Grond Chemie-Pack naar het havenschap Verder vandaag De rechter straft schietende agenten af. In twee jaar tijd zijn er al vijf veroordeeld. De Nationale Politie start een onderzoek. 136 miljoen euro 'geplukt' MAANDAG 19 JANUARI 2015 555516 5 Koning kon executie niet tegenhouden 6 Popprijs 2014 voor The Common Linnets 7 BijPvdA nu even geen plek voor kritiek AMSTERDAM - Schietende agenten worden vaker voor de rechter gesleept. Zeker vijf politiemensen zijn de afgelopen twee jaar al ver oordeeld voor schietincidenten, terwijl dit voordien maar zelden gebeurde. „Rechters trekken nu een grens", zegt Jaap Timmer, politiewetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Volgens hem schieten agenten steeds minder vaak uit noodweer. „Ze mogen hun wapen al trekken als een verdachte mogelijk vuur wapengevaarlijk is of verdacht wordt van een ernstig gewelds misdrijf. De korpsleiding stimu leert daadkrachtig optreden." In de periode 1978-2012 kregen tien agenten straf opgelegd door een rechter voor onrechtmatig schieten. „Dat nu in twee jaar tijd al vijf agenten zijn veroordeeld, laat zien dat sprake is van een kentering", zegt Timmer. Ook het aantal slachtoffers door politiekogels neemt toe. In 2014 raakte een recordaantal van 33 mensen gewond: fors meer dan het jaarlijkse gemiddelde van 16. Elders in Europa vallen relatief minder slachtoffers. De korpsleiding van de politie stimuleert daadkrachtig optreden Volgens Timmer krijgen agenten te weinig training. „Een agent moet 32 uur per jaar oefenen met het dienstwapen. De helft van die tijd gaat op aan verplichte toet sing. De overige trainingsuren worden soms overgeslagen omdat de werkdruk bij de politie hoog is. Agenten die niet goed zijn getraind, maken sneller fouten." De korpsleiding van de Nationale Politie heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar alle schiet incidenten in 2013 en 2014. In december kreeg een agent een maand cel voor het neerschieten van een automobilist tijdens een alcoholcontrole in Rotterdam. Slachtoffer Ali liep daarbij een dwarslaesie op. Er loopt nog een hoger beroep. Bijde andere ver oordelingen -voor incidenten in Deventer, Duiven, Ravenstein en Haarlem - bleef het tot nu toe bij werkstraffen, voorwaardelijke cel straffen en boetes. Zie ook pagina 4 MOERDIJK - Het Havenschap Moer dijk is door een schikking van de overheid met Chemie-Pack eige naar geworden van de percelen op het industrieterrein waar het bedrijf zat tot aan de brand van januari 2011. Burgemeester Jac Klijs van Moer dijk hoopt binnenkort te horen hoe de schikking financieel uit pakt voor zijn gemeente. „Ik heb geen reden om te denken dat wij hiervan de dupe zullen worden. Maar je moet wel kunnen uitleg gen hoe het zit en waarom hier voor is gekozen. Het gaat uiteinde lijk om miljoenen euro's gemeen schapsgeld." Het was al bekend dat vijf over- heidsinstanties (Rijkswaterstaat, provincie, gemeente Moerdijk, waterschap Brabantse Delta en Havenschap Moerdijk) en Chemie-Pack hadden geschikt om een eind te maken aan slepen de en dure juridische procedures. De totale schade van de brand bedroeg 71 miljoen euro. Er werd geschikt voor 4,2 miljoen. De gemeente Moerdijk zou daarvan naar verwachting enige tonnen krijgen. In het weekend werd bekend dat Chemie-Pack 2,1 mil joen betaalt aan de overheden en dat het de grond overdraagt aan het havenschap. Het is de bedoe ling dat de grond over een aantal jaren in de verkoop gaat. HILVERSUM - Justitie heeft in 2014 een recordbedrag afgepakt van criminelen: 136 miljoen euro. Dat is bijna 50 miljoen meer dan in 2013. De begrote opbrengst voor 2014 was ruim 70 miljoen euro, meldt de NOS. Het nieuwe motto van het Openbaar Ministerie is: misdaad mag niet lonen. 3 SERT '^log leverbaar! Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN Later zon 30C M, DeStem Vurende agent vaker de pineut door Peter Winterman Wetenschapper Jaap Timmer Interview met slachtoffer Ali TIGCHELAARBREDA Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 154e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2015 | | pagina 1