JUMBO TflJlïtó 7 dagen per week open Voor het eerst sinds 1962 wordt in Nederland weer een dag van nationale rouw gehouden. Winst Rogers Beelden komen hard aan Proces van wachten dreigt Kabinet kiest de aanval Rampplek vol raadselen Meer Tour op pagina's 33 t/m 38 Fraai zomerweer 27° WOENSDAG 23 JULI 2014 DEN HAAG - Zodra vanmiddag om 16.00 uur de eerste slachtoffers van de vliegramp terug zijn op va derlandse bodem, houdt Neder land een minuut stilte. Het is een dag van nationale rouw. In het he le land hangen vandaag op over heidsgebouwen de vlaggen half stok. Overal zullen klokken lui den, vooral in de namiddag, om de landing aan te kondigen van de eerste militaire vliegtuigen op vliegbasis Eindhoven. Onder poli tiebegeleiding zullen de slachtof fers in colonne worden overge bracht naar de Korporaal van Oud- heusdenkazerne in Hilversum. De Ai en A27 gaan hiervoor ge deeltelijk dicht. Rijkswaterstaat roept mensen op om niet stil te gaan staan langs de route. De aan komst in Eindhoven wordt gemar keerd met een trompetsignaal. Daarna nemen nabestaanden daar in het bijzijn van koning Wil- lem-Alexander, koningin Maxi ma, de top van het kabinet en an dere hoogwaardigheidsbekleders een minuut stilte in acht. Ieder een kan zich daarbij aansluiten, al dus premier Mark Rutte. Op Schiphol zullen tijdens de mi nuut stilte geen vliegtuigen opstij- gen en landen. Ook de bussen, treinen en taxi's van Connexxion zullen op dat moment stilstaan. De publieke omroep zendt van daag de hele dag geen reclame uit op radio- en tv-zenders. Winkels mogen openblijven. Het is aan burgemeesters om uit te maken of geplande feestelijkheden door kunnen blijven gaan. Gemeenten kunnen organisatoren daar ook vrij in laten. In onder meer Breda (Grote Markt, 15.45 uur) zijn van daag gezamenlijke herdenkingen. Het besluit voor een dag van na tionale rouw komt toch nog on verwacht. Minister-president Rut- te hintte eerder wel op een natio nale herdenking, maar zei tegelij kertijd dat Nederland geen tradi tie heeft met nationale rouw. De laatste keer dat Nederland een dag van nationale rouw kende was in 1962 bij de dood van konin gin Wilhelmina en de treinramp bij Harmeien. De Amerikaanse inlichtingendien sten meldden gisteravond laat dat het neerschieten van MH17 waar schijnlijk een vergissing is ge weest van pro-Russische separatis ten. De Amerikanen hebben geen aanwijzingen voor Russische be trokkenheid. Michael Rogers won giste ren de eerste van drie Py- reneeënritten in de Tour. De Australiër maakte deel uit van een vluchtgroep die de hele dag voorop reed. In de slotfase soleer de hij naar de streep. Bau- ke Mollema kon niet aan haken. Hij kwam als 33e aan en zakte van de 7e naar de 10e plaats in het algemeen klassement. Ploeggenoot Laurens ten Dam klom naar plaats 8. 17e Etappe WO 23 juli-124,5 km Saint-Lary Pla d'Adet Saint-Caudens Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN DeSterh I De bloemenzee op Schiphol voor de slachtoffers van de vliegramp groeit nog elke dag. foto Klaas Fopma/HH Vandaag is een dag van rouw door Laurens Kok food 102,5 km I Col de Peyre- sourde 82 km Bagnères-\ de-Luchon 68,5 km iaint-Gaudens 378m Saint-Lary Pla d'Adet1.65< l Col de Peyresourde 1.569m 0 Col de Val Bagnères-de-Luchon 634 mUjl Louron- j f Azet 1.580m Col du Portillon 1.292 fk km II 31 =57,5 68,5 82 11 102,5 124,5 Col de Val Louron- Cj, Azet 102,5 km SPANJE Saint- Béat 31 km ^Bevoorrading Sprint QKlimcat. Saint-Gaudens 378m Saint-Lary Pla d'Adet1.654m Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1