Ernst geen WD-leider meer in Breda 14/15 De meeste huurders van huizen krijgen in juli de maximale huurverhoging voor de kiezen. Ook in West-Brabant. Voormalige Steve Jobsschool stopt IS VERVAT OPEN! DAGEN ït~ BREDA/ROOSENDAAL - Woning- huurders in de regio West-Bra bant kunnen per 1 juli opnieuw rekenen op een forse prijsverho ging. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant. Van de tien gepolste West-Brabantse corporaties verho gen liefst negen de huur met de maximaal geboden ruimte. Dat strookt met het beeld in het hele land. Meer dan 60 procent van de Nederlandse woningcorpo raties benut de ruimte die minis ter Blok hen biedt helemaal. Nog eens 20 procent zit dicht tegen het maximum aan. Voor volgende week donderdag moeten woningstichtingen hun huurders informeren over de huurstijging. Van de minister mo gen ze de huur verhogen met een percentage dat boven de inflatie (2,5 procent) ligt. Lagere inko mens gaan maximaal 4 procent extra betalen, middeninkomens 4,5 procent en hogere inkomens 6,5 procent. De aangekondigde huurverhogin gen hebben in de regio al voor een storm van verontwaardiging gezorgd. Zo zetten 900 huurders uit Etten-Leur hun handtekening onder een petitie tegen de maxi male verhoging die corporatie WEL in die plaats invoert. Huurdersbelangenverenigingen in onder andere Bergen op Zoom en en Steenbergen deden vorige maand een dringend beroep op woningcorporatie Stadlander om huren niet maximaal te verhogen. Ook Allee Wonen (Breda/ Roosendaal), Bernardus (Ouden bosch), Woningstichting Woensd- recht, Brabantse Waard (Zeven bergen), Woningstichting Dinte- loord en Breburg (Breda) verho gen de huur maximaal. Een ande re Bredase corporatie, Laurentius, wil nog geen informatie geven, omdat zij pas eind deze week de huurders aanschrijft. Veel corporaties zeggen de huren wel te moeten verhogen om de zo genoemde verhuurdersheffing aan het Rijk te kunnen betalen. BREDA - De in opspraak geraakte Perpetuumschool in Breda gaat dicht. Dat heeft het bestuur gister avond bekendgemaakt op de web site van de school. Onlangs klap ten ouders en oud-medewerkers van de voormalige Steve Jobs- school in deze krant uit de school over misstanden bij Perpetuum. Zo zou er geen sprake zijn van didactisch verantwoord onder wijs en zou de organisatie een puinhoop zijn. Het schoolbestuur zegt dat de sluiting vooral wordt ingegeven door geldgebrek. Waar de acht overgebleven leerlin gen hun schooljaar zullen afma ken, is onduidelijk. Ernst, die lijsttrekker was bij de verkiezingen in maart, blijft wel aan als raadslid. Boaz Adank (32) gaat nu de VVD-fractie leiden. Onder leiding van Ernst werd de VVD bij de jongste verkiezingen de grootste partij in Breda. Daar om nam de partij, samen met D66, het initatief voor over de vor ming van een nieuw college van Ben W. Maar CDA, SP, PvdA, GroenLinks en Breda'97 staken daar een stok je voor: de vijf partijen vormden een gezamenlijk een centrum links blok, waardoor de twee libe rale partijen het nakijken hadden. Ernst noemt die stap een 'kaping van het formatieproces'. Hij vindt dat hij geen persoonlijke fouten heeft gemaakt, maar voelt zich wel verantwoordelijk voor de mis lukking. Hij meent bovendien dat zijn par tij, nu die in de oppositie terecht komt, iemand met nieuw elan en energie op de leidersplek nodig heeft. Volgens Ernst heeft de fractie una niem gekozen voor Boaz Adank als nieuwe fractieleider. Adank is gemeenteraadslid voor de WD sinds de verkiezingen van 2010. Hij kwam vorige week in het nieuws toen hij een grote brand in het Mastbos ontdekte. MEGA (VOOR)TENTENSHOW OOK KONINGSDAG WEDSTRIJD VAN HET JAAR DONDERDAG 24 APRIL 2014 ssiona/s Allemaal solfies Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN 00 Huurders gaan volle mep betalen door Jacques Hendriks en Sander van Mersbergen 88 Liefst 88 procent van de corporaties legt hogere inkomens de maximale huurstijging van 6,5 procent op. Zie ook pagina's 2/3 'Huur verhogen? Ik zou me schamen' door Geert Nijland BREDA - Patrick Ernst trekt zich te rug als fractievoorzitter van de WD in de gemeenteraad van Bre da. Dat heeft hij gisteravond laat la ten weten. Aanleiding is de vor ming van een nieuwe centrumlink se coalitie, zonder de WD. Lees de brief waarin Patrick Ernst zijn aftreden aankondigt op bndestem.nl/breda Stadionweg 313077 AP Rotterdam 010-4970832 www.vervat.nl Warm DeSte Dat de Koninklijke Landmacht 200 jaar bestaat, werd gisteren op 200 plekken gevierd, waar onder Breda. Wie via de sociale media een solfie deelde - een zelf portret met soldaat - maakte kans op prijzen. Dat deden velen, onder wie minister Hennis. Zie ook pagina's 21 en 24/25 Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1