Laan uit door Facebook Felicitaties alom voor Patricio pjese"tfie1s,ociaal Luid protest brandweer Lokale partijen zijn vertegenwoordigd in alle West- Brabantse colleges. Aantal wethouders neemt toe. Teloorgang van de 'seks-kijk-luikjes' BREDA - In West-Brabant zijn de lokaio's onvermijdelijk geworden. Er is geen enkele gemeente waar lokale partijen niet minstens één wethouder leveren. Daarnaast is het CDA nog altijd een factor van belang. De christen democraten bezetten het pluche in zestien van de achttien gemeenten in West-Brabant. Na de gemeenteraadsverkiezin gen in maart zijn de politieke kaarten in bijna alle gemeenten opnieuw geschud. Alleen in Oosterhout en Moerdijk wordt nog gewerkt aan een nieuw colle ge, maar ook daar krijgen de nieu we verhoudingen langzaam maar zeker vorm. Bestuurders van lokale partijen zijn alom aanwezig en die van het CDA bijna overal. Hun macht wordt eigenlijk alleen nog door de WD ingeperkt. De liberalen maken deel uit van tien van de achttien colleges. De andere landelijke partijen zijn marginaal vertegenwoordigd. Dat is wrang voor D66 en SP. Deze partijen hebben in verhouding veel zetels gewonnen, maar die winst is niet verzilverd met de aanstelling van nieuwe bestuur ders: D66 en SP leveren ieder 'slechts' drie wethouders. De pil voor de PvdA is nog bitterder: de partij is in slechts twee van de achttien colleges terug te vinden. Hetzelfde geldt voor GroenLinks. Wat opvalt, is dat het aantal wethouders is toegenomen. Het waren er 63, maar verspreid over heel West-Brabant komen er nu vijf bij. Het is de tol die de ver splintering van de politiek eist. Er zijn steeds meer partijen nodig om een coalitie te vormen. Dat betekent dus extra wethouders, want er zijn maar weinig partijen die voor een 'gedoogconstructie' tekenen. Niet alle wethouders werken trouwens juli time. West-Brabant volgt de landelijke trend. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat zowel lokaio's als CDA in heel Nederland de grootste winnaars zijn bij de verdeling van wethoudersposten. Er zijn steeds meer partijen nodig om een coalitie te vormen. Dat betekent dus extra wethouders BEZUINIGINGEN plan Philip Morris Patricio dos Santos (23) uit Roosendaal wordt over stroomd met felicitaties nu hij alsnog in Nederland mag blij ven. Tien minuten na de eerste tweet van deze krant daarover, belde woensdagavond zijn stagebegeleider al vanuit de Verenigde Staten. Ook Defence for Children en burgemeester Jacques Niederer van Roosen daal hingen al aan de lijn. Patricio, uit Angola afkomstig en al sinds zijn tiende in Roosendaal woon achtig, dreigde deze maand te worden uitgezet. Na stevig juri disch en maatschappelijk verzet kreeg hij deze week toch een verblijfsvergunning van staats secretaris Fred Teeven. Patricio had gisteren een dagje vrij om van alle emoties te bekomen. Philip Morris in Bergen op Zoom, dat dit jaar de deuren sluit, heeft gisteren het sociaal plan gepresenteerd. Dat is goed ontvangen. FNV Bondgenoten ziet het als een 'voorstel op basis waarvan kan worden onderhandeld.' BREDA - Het aantal werknemers dat zijn baan verliest na een bericht op social media als Face book en Twitter stijgt gestaag. Dat merkt onder meer juridisch dienstverlener DAS. Die meldt dat één op de tien gevallen van ontslag op staande voet het direc te gevolg is van foto's en teksten die op social media verschenen. Onlangs verloor in Breda een verpleegkundige zijn baan nadat de dochter van een collega - zonder zijn medeweten - een foto van hem had geplaatst op Facebook waarop hij afgebeeld was met een computer met onleesbare, maar wel patiënt- gevoelige informatie. Voor deskundigen is dit en zijn andere voorbeelden reden om werknemers te waarschuwen alert te zijn op wat er over hen verschijnt op social mediasites. De werkgever leest mee. VRIJDAG 2 MEI 2014 De laatste uren van Ayrton Senna Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN 00 Lokaio deelt lakens uit door Nico Schapendonk |L bndestem.nl DeStem Bekijk meer gegevens in uw gemeente ROOSENDAAL BERGEN OP ZOOM Zie ook pagina 2 Sociaal plan PM is 'goede start' Zie ook pagina's 22/23 Facebookfoto kan leiden tot ontslag Mclaaén international Meer wind 15°C tem 7fïr*J HliNl IIP! EINDHOVEN - Ruim 500 brandweerlieden hebben gisteren op een landelijke actiebijeenkomst in Eindhoven hun onvrede geuit over de voortdurende bezuinigingen. 'Grootste klacht is dat we door de politiek niet gehoord worden', zegt Bert de Haas, onderhandelaar van vakbond Abvakabo FNV. Het korps Rotterdam had daarom een enorme toeter meegenomen, foto Vincent van den Hoogen/HH Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1