pagina s Breda Jazz Festival HAVENDAG VANDAAG 599 66 Overtreders worden in de branche lang niet altijd als criminelen gezien ^X>PE Inclusief plattegrond en programma Bijlage Einde voor SCW Last minute Middellandse Zee Lage boetes voor illegale afvaltransporten schrikken bedrijven niet af. Het OM wil straffen opleggen die meer pijn doen. 10.00 ZATERDAG 24 MEI 2014 festival BREDA - Paarden- en ponysportver eniging Princenhage stopt na 32 jaar met de Samengestelde Wed strijd, nu het Hof de club verant woordelijk heeft gesteld voor de dood van een paard in 2010. Zie ook pagina 21 DEN BOSCH - Het Openbaar Mini sterie (OM) gaat milieucriminali teit harder aanpakken. Dat stelt of ficier van justitie Rob de Rijck, die landelijk de milieuzaken coör dineert, in deze krant. De straffen voor gesjoemel met afval wegen nu niet op tegen de grote winsten die ermee worden behaald. Dat blijkt uit onderzoek in op dracht van het OM. 99 procent van de afvalzaken werd afgedaan met een boete. Die bedroeg meest al niet meer dan 2.000 euro. Boe tes van meer dan 30.000 euro kwamen zelden voor. „De huidige straffen schrikken kwaadwillende ondernemers niet af', zegt onderzoekster Machteld Bergstra, die medewerkers van afvalbedrijven interviewde. Ook bestudeerde zij 853 zaken die tus sen 2006 en 2011 door het OM zijn afgehandeld. Daarin werden slechts drie personen veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf. „Met illegale afvaltransporten wordt veel geld verdiend. Over treders worden in de branche lang niet altijd als criminelen ge zien." Het OM gaat nu zijn sanctiestra tegie voor milieudelicten aan passen. „Als de gemiddelde milieu crimineel zijn schouders ophaalt over een boete, dan moet het an ders", stelt De Rijck. „Dat geldt ook voor andere vormen van milieucriminaliteit, zoals lucht vervuiling, mestfraude en strope rij. Een straf moet even pijn doen." Het OM wil bijvoorbeeld vaker bedrijven stilleggen, een export verbod opleggen of ze publieke lijk aan de schandpaal nagelen door het vonnis te publiceren. Het aanpakken van vergunningen en negatieve publiciteit schrikken ondernemers namelijk wel af, blijkt uit de interviews van Bergs tra; net als de politiecel. In een zaak tegen Thans Plastics uit Gemert en het Volendamse recyclingbedrijf Kras, die ervan worden verdacht meer dan tach tig containers met plastic afval illegaal naar Hongkong te hebben geëxporteerd, eiste het OM deze week boetes, maar ook openbaar making van het vonnis in een vak blad voor de afvalbranche. De leden van de Vereniging Afval bedrijven zijn zelf ook niet blij met de 'cowboys' in de branche, zegt directiesecretaris Han van Rijssen „Goede handhaving jui chen wij daarom toe." Zie ook pagina's 2/3 IJTAVRI ZONDAG 25 MEI - Heistraat 47 Grens Dongen - Oosterhout telefoon 0162 - 312913 www.avri-tuincentrum.nl Zeecruise Kras.nl/37227 of bel 0900-9697iscPm Het frietkot in de verdrukking Dubbelslag voor Dinteloord Streekprodukt Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN Wisselvallig 20°C DeStem 16 OPENl Milieucrimineel lacht om boete Definitief einde SGW Princenhage VAN 10.00TOT 16.00 UUR door Annemieke van Dongen Machteld Bergstra - 'Bij milieuzaken is er geen lijk' - Lange reis, maar niet naar recycling - Meer afvalexport dan -invoer Bloem-en Tuincentrum iuuuuiiai.iLuji 11 11 n 1. 1 l ~it ".-'Z "".COfTASEJÜJlA Nergens voordeliger 8 dagen v.a. Éénmalige aanbieding! Per4-sterren Costa Serena van Barcelona naar Marseille, Savona, Civitavecchia (Rome), Napels en Mallorca. Vlucht, transFers, cruise, alle maaltijden en stadstour Barcelona Vertrek: 13 en 20juni 2014 Prijzen p.p. o.b.v. 2 personen excl. reserveringskosten en Calamiteitenfonds HS DeStem^ Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 2,70; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1