In de ban van Oranje Mensen die weg willen uit dorp Moerdijk, krijgen voor een eigen huis gegarandeerd 95 procent van de taxatiewaarde. VI WOENSDAG 21 MEI 2014 ït~ Morgen Europese verkiezingen - interview Rutte: EU terug naar de kern 2/3 - 9 vragen en antwoorden over de EU 10/11 - Europees geld handig in de regio 22/23 Egoïstisch? Onzin. In Brussel zit niemand achter een blauwe vlag met sterretjes MOERDIJK - Huizenbezitters in Moerdijk krijgen de kans te ver trekken uit het dorp. Ze kunnen hun woning aan de gemeente ver kopen en krijgen gegarandeerd 95 procent van de taxatiewaarde met als peildatum r januari 20t3. Deze 'Moerdijkregeling' maakte burge meester Jac Klijs gisteren bekend op een bewonersavond in een tjokvolle Stephanuskerk in Moer dijk. „De peildatum is bewust ge kozen, die ligt vóór het verschij nen van de concept Havenstrate gie die alle commotie heeft ver oorzaakt", stelde Klijs. In de havenvisie wordt economi sche groei van het haven- en in dustriegebied van Moerdijk be pleit. De gemeente wil 95 procent van de waarde van de huizen beta len, omdat het een leegloop van het dorp wil voorkomen. „Wij ge loven in de leefbaarheid van Moer dijk en hebben liever dat u blijft", hield Klijs de zaal voor. Hij stelde nog eens dat er miljoe nen klaar liggen om te investeren in die leefbaarheid. Zo komt er een nieuw dorpshuis, worden meer woningen gebouwd en de haven wordt opgeknapt. En als Lo gistiek Park Moerdijk wordt gerea liseerd komt er nog eens t2 mil joen euro vrij, die de gemeente in samenspraak met bewoners wil besteden aan verbeteringen van het dorp. Voor wie toch wil vertrekken is er de Moerdijkregeling die ingaat per r januari 2025. De gemeente leent voor de rege ling geld bij de provincie tegen een rente van 2,5 procent. Het Havenschap Moerdijk betaalt de lening inclusief rente daarna te- We geloven in de leef baarheid van Moerdijk en hebben liever dat u blijft rug aan de provincie. Voormalig minister Ed Nijpels, die de adviescommissie voor de Havenstrategie leidde, toonde zich gisteravond tevreden. „De bewoners hebben nu een ech te keuze. Vertrkken of de kat uit de boom kijken. De regeling geeft financiële zekerheid." Kernwaarde, de vereniging die opkomt voor woningbezitters in Moerdijk, en dorpsraad Hart voor Moerdijk zijn gematigd positief. Ze prijzen de gemeente om de snelheid waarmee de regeling tot stand is gekomen, maar zijn niet blij met 95 procent. Uit enquêtes van BN DeStem en de gemeente Moerdijk bleek dat zo'n beetje de helft van de inwo ners zou willen vertrekken. Beslag op auto's, boten, geld en kunst Bij een onderzoek naar wit waspraktijken en georgani seerde hennepteelt zijn gis teren in Breda en omgeving een Porsche, een BMW, een Mercedes, twee boten, een waterscooter, contant geld en acht schilderijen in be slag genomen. Vijftig mede werkers van politie, gemeen te, FIOD en het Openbaar Ministerie bezochten 23 wo ningen en bedrijven. Zij von den ook 700 hennepplanten in twee kwekerijen. Bestrijdingsmiddel ontploft in gezicht Een vat met daarin een be strijdingsmiddel is gisteroch tend ontploft in het gezicht van een medewerker van af valverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel in de haven van Moerdijk. Het slachtof fer is naar het ziekenhuis ge bracht. Nog onduidelijk is hoe ernstig zijn verwondin gen zijn. De man was vlak na het ongeluk, dat om half tien gisterochtend gebeur de, wel aanspreekbaar. Het is nog niet duidelijk waar door het vat ontplofte. PvdA-burgemeester steunt Teeven PvdA-burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen zet zijn handtekening niet onder de oproep voor een ruimer kinderpardon. Boelhouwer legde gisteren uit dat WD-staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) tot dusver altijd ruimhartig is geweest voor schrijnende gevallen in zijn gemeente. In Gilze staat een van de grootste asielzoekers centra van Nederland. Meer dan 300 burgemees ters steunen de oproep wel. Vandaag bij BN DeStem Een bijlage van Van de Water Makelaardij Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren Buien met onweer 27°C nmm" De Stem 00 Vertrekgeld Moerdijkers door Mariëtte den Engelse Jac Klijs, burgemeester Lees op bndestem.nl/lpm het dossier over de toekomst van Moerdijk BREDA - De verwachtingen zijn zeker niet best, want na de eerste ronde liggen 'we' er volgens de kenners uit, maar toch kleuren straten en pleinen in West-Brabant langzaam al oranje. Over drie weken gaat het WK voetbal in Brazilië van start en dan moet het beter gaan dan in de oefenwedstrijd tegen Ecuador, hoopt iedereen. Sjef en Colinda Heeren uit de Meidoornstraat in Breda zijn er al klaar voor. De tent in hun voortuintje staat garant voor een feestje. 'Of we winnen of verliezen.' foto Rosé Lokhoff Zie ook pagina 21: Buurt 'lapt' voor elke wedstrijd I BREDA MOERDIJK RIJEN Dit is een commerciële bijlage bij deze krant Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1