U 66 Scholen zijn heel bang dat de inspectie ze afgaat rekenen op slechte resultaten Scholen moeten leerlingen met rugzakje plaatsen, maar durven dat niet aan. Dat zorgt voor onzekerheid. sluiting Phiiip Morris: verkooptijd vuurwerk blijft Even zomers 28°C VRIJDAG 4JULI 2014 168 555516 DEN HAAG - Honderden kinderen met stoornissen als ADHD en au tisme weten nog altijd niet of ze na de zomer naar school kunnen. Deze leerlingen moeten per r au gustus zoveel mogelijk naar gewo ne middelbare scholen. Maar om dat het nog niet zo ver is, worden ze daar vooralsnog afgewezen. Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (WD) wist de gro te zorgen van de Tweede Kamer daarover gisteren niet weg te ne men. De partijen zijn bang dat veel kinderen thuis komen te zit- ten. Passend onderwijs - zo veel mogelijk kinderen met een beper king in het regulier onderwijs - moet daaraan juist een einde ma ken, omdat scholen leerlingen niet langer mogen weigeren. Ze moeten doorverwijzen naar een andere school binnen het regio naal samenwerkingsverband waar van ze deel uitmaken. Toch gebeurt dat veel te weinig, zegt ook de Algemene Onderwijs bond (AOb). Grotendeels uit on wetendheid: uit een recente AOb-enquête blijkt dat 48 pro cent van de middelbare scholen niet weet voor welke leerlingen er plek is en hoe ze ouders daarover kunnen informeren. Bovendien zijn scholen bang dat ze afgerekend worden door de on derwijsinspectie, omdat kinderen met een rugzakje slechter preste ren, zegt Kamerlid Paul van Mee nen van D66. Dekker zegt de in spectie daarop aan te spreken, maar grijpt verder niet in. Loes Yp- ma (PvdA) heeft bij gebrek aan ac tie zelf een meldpunt geopend. Suzanne Boomsma van Stichting Autipassend Onderwijs Utrecht heeft inmiddels alleen in Utrecht al 35 meldingen van ouders met autistische kinderen die geen plekje op een reguliere middelba re school vinden. Ze ziet niets in Dekkers oplossingen: onderwijs- consulenten die bemiddelen of een geschillencommissie. „Daar voor hebben ouders medewer king van het schoolbestuur nodig. Maandag beginnen de vakanties al. Wij gaan naar de rechter." Zie ook pagina 4 geen actie kabinet r 9 9 Asscher legt Zwarte Piet uit aan VN Minister Lodewijk Asscher heeft gisteren een VN-commis- sie uitgelegd hoe het kabinet denkt over het sinterklaasfeest en de rol van Zwarte Piet. „Ik heb onder meer verteld dat het een geliefde traditie is met veel zoete jeugdherinneringen en dat het tegelijk niet statisch is maar dynamisch." Zie ook pagina's 4/5 Het kabinet roept de raad van commissarissen (RvC) van Philip Morris niet op de sluiting van de fabriek in Bergen op Zoom te her zien. Dat bleek gistermiddag tij dens een kamerdebat over de slui ting van de fabriek. SP en Groen links wilden dat ministers Kamp en Asscher de RvC zouden vra gen de sluiting terug te draaien. Rond de komende jaarwisseling mag toch weer 3 dagen vuurwerk worden verkocht Het kabinet wil de de verkooptijd terugbrengen naar 2 dagen, maar daar heeft de Tweede Kamer een stokje voor ge stoken. Onder meer WD en PvdA lieten gisteren in de Twee de Kamer weten niets te zien in verkorting van de verkooptijd. „Ik voorzie twee dagen met lange rijen voor de winkels", zei PvdA-Kamerlid Ahmed Mar- couch. Ook vreesde Klaas Dijk- hoff (VVD) dat de verkoop van il legaal vuurwerk zou toenemen. Voor het plan om het afsteken van vuurwerk aan banden te leg gen, is wel een Kamermeerder heid. Nu is het nog toegestaan op 31 december van 10.00 tot 2.00 uur vuurwerk af te steken, maar dat wordt van 18.00 tot 2.00 uur. Staatssecretaris Wilma Mansveld gaat bekijken of in 2015 de ver kooptijd toch naar 2 dagen kan. Eind 2016 geen Beneluxtrein meer Vanaf 2016 rijdt de Benelux trein niet meer via Roosendaal. Hij gaat dan via de hogesnel heidslijn van Rotterdam naar Breda en vervolgens richting Antwerpen. Vanaf eind dit jaar rijden de Beneluxtreinen weer helemaal van Amsterdam naar Brussel. Nu is het beginpunt nog Den Haag. Zie ook pagina 3 *bf4NT sUiiiinnol Oranje denkt niet aan rustig opbouwen Tijd om af te rekenen voor Colombia Elke dag een actuele e-paper Laatste WK-nieuws: bndestem.nl/wk2014 Doe mee aan de Lezerstour en win! bndestem.nl/lezerstour Marcel Kittel: ••Ik heb weieens een helm door de bus gegooid na een mislukte sprint Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN DeStem Scholen weigeren zorgenkind door Francine Wildenborg Paul van Meenen, D66 'Scholen wijzen kind keihard af BERGEN OP ZOOM DEN HAAG DEN HAAG Op zoek naar de balanspiet ROOSENDAAL vervolg op pagina 2 Twee maal per dag Eurostar 'Oproep stoot andere bedrijven af Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1