Vandaag: Psü 66 Er wordt zelfs geen analyse gemaakt van de aangiftes via internet, blijkt uit navraag extra dik sportkatern met 25 pagina's Volg het WK dagelijks met BN DeStem Sensational South Africa Tas Kris en Lisanne gevonden Door falende ICT-systemen, te weinig mankracht en liegende agenten is aangifte doen een drama. 66 Ik had niet zo veel Spatje regen 18°C MAANDAG 16 JUNI 2014 168 555516 DEN HAAG - Wie aangifte doet bij de politie, komt vaak bedrogen uit. Internetaangiftes gaan verlo ren, het duurt eindeloos om in een andere plaats aangifte te doen en sommige agenten liegen over de afhandeling van aangiftes van inbraken. Dat blijkt uit een rap port van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Door de vorming van de Nationale Politie zou het mak kelijker moeten zijn aangifte te doen, maar volgens de inspectie gaat er nog van alles mis. Zo advi seert de politie meestal aangifte te doen via internet. Voor ernsti ge zaken, zoals inbraak of geweld, moet een slachtoffer wél met een agent spreken. Volgens de inspectie worden in ternetaangiftes niet goed gecon troleerd. „Ik heb laatst intern na vraag gedaan of er nog wel eens wat met internetaangiftes wordt gedaan, maar er wordt zelfs geen analyse van gemaakt", zegt een politiechef in het rapport. Aangifte doen in een andere plaats dan waar een delict is ge pleegd, blijkt een hels karwei. Doordat de ICT-systemen van de politie niet goed op elkaar aanslui ten, moet een agent een aangifte eerst uitprinten en per post naar de regio sturen waar het delict is gepleegd. Daar moet een andere agent de aangifte opnieuw intik ken op de computer. Dat zorgt niet alleen voor langere wachttij den voor burgers, maar ook voor onnodig werk, stelt de inspectie. Het gaat ook fout bij de afhande ling. Wie slachtoffer is van wo ninginbraak moet binnen twee weken worden teruggebeld over de stand van zaken rond de aangif te. Dit blijkt bijna altijd te gebeu ren, maar volgens de inspectie lie gen agenten hier soms over. Ze zetten een 'vinkje' in het sys teem, terwijl ze de aangever niet hebben gebeld. Vanwege gebrek aan mankracht schakelen leiding gevenden soms studenten in om te bellen. Door het personeels tekort is het in verschillende poli tieregio's onmogelijk om telefo nisch aangifte te doen. De aangifteproblemen spelen al langer. Eind vorig jaar zei minis ter Opstelten van Veiligheid en Justitie dat 'cultuurveranderingen binnen de politie' nodig zijn. „Dat kost tijd", zei hij. De zege op Spanje geeft Oranje geen garantie voor de toekomst, maar Louis van Gaal heeft de eerste slag gewonnen doelpunten verwacht maar wist wel dat het zo moest extra sportpagina's elke dag een actuele e-paper op onze site: bndestem.nl/wk2014 Hockeydames superieur, heren overklast Kras.nl/25990 of bel 0900-9697^ PANAMA - De autoriteiten in Pana ma en de familie van de twee ver miste Nederlandse vrouwen gaan nog altijd uit van een misdrijf. Door de vondst van een rugzak met spullen van Kris Kremers en Lisanne Froon wordt dat vermoe den zelfs gesterkt, 'al sluiten we op dit moment niets uit', zei een woordvoerster van de familie gis terochtend. De tas met daarin tele foons, een verzekeringspasje, geld (83 dollar) en een digitale camera werd gevonden bij een rivier die lastig te bereiken is. Vanaf de plek waar de twee vrouwen voor het laatst waren gezien, de Pianis- ta-trail, is het ruim 8 uur lopen. Lisanne Froon en Kris Kremers verdwenen op 1 april. Hun ver dwijning heeft voor veel ophef ge zorgd in zowel Nederland als Pa nama. De ouders van de twee jon ge vrouwen hebben een beloning uitgeloofd voor informatie waar door Froon en Kremers levend worden gevonden. Zie ook pagina 5 Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN Aangifte doen blijft een crime door Peter Winterman Politiechef in inspectierapport 'i Bezoek o.a. Pretoria, Kruger NP, Swaziland en de Drakensbergen. Laatste plaatsen vertrek augustus Inel. vlucht, hotels, ontbijt en NL-sprekende reisleiding Klantbeoordeling 8,0 'Een mooie reis voor natuurliefhebbers' Prijzen p.p. o.b.v. 2 personen excl. reserveringskosten en Calamiteitenfonds IGCHELAAR.NL/SKODA 076-5720422 Familie wil weer naar Panama Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1