft personeel minder loon door Sander van Mersbergen 'Contract is zaak van twee partijen' door Niels Klaassen CU-Kamerlid Gert-Jan Segers Het taboe maakt sekswerk onveilig Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 154e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2015 | | pagina 1