Etten-Leurse droomklus in rook op tM 32/33 UitCids Veolia verliest alsnog aanbestedingsstrijd van concurrent Arriva. Voor Breda levert dat vooral teleurstelling en verlies op. ■b* mi Ma =s° ■m ■m Ëöb =00 =o Ook zon 15 °C Atletico verrast Barcelona, ook Bayern in halve finale CL Pawloski domineert Ik Zie U Graag Een compleet team uit Etten- eens niet meer afgemaakt te wor- Leur begon vorig jaar aan de klus, den. maar toen de VIPS begin dit jaar naar een nieuw management Vervolg op pagina 2 overstapten, hoefde het karwei in- 'We hadden alles voorbereid' Het gaat om veel geld. Dan praat je niet over een pot pindakaas Onrust over lot museum neemt toe Met de dag groeit de vrees bij diverse betrokkenen dat het einde van het Breda's Museum in zicht is, nu eer der deze week drie perso neelsleden verplicht op va kantie zijn gestuurd. Over de reden waarom lopen de lezingen uiteen. Cultuurwet houder Selquk Akinci wil er niks over zeggen. Zie ook pagina 21 No Surrender richt nieuw chapter op Burgemeester Peter van der Velden van Breda is er niet blij mee dat motorclub No Surrender in Breda een afde ling opricht. Voorlopig komt er geen clubhuis in de Baro- niestad, zegt voorman Klaas Otto. „Daarvoor moet je goed beslagen ten ijs ko men. We willen ons aan de regels houden." Zie ook pagina 3 Burgemeester vecht door Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom legt ETTEN-LEUR - „Tot en met het nachtkastje van Wesley en Yo- lanthe hebben we ontworpen. Een complete villa met tien slaap kamers. Maar betalen, ho maar." Het Etten-Leurse bouwbedrijf STB Exclusive Projects wil geld zien van het beroemde echtpaar Wesley Sneijder en Yolanthe Ca- bau van Kasbergen en dreigt met een rechtszaak. Die zit het koppel met vertrouwen tegemoet, laat het via zijn management weten. Volgens mr. Hans van Oijen, van Asselbergs Klinkhamer Advoca ten, weigert het management van de stervoetballer van Galatasaray en de actrice afspraken na te ko men. „Veel geld, dan praat je niet over een pot pindakaas." Directeur Jeroen Nuijten van de bouwonderneming baalt dat zon der opgaaf van redenen niet wordt betaald. Hij had van Wesley en Yolanthe de opdracht gekregen het huis op Ibiza van A tot Z te renoveren en aan te kle den. „Een villa bij Cala Tarida aan de westkant van Ibiza. In slechte staat. Het pand komt uit de nala tenschap van de vader van Yo lanthe." Het bedrijf van Nuijten is vrij ac tief in het buitenland en heeft di verse projecten op Ibiza uitge voerd. Via mond-tot-mondrecla- me zijn de Sneijders bij de Et ten-Leurse onderneming terecht gekomen. DEN BOSCH - Er rijden volgend jaar geen elektrische Veolia-stadsbus- sen door Breda. Gisteren is de aan besteding voor het openbaar ver voer naar concurrent Arriva ge gaan. Dat bedrijf heeft de inzet van elektrische bussen in Breda op korte termijn niet op de agen da staan, heeft provinciebestuur der Ruud van Heugten gezegd. De Bredase verkeerswethouder Sel^uk Akinci is niet erg te spre ken over de gang van zaken. Niet alleen omdat de stad naast de elek trische stadsdienst grijpt, maar ook omdat hij op 7 september de busterminal in het nieuwe NS-sta- tion Breda Centraal in gebruik wil nemen. Daarvoor moet een compleet nieuw lijnennet wor den opgesteld. Akinci moet daar voor in gesprek met Veolia dat tot 14 december verantwoordelijk is voor het Bredase busvervoer. „Het enthousiasme bij Veolia om daar nog veel tijd en energie in te steken zal niet bijzonder groot zijn", vreest Akinci. Het risico dat de elektrobus als nog aan Breda voorbij zou gaan, hangt al sinds februari boven de markt. Toen maakte Arriva for meel bezwaar tegen de aanbeste dingsprocedure van de provincie. In West-Brabant blijft alles hetzelfde. Maar er komt ook niets extra's bij Gedeputeerde Van Heugten er kende niet lang daarna dat er een 'foutje' was gemaakt. Met als ge volg, bleek gisteren, dat niet Veo lia maar Arriva voor acht jaar de 'concessie' West-Brabant krijgt. Sommige gemeenten ten westen van Breda zijn juist erg te spreken over de uitslag van de busoorlog. Zo was Veolia van plan om het aantal lijnen naar dorpen als Oss- endrecht en Putte in te krimpen. Arriva is dat niet van plan. Of, zo als Van Heugten gisteren zei: „In West-Brabant blijft alles hetzelf de. Maar er komt evenmin iets extra's bij." Zie ook pagina's 30/31 DONDERDAG 10 APRIL 2014 zich nog niet neer bij de sluiting van sigarettenfa- briek Philip Morris in zijn stad. Hij wil proberen de di rectie van het moederbe drijf in Lausanne op andere gedachten te brengen, kon digde hij gisteren aan. Vrouwen steeds vaker kostwinner De trend dat steeds meer vrouwen een hoger salaris hebben dan hun partner zet door, meldt het Centraal Bu reau voor de Statistiek. „Dankzij de emancipatie zijn vrouwen van rond de 30 nu veel beter opgeleid." Zie ook pagina 12 Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA ?tn 00 eSte i I Een luchtfoto van het pand van de Sneijders op Ibiza. Rechtsboven: een te- foto's STB Exclusive Projects en VI Images. kening van het zwembad dat het bedrijf van Nuijten voor ogen had. Jeroen Nuijten, directeur STB BREDA Hoop op mediator BREDA No Surrender in Breda BERGEN OP ZOOM Elektrobus definitief exit door Robert te Veele en John Bas door Nico Schapendonk Blij gemaakt met een 'dode bus' Op de pagina's 3 en 30 en op bndestem.nl/philipmorris meer over het voorgenomen massa-ontslag bij Philip Morris DEN HAAG Trend is blijvend'

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1