1 Mantelzorgboete niet van tafel Kras Kortingsdagen au Volg het WK dagelijks met BN DeStem De provincie is door de Essentgelden flink gaan uitgeven. Zij begeeft zich in projecten met grote financiële risico's. VANDAAG Geregeld zon 19°C WOENSDAG 25 JUNI 2014 8 7 168 555516 DEN BOSCH - Van veel projecten die de provincie Noord-Brabant met Essent-miljarden financiert, is niet duidelijk wat ze opleveren. Dat blijkt uit een uitgebreide studie van twee onafhankelijke onderzoeksjournalisten naar het kapitaal dat de provincie verdien de met de energiebelangen. De provincie is op tal van plaatsen risicovol gaan investeren, daar waar banken en pensioenfondsen afhaken. Ruim 2 miljard euro is inmiddels gestopt in tal van projecten en de eerste debacles dienen zich aan. Brabant verdiende sinds de eeuw- Luis Suarez deed het weer. De Uruguayaan zette dit keer zijn tanden in de Italiaan Giorgio Chiellini. Uruguay wipte Italië uit het toernooi. wisseling 4,7 miljard euro met de energiebelangen. Met de verkoop van de aandelen in 2009 werd 3 miljard opgehaald: 2 miljard is op de bank gezet, 1 miljard wordt via tien potjes geïnvesteerd in de economie, zegt de provincie. Door rendementen en jaarlijkse dividendinkomsten omdat Essent snel winst maakte, liep de winst van de provincie op tot 4,7 miljard. Een deel van dat geld wordt uitgestrooid over oneindig veel méér dan de tien doelen die de provincie heeft benoemd. Geregeld ook wordt gemeenten gevraagd als co-financier te inves teren in grote projecten. Vaak zonder dat gedegen onderzoek is gedaan naar de risico's. Maar de gemeenten doen zonder aarzeling mee, want 'als de provincie flink investeert, moet het wel goed zijn'. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij een bijna 30 miljoen kostend logistiek park in Woensdrecht. De vraag is of, en zo ja wanneer, dat van de grond komt. Een ander voorbeeld is het met de verkoop van Essent-dochter Kabelcom (nu Zig- go) opgerichte Ontwikkelbedrijf. Kosten: 125 miljoen euro. Het financiert 'ruimtelijke projecten van provinciaal belang'. Van alle projecten die zijn gestart, verloopt zo'n 80 procent uiterst moeizaam: omdat verliezen wor den geleden, de regio-economie niet gestimuleerd wordt of omdat de doelen niet worden gehaald. Stoppen is meestal geen optie, want dan is eenmaal geïnvesteerd geld zeker verloren. 18.00 uur Nigeria - Argentinië 22.00 uur Honduras - Zwitserland 18.00 uur Bosnië-Herzegovina - Iran 22.00 uur Ecuador - Frankrijk Korting op alle reizen! Kras.nl/kortingsdagen oF bel 0900-9697^ DEN haag - De maatschappelijke verontwaardiging over de 'mantel zorgboete' is groot, maar staats secretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) is nog niet van plan om het voorstel daartoe te laten varen. Zij wil eerst een uitgebreid onderzoek naar de effecten van deze maatregel afwachten, zei ze gisteren in de Eerste Kamer. Mensen die hun hulpbehoevende vader of moeder in huis nemen, krijgen vanaf juli 2016 mogelijk te maken met een korting op de AOW van de inwonende ouder. Dit is het gevolg van de kosten- delersnorm die dit kabinet wil invoeren. Uitkeringsgerechtigden die onder één dak wonen, ontvan gen dan een lagere uitkering omdat zij voordeliger uit zijn. Dit treft dus ook mantelzorgers. Klijnsma wilde niet vooruitlopen op de vraag wat zij doet als het on derzoek naar de effecten van de mantelzorgboete nadelig uitpakt. De Eerste Kamer gaf gisteren groen licht voor een pakket maat regelen om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. Zij moeten zoveel mogelijk vanuit de sociale werkplaatsen en uitkerin gen doorstromen naar reguliere banen. Daarvoor moeten de komende jaren in totaal 125.000 banen beschikbaar komen. Als grote bedrijven er niet in slagen 100.000 (deels gesubsidieerde) werkplekken te creëren, krijgen zij een quotum opgelegd. extra sportpagina's elke dag een actuele e-paper op onze site: bndestem.nl/wk2014 Oranje doet het rustig aan in het basiskamp lipiSÉIlti Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN Celdberg Brabant dijt verder uit door Ton de Jong 4,7 Brabant verdiende sinds 2000 4,7 miljard met energiebelangen in vooral Essent Zie ook pagina's 28 t/m 31 Provincie bankiert gul door Sandra Donker i' y .-•'■y 'I Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1