Akkoord bij Tetra Pak 'Als je billen er maar niet onderuit komen' 66 Een sportdag vraagt om andere kleding dan de les wiskunde lilfl bndestem.nl Het kabinet maakt de geesten rijp voor een nieuw belasting stelsel. De fiscus moet op de schop, maar niet te snel. 8^ Van Gaal eerste V© buitenlandse coach vJÊ Manchester United Hoe kom ik van mijn flaporen af? BREDA - Spijkerstof, linnen, kant: op het schoolplein van het OLV- Lyceum in Breda wemelde het gis teren van de korte broekjes, in al lerlei soorten en maten. Ook dit jaar zijn shorts in de mode - tot ergernis van sommige scholen. Vorig jaar stuurde het Amsterdam se Berlage Lyceum nog een leerlin ge naar huis vanwege haar shorts. Andere scholen stelden een ver bod in op de korte broekjes. Op het OLV-Lyceum mogen leer lingen best in korte broek naar school komen, zegt rector Gijs van Wijlen. „Wij verwachten dat kinderen zelf kunnen inschatten wat bij welke bezigheid hoort. Een sportdag vraagt om andere kleding dan de les wiskunde." Maar, zegt Van Wijlen: wordt het toch te gortig, dan spreekt de school zo'n leerling aan. Leerlingen zelf vinden kleding voorschriften op school op het eerste gezicht maar onzin. „Ieder een moet zelf kunnen bepalen wat hij of zij wil dragen", zegt Lot te van Berckel (12). „Als je je er maar goed in voelt." Bente Groote Schaarsberg (13) vindt na enig aar zelen dat er grenzen zijn. „Je bil len moeten er niet onderuit ko men. Dat kan wel op het strand, maar niet in de klas." En ook Jet Meijers (13) en haar vriendinnen Lieke Gulden (14) en Frédérique Bolwerk (13) denken dat leerlin gen best zelf kunnen bepalen wat ze aantrekken. „Alleen heel hoge broekjes zouden niet moeten mo gen in de klas", zeggen de mei den. „En naveltruitjes kunnen echt niet. Ja, op vakantie mis schien. In de klas is het ordinair." Isa Tabbers en Isabelle Peetoom (allebei 12) waren 's ochtends nog wat onzeker over hun kledingkeu ze. Isabelle: „Mijn moeder vond het prima, maar ik wilde niet de enige zijn in de klas met blote be nen." Isa: „Ik heb tevoren een vriendin gevraagd of zij ook een korte broek aantrok." DEN HAAG - De Belastingdienst harkt nog iedere dag één miljard euro binnen. Het kabinet neemt dan ook de tijd om de fiscus weer bij de tijd te krijgen: gedurende de verbouwing moet de winkel wel blijven draaien. Staatssecretaris Eric Wiebes (Fi nanciën, WD) stuurde gisteren na honderd dagen studeren zijn 'verbeterplan' naar de Tweede Ka mer. De brief is verfrissend on Haags. 'Wie nu nog een complexi teit zou willen toevoegen aan de autobelastingen, mag wel een goe- Eric Wiebes wil juist de kerstboom met taksen, aftrekposten en toeslagen een beetje aftuigen de loodgieter meenemen', schrijft Wiebes bijvoorbeeld. Het signaal aan de politiek is dui delijk: bedenk alsjeblieft geen plannen meer die het belastings stelsel nog ingewikkelder maken. Dat kan de fiscus domweg niet aan. Wiebes wil juist de kerst boom met taksen, aftrekposten en toeslagen een beetje aftuigen. Hij heeft het politieke tij mee. Partijen maken de geesten rijp voor een grote herziening van het belastingstelsel. Dat komt ook omdat deze coalitie bijna alle doelen uit het regeerak koord heeft afgevinkt, terwijl de termijn - ongelukken daargelaten - nog tot 2017 loopt. WD en PvdA moeten daarom op zoek naar een agenda die het de moei te waard maakt de rit met elkaar uit te zitten. Probleem is dat de coalitiepart ners het juist op het gebied van belastingen op cruciale punten on eens zijn. De WD wil snijden in toeslagen, de PvdA wil meer belas ting heffen op vermogens. Slechts op één punt zijn ze het eens: de belasting op arbeid moet lager. Hoe dat te betalen, is de vraag. Wiebes adagium luidt: kalm aan. Het uit 1968 stammende systeem voor belastinginning vervang je niet zomaar, is de boodschap. En dan nog: fouten zullen er altijd blijven. Ook bij een nieuw stelsel. moerdijk - De vakbonden hebben met Tetra Pak overeenstemming bereikt over een sociaal plan voor de 215 werknemers die hun baan verliezen door de sluiting van de fabriek in Moerdijk. Nieuwe ac ties zijn daarmee van de baan. Te tra Pak was al meerdere malen het toneel van stakingen. Voor maandag was zelfs een 24 uurssta king aangekondigd, maar deze werd zondagavond afgeblazen. De leden van FNV Kiem en CNV Vak mensen moeten nog wel instem men met het akkoord. Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN Zon, kans op onweer, 25°C DINSDAG 20 MEI 2014 Jet Meijers, Lieke Gulden: 'Som mige kleding is voor het strand.' door Martine Huijbregts Isabelle Peetoom: 'Mijn moeder vindt dit ook wel kunnen.' Gijs van Wijlen, rector OLV Isa Tabbers: 'Moet mogen bij hit te.' foto's Ron Magielse/hetfotoburo DeStem Korte broekjes: moet kunnen of te bloot voor op school? Vul de stelling in op onze site Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA Puinruimen bij de fiscus: rustig aan ANALYSE NIEUW BELASTINGSTELSEL door Laurens Kok Zie ook pagina 13 Abvakabo eist snelle aanpak van problemen bij Belastingdienst Zie ook pagina 26 Bonden en Tetra Pak zijn het eens Bente Groote Schaarsberg: 'Als Lotte van Berckel: 'Je moet zelf Frédérique Bolwerk: 'Naveltrui- je billen er maar niet uithangen.' kunnen bepalen wat je aantrekt.' tjes zijn ordinair in de klas.'

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1