Honderden extra asielzoekers naar Cilze Vandaag- I 66 Ik hoop dat de presentatie duidelijk zal maken dat er goed over nagedacht is Volg het WK dagelijks met BN DeStem Projectontwikkelaar Blauwhoed ziet brood in een omheinde, veilige buurt voor homo- en biseksuelen en transgenders. 66 Hetero's weigeren is in strijd met het verdrag voor de Rechten van de Mens Hardwell neemt schermen Times Square over 66 Voor heel België is dit iets speciaals Mil 38/39 Enkele buien 20°C 7®^ WOENSDAG 18 JUNI 2014 168 555516 TILBURG - Gay Village. Onder die naam wil projectontwikkelaar Blauwhoed bij Tilburg een wijkje realiseren exclusief voor homosek suelen, biseksuelen en transgen ders. Homoseksuelen staan nog niet te springen om een plekje te reserveren in de wijk. Blauwhoed heeft een overeen komst met de provincie over het MOB-complex aan de noordkant van Tilburg dat ooit in beeld was voor een grootschalig winkelcen trum. Onderzoek moet uitwijzen of er voldoende belangstelling is. Op het volledig omheinde MOB- terrein kunnen homo's en trans genders gegarandeerd veilig wo- nen, is de gedachte. Het plan is een reactie op het geweld en de pesterijen tegen homo's en les biennes die de laatste jaren ook in Nederland geen uitzondering zijn. Blauwhoed baseert zich on der meer op CBS-onderzoek van vorig jaar waaruit bleek dat 22 pro cent van de homoseksuele man nen en 30 procent van de vrou wen zich soms onveilig voelt in ei gen buurt. Voor Nederland zou het een nieuw fenomeen zijn. In Amster dam bestaan wel speciale aanleun woningen voor homoseksuele ouderen. Amerikaanse staten als Florida en Alabama kennen al be sloten Gay Villages, ook in Frank rijk werd vorig jaar een plan gelan ceerd. Als er voldoende belangstelling is voor het plan in Tilburg, moeten de toekomstige bewoners dat zo veel mogelijk zelf mee kunnen in vullen, is de gedachte. Projectlei der Yvonne van Mierlo verwijst voor nadere toelichting naar de GILZE/BREDA - De capaciteit op het asielzoekerscentrum in Gilze wordt fors uitgebreid. Bronnen melden dat het aantal van gemid- deld 850 vluchtelingen naar 1.200 tot mogelijk 1.300 mensen gaat. Het zou bij de opvang gaan om twee groepen: 600 alleenstaande asielzoekers en 600 mensen die deel uitmaken van een gezin. Komende maandag informeert het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) de politiek in Gilze en Rijen. Gisteravond nog hield het COA een informatieavond voor bewoners over opvang van 400 vluchtelingen in de voormalige Koepel-gevangenis in Breda. Woordvoerder Jan Willem An- holts van het COA wil over de aantallen in Gilze nog niets zeg gen, maar bevestigt dat sprake is van een 'flinke ingreep' en een 'fors traject'. „Er gaat behoorlijk wat gebeuren. Het gaat ook om een relatief oude opvanglocatie. De boel gaat er straks wel op voor uit." Zie ook pagina's 7 en 21 Tilburgse makelaar LBB/Naber. „Het MOB-terrein biedt in groe ne omgeving dertien locaties voor woningen", zegt Toine Naber. „Naargelang de behoefte kunnen er vrijstaande woningen komen, tweekappers en rijtjeswoningen." Voor de gemiddelde woning denkt hij aan een prijs van circa 2,5 ton. Onderzocht wordt of een commu- nity kan worden gevormd: leden bepalen dan samen of er bijvoor beeld behoefte is aan gezamenlij ke voorzieningen als een fitness ruimte, tennisbanen of een zwem bad. Ook voor Naber kleven nog vra gen aan het plan. „Je kunt he tero's in principe niet weigeren, dat is in strijd met het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens. We willen ook niet discri mineren. Met een constructie met een Vereniging van Eigena ren is dat juridische bezwaar mo gelijk te omzeilen." Zie ook pagina 7 bndestem.nl BREDA/NEW YORK - De Bredase dj Hardwell heeft gisteravond laat (Nederlandse tijd) voor een stunt gezorgd op Times Square in New York. Het beroemde plein op Manhattan, bekend om zijn vele reclameschermen, werd vanaf 23:15 uur twee keer een kwartier lang 'overgenomen' door de populairste dj ter wereld. Op 43 schermen, verdeeld over zeven gebouwen, werd tegelijkertijd en in een interactief samenspel reclame gemaakt voor zijn Noord-Amerikaanse tournee, dit najaar. Het visuele bombardement, af komstig van het Eindhovense be drijf Eyesupply, is vastgelegd door een cameraman. Die beelden wor den weer gebruikt in een online video, die vanaf morgen wereld wijd te zien is. Het idee achter het filmpje: Hardwell (echte naam: Robbert van de Corput) 'hackt' de VS, op het laatste con tinent dat hij nog moet aandoen tijdens zijn wereldtour getiteld I Am Hardwell. Invallers extra sportpagina's elke dag een actuele e-paper op onze site: bndestem.nl/wk2014 Tussen euforie en terug op aarde: drie Oranje-scenario's Van Gaal schakelt toch weer over op 4-3-3 brengen Belgen winst 40/41 Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN DeStem Plan voor aparte homowijk Tilburg door Stephan Jongerius Toine Naber, makelaar door Palko Peeters Burgemeester Jan Boelhouwer - AZC: moet je wel over limiet heen? - De Koepel: vluchteling baart zorgen - Homo's reageren verdeeld - Vier vragen over een homowijk DeStem Homowijk: goed idee of juist stigmatiserend? Reageer op de stelling op onze website m 18.00 uur Australië - Nederland 21.00 uur Spanje - Chili 24.00 uur Kameroen - Kroatië Dries Mertens Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1