100 K 'NAC heeft te veel om het niet te redden' Kras Kortingsdagen Hotels bedenken eigen tarieven voor 'toeristenbelasting'. Soms zelfs in gemeenten die zo'n heffing niet kennen. Verder vandaag Frans Bauer kan niet zonder West-Brabant. 'Elke keer als ik de afslag Fijnaart neem, dank ik God weer op mijn knieën dat ik thuis ben.' in 'Sprekend West-Brabant' Mil lil -NIIIBI ZATERDAG 3 JANUARI 2015 8 711688 555523 BREDA - Diverse hotels in de regio Midden- en West-Brabant vragen gasten een hogere toeristenbelas ting dan het bedrag dat gemeen ten daadwerkelijk heffen. Ze bedotten daarmee niet alleen gasten, maar plegen ook oneerlij ke concurrentie, vinden onder meer collega's en afgevaardigden van Koninlijke Horeca Nederland. En het mag ook helemaal niet, zegt de Belastingsamenwerking West-Brabant. Secretaris Peter Werther van het Toeristisch Fonds Breda, zelf ho teleigenaar: „Ze stunten met hun kamerprijzen, maar confronteren gasten na afloop toch met een ho gere rekening. Zogenaamd toeris tenbelasting." Breda noemt het 'verwerpelijk'. Maar er zijn ook gemeenten die het niets (Drimmelen) of nauwe- Wij hanteren voor onze gasten overal hetzelfde tarief toeristenbelasting lijks (Oosterhout) iets uitmaakt of hoteliers onder de noemer 'toe ristenbelasting' een hoger bedrag vragen. „Dat moeten ze zelf we ten. Wijcontroleren dat niet", zegt een woordvoerster van de ge meente Drimmelen. „Maar we hebben liever niet dat ze het toe ristenbelasting noemen als het dat niet is", zegt een woordvoer der van de gemeente Oosterhout. „Dat schept verwarring." Maar daar hebben ondernemers iets op bedacht. Fletcher Hotels, met vestigingen in Etten-Leur en Bergen op Zoom, vraagt 2 euro toeristenbelasting per persoon per nacht. Volgens salesmanager Joeri van Zijl van Fletcher Hotels is dat niet alleen 'taks' maar ook 'handling fee', ofwel 'administra tiekosten'. Etten-Leur heft be wust géén toeristenbelasting. Vol gens Van Zijl is het onduidelijk voor de gasten als een keten met 64 hotels overal andere prijzen en toeslagen hanteert. Dus vraagt Fletcher de gasten ook in Bergen op Zoom 2 euro. Die gemeente re kent echter 1,52 euro. Het Charme Hotel in Oosterhout heft 2,50 euro toeristenbelasting (de gemeente vraagt 70 cent). Vol gens de hotelmanager gaat het om een 'verblijfsbijdrage', waarin het hotel ook andere gemeentelij ke heffingen verrekent, zoals riool belasting. De eigenaar van hotel 't Trefpunt (Made) vraagt gasten 2 euro, waar Drimmelen de helft re kent. Hij rekent ook kosten voor creditcardgebruik door, onder de noemer 'toeristenbelasting en ser vicekosten'. Zie ook pagina 25 D e wereld is Kras Tot korting p.p. Korting op alle reizen! Kras.nl/kortingsdagen of bel 0900-9697,scpm 4 Vrachtschepen brengen Italië nieuwe stroom migranten 12/13 Vijftig jaar kraken in Nederland 32/33 Waterbeheer in West-Brabant blijft geld kosten Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren gaan wijvandaag op zoek naar het antwoord op de vraag: zijn wij wel échte Brabanders? Spectrum Robert Maaskant is terug in Breda. Degradatie? Daar wil hij niet eens over praten. 'Elke baby die we kunnen redden, is onze inzet waard' Roep om een vondelingenkamer in Breda *1 J? BN Regen en natte sneeuw 3 C Hotelgast betaalt te veel taks door Hélène Schenk Manager sales Fletcher Hotels Ergernis over 'hotelbelasting' ff j Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 2,70; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2015 | | pagina 1