JUMBO ItlJlïKt artsdag open! gezond Venetië, Kroatië Rome Hooikoortspatiën ten hebben al lang last van pollen. Nu is ook nog het gras gaan bloeien. De ge volgen zijn enorm. rt Toestroom van patiënten met acute verschijnselen neemt veel tijd in beslag Kinderdossiers openbaar DINSDAG Vaste grond voor in West-Brabant Haase door in Parijs na winst op Davidenko NIJMEGEN - Nederland wordt dit jaar geteisterd door een ongeken de golf van hooikoorts. Allergolo- gen komen handen tekort. Het aantal patiënten is niet alleen ongekend groot, ook de aard van de klachten is extreem. Dat zegt internist-allergoloog Ad Jansen van het Radboud Medisch Cen trum in Nijmegen. „Er is in ons land een tekort aan internist-aller- gologen, maar nu doet dat zich wel heel erg gevoelen. De toe stroom van patiënten met acute verschijnselen - kortademigheid, dichtzittende ogen, oververmoeid heid - neemt veel tijd in beslag. De ergste gevallen dienen we zwa re prednisoninjecties toe." Oorzaak is de zachte winter, waar door het pollenseizoen nu al zes maanden vrijwel onafgebroken voortduurt. Bioloog Maurice Mar- tens van de website Pollennieuws spreekt van een aanzwellende stroom van hooikoortsmeldingen: „Nog voor de kerst stonden de ha zelaar en de els in bloei, gevolgd door de berk in het vroege voor jaar. Tijdens de periode van mooi weer in april kregen we duizen den meldingen per dag. Onge kend voor die tijd van het jaar." Nu het gras in bloei staat, is het 'hoogseizoen' voor de meeste van de 2,5 miljoen hooikoortspatiën ten losgebarsten. Bij Pollen- nieuws kunnen patiënten via een speciale app melding maken van de overlast die ze ondervinden. Martens: „Als het mooi weer is ko men de pollen in volle hevigheid in de lucht. Mensen met gevoeli ge slijmvliezen moeten oppassen. Zij krijgen last van loopneuzen, niesbuien, opgezwollen en rood- doorlopen ogen en benauwdheid. Ik raad ze aan het huis overdag dicht te houden. En niet met de fiets naar het werk te gaan." Donderdag 29 mei g.OOu - 19.00U Kras.nl/37204 of bel 0900-9697^ AMSTERDAM - Kinderombudsman Mare Dullaert heeft gisteren 54 dossiers gepubliceerd waaruit zou blijken dat Nederland handelt in strijd met het VN-Kinderrechten- verdrag. Hij constateert dat de overheid rond het kinderpardon deels een onjuiste belangenafwe ging maakt of volgens te strakke criteria dossiers afwijst. Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN Hooikoorts blijft duren door Paulus Smits Ad Jansen, internist-allergoloog food T LEER - Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen dezer dagen HrV 1 een werkbezoek aan Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Maxima bezocht gisteren de stand van de campagne 'Frische ist Leben' in Leer. En at fruit, pre cies wat de campagne wil stimuleren. foto HH KLM-vlucht transfers 8 dagen v.a. Cruise per Norwegian Jade****+ van Venetië naar Koper (Slovenië), Split, Dubrovnik, Messina (Sicilië), Napels en Rome. KLM vliegreis, transFers en cruise o.b.v. Freestyle cruising Vertrek: alleen 25 oktober Prijzen p.p. o.b.v. 2 personen exd. reserveringskosten en Calamiteitenfonds Zie ook pagina 5 Als 'bagage' behandeld Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1