i Vandaag helderheid over Pegatron Teutoburgerwald Y 2/3 66 De georganiseerde misdaad is het betonrot van de samenleving Gallopin wint 33/37 De uitspraak van de rechtbank dat Nederland aansprakelijk is voor de deportatie van ruim 300 moslimmannen gaat de moeders van Srebrenica niet ver genoeg. „We waren hulpeloos. Dutchbat zou ons bescher men. We strijden daarom door." Grote criminele organisaties verleggen hun werkterrein naar Zuid-Nederland. Het gevoel van onveiligheid neemt toe. Volop zomer 27°C DONDERDAG 17 JULI 2014 168 555516 DEN HAAG - De Randstad is niet langer favoriet bij de criminelen: veel zware jongens verplaatsen hun activiteiten naar Brabant en Limburg. De hennepcriminaliteit, de handel in synthetische drugs, het aantal liquidaties en crimine le investeringen nemen daardoor toe in het zuiden. Korpschef Gerard Bouman sloeg gisteren alarm bij de presentatie van het jaarverslag van het Open baar Ministerie. Illustratief voor de opmars van de criminelen 'met een zachte g': bijna 2.000 van de 6.000 opgerolde hennep plantages lagen vorig jaar in Zuid-Nederland. Om de misdaad aan te pakken wordt veel recher che ingezet in de zuidelijke pro vincies, stelt Bouman. „Veel meer dan in het verleden." In Brabant zit nu bijna 30 procent van alle ca paciteit van de Landelijke Recher che. Hoewel er verder geen extra agen ten komen om het groeiende pro bleem aan te pakken, kan er bin nen de Nationale Politie wel wor den geschoven met mankracht. Bouman: „Dat gebeurt. Als er in Den Haag 13.000 agenten nodig zijn voor de nucleaire top dan wordt dat geregeld. Als er elders in het land om een of andere re den meer politiemensen nodig zijn, dan kan dat ook." Door samenwerking tussen poli tie, justitie, Belastingdienst en so ciale diensten moeten de netwer ken worden opgerold. Bouman noemt de georganiseerde mis daad 'betonrot in de samenle ving'. Geweld, dealen, dumpen van drugsafval en bedreigingen zorgen bij veel mensen voor ge voelens van onveiligheid. Politici in Brabant en Limburg trokken de afgelopen week al aan de bel over de toename van be dreigingen van bestuurders door (drugs) criminelen. Zie ook pagina 7 Elke dag EXTRA pagina's Tour de France Laatste Tour-nieuws: bndestem.nl/tour Nadat hij maandag al een etappe lang de gele trui droeg, zette Tony Gallo pin gisteren een kroon op zijn Tour: hij won de rit naar Oyonnax. Bauke Mollema en Lau- rens ten Dam handhaaf den zich voorin. Mollema steeg naar de negende plek in het klassement. BREDA - De Inspectie SZW (voor heen Arbeidsinspectie) brengt vandaag naar buiten wat er moet gebeuren bij Pegatron in Breda. „Alle opties zijn open, tot stilleg gen toe", zegt een woordvoerder. Vakbond FNV stapte dinsdag naar de inspectie naar aanleiding van klachten over 'mensonterende' ar beidsomstandigheden bij Pega tron waar circa 800 mensen wer ken. Het bedrijf repareert iPhones voor Apple. „Gisterochtend om 8.30 uur kreeg ik een telefoontje dat de inspectie de zaak zou on derzoeken", zegt vakbondsbe stuurder Tjeerd Bakx. Dat gebeur de meteen 's middags. De inspec teur heeft gesproken met de direc tie en enkele medewerkers. Het bedrijf liet gisteravond in een korte verklaring weten dat 'de vei ligheid van werknemers absolute prioriteit heeft.' Inmiddels is in de hal van het bedrijf een tijdelijk koelsysteem aangebracht. Veel klachten gingen namelijk over de hitte in het pand. Een cruciale vraag is of Pegatron meldings plicht had nadat een van de werk nemers met een ambulance naar het ziekenhuis was gebracht, na dat ze onwel was geworden. Zie ook pagina 21 Kras.nl/17625 of bel 0900-9697^ Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN DeStem I 12e Etappe do 17 juli-185,5 km Romanèche- J Brabant geliefd bij bendes door Niels Klaassen Gerard Bouman Politiechef Bouman. foto HH 'Justitie verliest dit niet' Thorins 39,5 km Col des Brosses 138 km^ Bourg- en-Bresse Cote du Saule- ^-d'Oingt 83 km Chatillon-d'Azergues 100 km Cote de Crammond fe164 km Saint-Étienne door Berry van der Heijden 'Wij pakten overlast direct aan' Op bndestem.nl/pegatron leest u veel reacties over de situatie bij het bedrijf. Volg daar ook het laatste nieuws. Het 3-sterren Mercure Hotel BieleFeld ligt in het centrum van BieleFeld in de natuurrijke streek het Teutoburgerwald. Net over de Nederlandse grens InclusieF ontbijtbuFFet Prijzen p.p. o.b.v. 2 personen excl. reserveringskosten en Calamiteitenfonds Chatillon- 335m 0, Romanèche- f Thorins 199m d'Azergues 211m km 39,5 58,5 83 100 138 164 185,5 Qz Bevoorrading Bourg-en-Bresse 221 m CöteduSaule-d'Oingt551m Col de Brouilly .jjt Sprint Q Klim cat. Saint-Étienne 494m Col des Brosses Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1