2,5 jaar voor overval op oma Kras Kortingsdagen UitGids Met de leegloop van de kerken neemt het aantal kinderen dat de eerste communie doet af. Zo niet in Sint Willebrord, daar is mei communiemaand. En feestmaand. Rijenaar (33) op Ibiza vermoord ^X>PEN Het is een slachting bij de verplichte examens die financieel adviseurs moeten afleggen. Amper 20 procent slaagt. WOENSDAG 28 MEI 2014 Ontslagen Seedorf krijgt 10 miljoen mee Het ging niet om het resultaat maar om zijn houding RIJEN - De 33-jarige Gert-Jan Buijs uit Rijen is maandag omgekomen bij een familieruzie op het Spaan se eiland Ibiza. Volgens de Spaan se krant Diario de Ibiza heeft een 65-jarige oom van zijn vrouw hem doodgeschoten. De Spaanse dader meldde zichzelf bij de poli tie en verklaarde dat de ruzie over een erfenis ging. Buijs woonde al 10 jaar in Spanje. Maandag vierden zijn kinderen hun verjaardag. De tweeling, een jongen en een meisje, werd vijf. Het slachtoffer was hotelmanager op Ibiza. Hij kwam nog regelma tig in Rijen waar zijn ouders en andere familieleden wonen. De dader wordt vandaag voorge leid voor de rechter. ZWOLLE - Tienduizenden finan cieel adviseurs dreigen hun baan te verliezen, omdat een grote meerderheid van hen zakt voor de verplichte vakexamens. De brancheorganisaties van de fi nancieel adviseurs noemen het percentage van 80 procent gezak- ten 'zorgwekkend'. Uiterlijk 31 de cember 2015 moeten 165.000 fi nancieel adviseurs hun diploma's halen, anders mogen ze geen fi nanciële adviezen meer verstrek ken voor onder meer hypotheken, pensioenen, zorg- en schadeverze keringen. Het gaat om tussenper sonen van verzekeraars en klant adviseurs van banken. De vakexamens zijn sinds 1 janua ri verplicht, nadat toezichthouder AFM had vastgesteld dat ten min ste 20 procent van de financieel adviseurs niet vakbekwaam is. Ook in de voortslepende woeker- polisaffaire bleek dat het geval. Niet alleen adviseurs die al tiental len jaren actief zijn, zakken voor de vakexamens, ook studenten ha len massaal een onvoldoende. Ge- zakten en docenten klagen over onbegrijpelijke en stupide vragen. Scholen zeggen dat herexamens leerlingen op hoge kosten jagen. De examens kosten 100 euro per module. Gezakte mbo-leerlingen komen kunnen niet door naar het hbo. Door de slechte resultaten zien opleidingsinstituten steeds minder nieuwe inschrijvingen. Zie ook pagina's 12/13 !jFAVRI ZONDAG 1 JUNI 10.00 - 17.00 u Heistraat 47 Grens Dongen - Oosterhout telefoon 0162 - 312913 www.avri-tuincentrum.nl De rechtbank heeft Klunderte- naar C.Y. voor de overval op zijn oma tot 2,5 jaar cel veroor deeld. De officier van justitie had 3 jaar geëist. Y. heeft zijn oma niet geslagen en ge stompt, maar wel een doek te gen en in haar mond gehouden om te voorkomen dat ze zou gillen, oordeelt de rechter. „Maar ook dat is een gewelds- handeling." De rechtbank houdt rekening met Y.'s strafblad. Hij heeft al eens eerder een dergelijk delict gepleegd en is voor diefstal len veroordeeld. Y. heeft wel be rouw getoond, overweegt de rechtbank. Volgens de rechter zat Y.'s tweelingbroer in het complot. Zie ook pagina 3 In de ban van een luierwerper In Oosterhout is het voer voor speculaties: wie gooit al jaren luiers weg op een vluchtheu vel op de Weststadweg en waarom? Ook de politie is het opgevallen. Een getuigenop- roep leverde voornamelijk hila rische reacties op. Zie ook pagina 32 Motief luierwerper is mysterie Korting op alle reizen! Kras.nl/kortingsdagen oF bel 0900-9697,5CP Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN Opnieuw regen 17°C fiasco door Chris van Alem en Chris Ottens Serie woekerpolissen, aflevering 1 Bloem- en Tuincentrum Examen is 1 KLUNDERT Broer nu in vizier Justitie OOSTERHOUT Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA Streekprodukt

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1