Bavelse Berg krijgt gestalte De Russische president komt verder klem te zitten tussen sancties en de strijd in Oekraïne. Breda scoort behoorlijk in belangrijke internationale reisgidsen. Leuk park, leuke cafés. En: 'De Grote Kerk is prachtig. Jammer van die beeldenstorm.' WOENSDAG 30 JULI 2014 door Berry van der Heijden BREDA - Binnen twee maanden pre senteert ontwikkelaar Masys sa men met de gemeente Breda en een reeks partners de definitieve plannen voor het evenementen complex bij de Bavelse Berg. Volgend jaar zou het complex al operationeel kunnen zijn, meldt een woordvoerster. Dat betekent dat Breda na 16 jaar weer over een evenementenhal beschikt. Het 15 hectare grote gebied zal vrij toe gankelijk zijn voor recreatie Behalve de hal komen er onder an dere een evenemententerrein, een McDonald's en een kinders- peelpaleis bij de voormalige stort plaats. De hal en het terrein kun nen straks worden gebruikt voor concerten, beurzen of sportmani festaties. Op de langere termijn wil ingenieursbureau Grontmij boven op de berg diverse wellnes- sprojecten opzetten. 'Bavelse Berg' levert circa 1.500 (deeltijd)banen op. Met de uitvoe ring van het plan is een bedrag van 35 a 40 miljoen euro ge moeid. Zie ook pagina 21 Klaar voor de start De houding van Europa en de Verenigde Staten jegens president Vladimir Poetin verhardt snel. foto RIA Novosti/HH ANALYSE RUSLAND door Bob van Huët MOSKOU - De bal ligt sinds giste ren levensgroot in het kamp van Vladimir Poetin. De Russische president heeft forse tegenslagen moeten incasseren, zowel op het slagveld in Oost-Oekraïne als aan het thuisfront - de economie. Terwijl pro-Russische milities steeds verder lijken te worden te ruggedrongen door het Oekraïen se regeringsleger, heeft de Europe se Unie besloten tot ferme sanc ties tegen Moskou. De boosheid over Poetins onwil of onvermogen iets te doen aan de belemmeringen voor toegang tot het rampgebied van de neerge storte vlucht MH17 van Malaysia Airlines heeft de houding van Eu ropa verder verhard. Dat de EU zelfs 'agressieve maatregelen' aan durft tegen de Russen - met alle risico's van dien voor de eigen, zich vaak nog herstellende econo mieën - moet Moskou duidelijk maken dat de maat nu wel vol is. De VS schroeven de sancties even eens op. Ook kwam Washington gisteren met het verwijt dat Moskou met het testen van een raket voor de middellange afstand een belang rijk ontwapeningsverdrag heeft geschonden. President Barack Obama heeft Poetin daar schrifte lijk op gewezen. De druk op Rusland wordt zo van alle kanten opgevoerd. Het mo ment breekt spoedig aan dat niet alleen rijke vrienden van de presi dent, maar ook gewone Russen wat merken van de sancties. De eersten is de toegang tot de EU en de VS ontzegd en zij weten hun buitenlandse bankrekeningen ge blokkeerd. Gewone burgers horen dan wel op de Russische staatste levisie dat de sancties het land niet zullen raken; de realiteit is dat een economische recessie daar door wel dichterbij komt. De angst daarvoor neemt wel dege lijk toe, ondanks juichende popu lariteitspolls voor de president. Veelzeggend is dat rijke Russen te genwoordig veel geld zouden beta len om hun familiestambomen te laten uitspitten om uit te vinden of er via verre voorvaderen geen aanspraak kan worden gemaakt op een andere nationaliteit. Om de spaarcenten veilig te stellen. Pro-Russische milities lijken steeds verder te worden teruggedrongen door het Oekraïense regeringsleger De Europese Unie maakt met 'agressieve' sancties duidelijk dat voor haar de maat nu vol is Zie ook pagina's 2 t/m 4: Kamer uiterst somber - Granaten raken uitgestorven Donetsk - Media te negatief Volg de ontwikkelingen in Oekraïne op bndestem.nl Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA BN Het net rond Poetin sluit zich

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1