'Er zat een engeltje op hun schouder* Trivium r Hotel sluit de deuren 1 ,i 66 Fokker is altijd een geweldig bedrijf geweest, maar de laatste jaren is het een verschrikking Donderdag krijgen 95 van de 300 werknemers van Fokker Services in Woensdrecht hun ontslag. 66 We hebben het gepro beerd, maar kregen het hotel niet winstgevend Zij gaan niet mee naar Brazilië MAANDAG 2 JUNI 2014 Oranje speelt op 13 juni de eerste WK-wedstrijd tegen Spanje. Wat moet volgens u de basisopstelling zijn? Vul de poll in op bndestem.nl/sport ■t- Lees meer over het WK op pagina's 34/35 en op bndestem.nl/wk2014 Het is zaterdagavond, tegen zeven uur. Ambulancepersoneel en de arts van de traumaheli hebben op het terras van de zaak de handen vol aan de behandeling van vier gewonden. Her en der liggen ka pot gereden terrasstoelen. Even daarvoor belandde een auto als gevolg van een botsing op het terras van D'un Hoeck. Daarbij raakten vier mensen gewond, van wie er een ernstig aan toe is. „Als het een paar uur eerder was ge beurd, of even later, wanneer Oranje gaat voetballen, dan was het drama niet te beschrijven ge weest. Rond deze tijd is het geluk kig nooit zo druk", zegt de mede werker. Op het terras ontstond een chaos, aldus de politie. Men sen die getuige waren van het on geluk krijgen slachtofferhulp aan geboden. Drie slachtoffers zijn naar het zie kenhuis in Breda gebracht, één naar Tilburg. Een traumaheli land de op het Jan Ingen Houszplein, in de buurt van het café, maar de gewonden konden met de ambu lances mee. WOENSDRECHT - Het personeel van Fokker Services is woedend. „De sfeer op de werkvloer is om te snijden, gewoon naar de klo ten", zegt een 58-jarige monteur die nu zijn zestiende reorganisa tie bij Fokker meemaakt. Want terwijl 95 werknemers don derdag te horen krijgen dat ze hun baan kwijt zijn, huurt het be drijf tientallen mensen in omdat ze anders alle opdrachten niet kunnen verwerken. Dat steekt het personeel. Zo ook de 58-jarige monteur, die niet met zijn naam in de krant wil. „Fokker is altijd een geweldig bedrijf geweest, maar de laatste jaren is het een verschrikking. Er lopen managers rond die maar kort blijven, niet eens willen weten wat wij hier al die jaren voor Fokker verdiend hebben." Binnen het bedrijf is anoniem zware kritiek op Fokker Services en moederbedrijf Fokker Techno logies. Niemand durft openlijk kritiek te leveren. Zelfs leden van de Ondernemingsraad zijn bang voor hun baan. Het sociaal plan wordt 'onmenselijk' genoemd. Terwijl bij Philip Morris wordt ge staakt voor onder meer 1,9 maal de oude kantonrechtersformule, krijgen ontslagen Fokker-mede werkers maar een half keer de nieuwe kantonrechtersformule mee. „Grofweg schandalig", briest een 'Fokkeriaan' met meer dan veer tig dienstjaren. „Als ik er uit moet, wordt het ongeveer 70.000 euro, waarvan ik de helft aan be lastingen moet betalen. Bij Philip Morris zou ik 3 ton en meer mee krijgen." Het management van Fokker laat in een schriftelijke reactie aan de ze krant weten begrip te hebben voor de reacties van de medewer kers, maar acht de reorganisatie noodzakelijk om te overleven. Hij vraagt zo snel mogelijk faillis sement aan. „We hebben het lang geprobeerd maar we kregen het helaas niet winstgevend. Door de recessie was het aantal zakelijke klanten gehalveerd. Dat krijg je niet gecompenseerd met voorna melijk toeristen." De famile Fikke runde het hotel langs de A58 sinds 1 september 2005. Naast 71 kamers, bestaat het complex uit vergaderzalen, restau rant, brasserie en een thermen (onder meer sauna's en stoomba den). Het gebouw is geen eigen dom van Fikke, hij heeft een huur contract met het ROC West-Bra bant. „Dat beperkt je in het stu ren van de huisvestingslasten. On ze andere zaken zijn wel in eigen dom, daar hebben we veel meer controle op. Die zijn gelukkig wel financieel gezond." Bij het Trivium Hotel werken meer dan vijftig mensen. Of zij al lemaal hun baan verliezen, is nog niet bekend. Volgens Fikke is het nu aan de cu rator om te bekijken wat er met het hotel gebeurt en of er een an dere partij opstaat om de zaak over te nemen. „Het zal heel moei lijk worden om dit gebouw ge zond te exploiteren. Ons is het on danks hard werken in ieder geval niet gelukt." rijklaar 10.950, Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren Meest zon 21 Jean-Paul Boetius Aanvaller 00 door Berry van der Heijden BREDA - „Als iedereen het er uitein delijk goed van afbrengt hebben die mensen echt een engeltje op hun schouder gehad", zegt een werknemer van café D'un Hoeck aan de Haagweg in Breda. Haagweg I Een van de auto's die bij de aanrij ding betrokken waren, belandde op het terras van café D'un Hoeck. Vier mensen raakten gewond. Vervolg op pagina 2 Bestuurder verloor macht over het stuur i Bekijk de videobeelden op bndestem.nl Haagweg Dr. Jan Ingen Houszplein Bijltjesdag bij Fokker door John Bas Monteur Fokker Services door Sanne Schelfaut Zie ook pagina 7 'Fokker was m'n leven, maar nu...' ETTEN-LEUR - Trivium Hotel Spa heeft gistermiddag noodgedwon gen de deuren gesloten. Het is niet langer verantwoord het hotel aan het Trivium in Etten-Leuropen te houden, zegt uitbater Jan Karei Fik- ke. Jan Karei Fikke De Citigo Drive H TIGCHELAAR.NL/SKODA 076-5720422 Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1