in Bredase flat Patiënten die een scan laten maken komen er vaker achter dat ze nóg iets mankeren. De Gezondheidsraad wil een protocol. WOENSDAG 7 MEI 2014 Motorrijders zijn negatieve aandacht beu SONGFESTIVAL Er werd veel, héél veel getwitterd tijdens het songfestival. Ook over The Common Linnets: Ze zingen mooi maar ik hou het ge voel dat het een storm met wind kracht 2 was. Harm Edens (presentator) Daar zijn onze Amishü Tijl Beckand (comedian) Wat steken we mooi af tegen al die kermisattracties. Goed gedaan Kneu! Beau van Erven Dorens (presen tator) Had m'n twijfels over de song, maar vergeleken met alle andere nummers moeten ze toch echt wel bij de top to zitten! Marga Bult (zangeres) Ik ben oprecht heel erg blij met deze inzending. Wat prachtig in beeld ge bracht Rik vd Westelaken (nieuwslezer) Ik zag net iets wat volgens mij per ongeluk uit een ander programma kwam... Leo Blokhuis (muziekjournalist) Goed liedje. Goed gedaan. Nico Dijkshoorn (dichter) DEN HAAG - Artsen moeten patiën ten gaan waarschuwen dat bij een MRI- of CT-scan ook een ander, onverwacht gezondheidspro bleem aan het licht kan komen. De patiënt kan dan expliciet uit spreken in welke omstandig heden hij hierover geïnformeerd wil worden. Tegelijkertijd moeten artsen met hun beroepsgroep be spreken wanneer ze de patiënt wel of niet vertellen dat ze nóg iets op de beelden of in het bloed hebben gezien. Dit schrijft de Ge zondheidsraad in een advies aan de minister. Het aantal onderzoeken waarbij onverwacht iets kan opduiken, is fors gestegen. Ziekenhuizen zijn de laatste twintig jaar vijf keer zo veel MRI's gaan maken en in de afgelopen vijftien jaar vier keer zo veel CT-scans. Ook de mogelijkhe den van genetisch onderzoek zijn sterk toegenomen. Door de mo derne apparatuur kunnen er steeds scherpere opnames wor den gemaakt. Iemand komt bijvoorbeeld voor een MRI van de wervelkolom en de radioloog ziet een knobbeltje in de schildklier. Hoe vaak er onverwacht een ge zondheidsprobleem opduikt, hangt af van het onderzoeksin strument, het lichaamsdeel en hoe oud de patiënt is. Vooral bij CT-scans van de onder buik is het raak. Hoe ouder de patiënt, des te groter de kans op 'bijvangst'. Er zijn studies die mel den dat bij 40 procent van de onderzoeken nóg iets wordt ge zien. Bij zo'n 6 procent van deze treffers bleek een behandeling no dig. Sommige patiënten willen niets weten van een gezondheidsprobleem als er niets aan te doen is Artsen twijfelen nu nogal eens of ze een patiënt moeten informe ren of dat ze hem dan alleen maar nodeloos ongerust maken. Een toevallige vondst is gunstig wanneer het gezondheidspro bleem te behandelen is. Maar als dit onduidelijk is of als er me disch weinig of niets aan kan worden gedaan, hadden sommige patiënten het achteraf liever niét geweten, aldus de Gezondheids raad. De Gezondheidsraad spreekt over een lastig ethisch-juridisch dilem ma. Als een patiënt hoe dan ook alles wil weten, kan dit recht op informatie botsen met de plicht van artsen om diezelfde patiënt te beschermen. BREDA - Een 49-jarige Bredanaar heeft gistermiddag zijn 51-jarige broer levensbedreigende verwon dingen toegebracht, bij een ruzie in een flat aan het Hoogeind in Breda. Het slachtoffer moest met een hoogwerker uit het appartement op de derde verdieping worden ge tild, omdat de doorgangen in het flatgebouw te nauw waren voor een brancard. De man is in kritie ke toestand met een ambulance onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij in de loop van de avond geopereerd. De verdachte heeft zijn broer met een voorwerp geslagen; de politie onderzoekt nog welk voorwerp dat was. De 49-jarige man zit voorlopig in de cel. De politie kon gisteravond nog niet zeggen wat de aanleiding is geweest voor de hevige broeder twist. Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA BN mu KOPENHAGEN - Ilse DeLange en Waylon hebben gisteravond namens Nederland de finale bereikt van het Eurovisie Songfestival, in Denemarken. Onder de naam The Common Linnets viel het duo met de ingetogen countrysong Co/m Aft er The Storm op tussen allerlei spectaculaire inzendingen. Een vakjury en kijkers beslisten welke tien halve fi nalisten zaterdag opnieuw mogen optreden. Gok- kantoren hadden al een finaleplaats voorspeld. Kenners prezen vooraf de fraaie enscenering. foto Hollandse Hoogte Zie ook pagina's 4/5: Rustpunt tussen de circusacts laat vaak meer zien Scan door Wilma de Cort Vervolg op pagina 7 Haarscherpe MRI- of CT-scan: nu eens een vloek, dan een zegen

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1