Girodlalia flHSB SNOEREN Kras Kortingsdagen Nederlanders in de lappenmand krijgen veel minder hulp uit eigen kring dan ze verwachten, blijkt uit onderzoek. Vandaag Extra sportkatern 11 pagina s B oranje en het wk NIEUWE SCHOENMODE OUTDOOR TRENDS Veel te zwaar Korting op alle reizen! Tot Geregeld zon 20°C Brasil ït~ ROLAND CARROS AMATEURVOETBAL KOM LANGS! schoen- en voetspecialist UTRECHT - Driekwart van de Nederlanders neemt aan dat fami lie, vrienden of buren in de bres springen als ze hulpbehoevend zijn. De praktijk is dat slechts vier op de tien mensen die langdurig in de lappenmand zitten, hulp krijgen van hun naasten. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de werking van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Die regelt steun Gemeenten verkopen nog weinig 'nee' door mensen te verwijzen naar het eigen netwerk bij lichamelijke, psychische, verstandelijke of psycho-sociale beperkingen. Het minst op hun medemens rekenen 75-plussers, mensen met een matige tot ernstige lichamelij ke beperking, alleenwonenden en mensen met een langdurige psychische aandoening. De onder zoekers: „Wellicht heeft een deel van deze mensen een kleiner net werk, waardoor ze minder vaak iemand kennen op wie ze een beroep kunnen doen. Of zij hebben zó veel hulp nodig, dat zij hun netwerk daar niet mee willen belasten." In 2011 kreeg 40 procent van de thuiswonenden met lichamelijke gebreken informele hulp. Steeds minder mensen kloppen bij de gemeente aan voor huis houdelijke hulp of een scoot- mobiel. Mogelijk zien zij ervan af omdat ze soms een vrij hoge eigen bijdrage moeten betalen. Wie wél bij het Wmo-loket aan klopt, heeft een goede kans van slagen. Gemeenten verkopen nog weinig 'nee' door mensen te ver wijzen naar het eigen netwerk of naar algemene voorzieningen. Gemeenten honoreerden in 2012 acht van de tien verzoeken voor hulp; net zoveel als in 2010. In 2011 deden circa 390.000 Neder landers een beroep op de Wmo. Kras.nl/kortingsdagen oF bel 0900-9697,5CP WASHINGTON - Bijna 30 procent van de wereldbevolking, maar liefst 2,1 miljard mensen, is te zwaar, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Washington. Volgens de onderzoekers was obesitas ooit een rijkelanden- kwaal, maar treft het nu mensen in alle regio's. Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA VRIJDAG 30 MEI 2014 De wereld is Kras BN 00 HERENSCHOENEN HEISTRAAT 2 TETERINCEN T 076-571 34 44 Naastenhulp wordt overschat door Wilma de Cort Vandaag t/m

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1