Rutte: snel akkoord zorg 30/31 28/29 OPEN A_f\o/ KORTING MONTAGE VOOR€1,- Keukenl Kampioen' m Patricio: 'Ik meld me niet vrijwillig op Schiphol' 7 dagen Jo Gijsen, de vorig jaar overleden bisschop van Roermond, heeft minderjarige jongens seksueel misbruikt. De laatste dagen van De Koepel Spectrum Philip Morris: waar blijft de uitgestoken hand van 'Den Haag'? ZONDAG A.S. Acer weekend. NAC in blessuretijd onderuit tegèn Groningen ZATERDAG 12 APRIL 2014 71 68 555523 BREDA - Premier Mark Rutte ver wacht dat er volgende week een fi nancieel akkoord is over de lang durige zorg. Dat zei hij gistera vond in radioprogramma Met het oog op morgen. Rutte denkt dat de coalitiepartijen en de oppositie partijen D66, Christenunie en SGP het eens worden en dat er dus een meerderheid voor de plannen is in Tweede en Eerste Kamer. VVD, PvdA, D66, Chris tenunie en SGP onderhandelen sinds maandag over de begroting voor 2015. Rutte zei dat meer geld voor de overheveling van zorg taken van rijk naar gemeenten on derdeel is van de gesprekken. AVRI 10% korting op alle Japgnse esdoorns Heistraat 47 Grens Dongen - Oosterhout telefoon 0162 - 312913 www.avri-tuincentrum.nl PER WEEK Wegens succes verlengd! Laatste kans! /O op keukens ROERMOND/UTRECHT - Twee man nen die de voormalige Roermond- se bisschop Jo Gijsen beschuldi gen van seksueel misbruik, zijn door de klachtencommissie Sek sueel Misbruik Katholieke Kerk in het gelijk gesteld. Huidig bis schop Frans Wiertz erkent het misbruik en heeft excuses aange boden aan de slachtoffers. Het misbruik vond plaats in de ja ren 1958-1961. Gijsen heeft vol gens het bisdom en de commissie als kapelaan van Valkenburg het geslachtsdeel van een destijds 9-jarige jongen betast. Het slacht offer zegt ook meermaals door de latere bisschop te zijn verkracht. Eén slachtoffer zegt ook te zijn verkracht, maar daar voor vond de commissie geen ondersteunend bewijs De klachtencommissie zegt daar echter onvoldoende steunbewijs voor te hebben gevonden. Gijsen, die aan het begin van de klachtenprocedure nog in leven was, stapte zelf naar de politie om aangifte te doen van smaad door het slachtoffer. Hij zei zich de man niet te herinneren. Een ko pie van die aangifte was het enige weerwoord dat Gijsen gebruikte tijdens de klachtenprocedure. De klachtencom missie acht ook de klacht gegrond van een man die in 1961 door Gijsen is be tast. De late re bisschop was toen priester van seminarie Rol- duc in Kerkrade. Het slachtoffer zat in een nabijgelegen internaat. Gijsen reageerde in deze zaak ook schriftelijk. Hij zei zich niet te kunnen herinneren dat hij in die periode ooit het internaat heeft bezocht. Maar volgens de commis sie is het verhaal van het slachtof fer zo authentiek en gedetailleerd, dat ze ervan overtuigd is dat het misbruik werkelijk heeft plaatsge vonden. Volgens advocate Sophie van Gijn is het slachtoffer 'zeer te vreden' over de uitspraak. Gijsen werd eerder beticht van het begluren van jongens. Die klacht werd ongegrond verklaard wegens gebrek aan steunbewijs. De uitspraak in de zaken tegen Gijsen is in februari al gedaan maar kwam gisteren naar buiten, juist op de dag dat paus Francis- cus openlijk vergiffenis vroeg voor de misbruikzaken in de ka tholieke kerk. Onderzoek van de commissie-Deetman toont aan dat in Nederland vele duizenden kinderen slachtoffer waren van misbruik in instellingen. Zie ook pagina's 2/3 Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN Zonnige perioden 14°C DeStem en Tuincentrum 11-12-13 april 0.00 - 17. is er een specialist aanwezig van Neerlands grootste Japanse Esdoornkwekerijen. BREDA, Grenssteen 7 (tegenover NAC), 076-542 29 20 Kampioen in keukens Bisschop was zelf kindermisbruiker door Paul Bots Al bijna 40 vestigingen in Nederland. Kijk op keukenkampioen.nl voor adressen en openingstijden. - Misbruik na een kop chocola - Aartsconservatief blijft omstreden S M Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 2,70; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1