Gevangenispersoneel klaagt massaal bij bond Willy en Christ de Weert zijn een van de meer dan vijftig stellen die bij Philip Morris ontslagen worden. 66 Wat het nou allemaal precies gaat worden dat zal de tij'd moeten leren Kans op buien 16°C MAANDAG 7 APRIL 2014 NAC kan vrije val maar niet stoppen Cancellara voegt zich bij select gezelschap BERGEN OP ZOOM - Twee etmalen nadat ze het slechte nieuws te ho ren kregen, is het nog steeds niet goed tot ze doorgedrongen. „We doen wel van alles en we zeg gen wel tegen elkaar: laten we hieraan denken en daaraan den ken, maar wat het nou allemaal precies gaat worden dat zal de tijd moeten leren. Maar een ding staat natuurlijk al wel vast en dat is dat we per oktober of mogelijk al eerder op straat staan", zeggen Willy en Christ de Weert-Van Hooijdonk uit Bergen op Zoom. Ze werken als echtpaar in de pro- duktie bij sigarettenfabriek Philip Morris, hij al sinds 1979, zij heeft onlangs haar 12,5-jarig jubileum gevierd. Ze zijn niet het enige echtpaar bij Philip Morris. Ge schat wordt dat er wel meer dan vijftig stellen werken en vaak zal het bij die andere paren net zo zijn gegaan als bij het echtpaar De Weert. „Dat ik er ben gaan werken, komt omdat Christ het er zo naar zijn zin had. Dus toen het kon met de kinderen ging ik ook naar Philip Morris. En inmiddels werkt onze zoon Richard en een broer van mij er ook", vertelt Wil ly. „Philip Morris was, nee is, een hele goede werkgever. Alles kon er en er werd veel gedaan voor het personeel", zegt Christ. Ze waren er bij vrijdagmorgen in de partytent waar de directie het slechte nieuws vertelde. „Het leek wel een begrafenis', zegt Christ. Net als bij vrijwel alle andere per soneelsleden kwam het nieuws ook voor hun als een donderslag bij heldere hemel. Christ begrijpt niet waarom juist Bergen op Zoom dicht moet. „We zijn de modernste, de beste en de meest winstgevende sigarettenfabriek van Philip Morris. We hebben vo rig jaar nog 140 miljoen winst ge maakt. Zo'n fabriek sluit je toch niet? Maar ja, kunt u in de hoof den van de bazen kijken? Ik niet." Ze realiseren zich al wel dat ze het straks met veel minder geld zullen moeten doen. „Daarom hebben we al gekeken of we onze vakantie naar Amerika, waar we voor van de zomer een rondreis van drie weken hebben geboekt, nog kunnen annuleren. Dat kan. Werkloos worden wordt als re den voor annulering geaccep teerd", zegt Christ. Vervolg op pagina 3: DEN HAAG - Vakbond Abvakabo FNV heeft de afgelopen maanden driehonderd klachten binnengekre gen van gevangenispersoneel over de werkomstandigheden als gevolg van bezuinigingen. De klachten gaan over gebrek aan personeel, druk van leidinggeven den om over te werken, snelle overplaatsingen, roosterconflicten en intimidatie door de leiding. Volgens Abvakabo FNV doen zich ook meer geweldsincidenten voor en is de veiligheid van het perso neel in het geding. Zo raakten on langs vijf medewerkers van de Bijlmerbajes gewond toen zij wer den aangevallen door gevange nen. „Gedetineerden raken gefrus treerd door het uitgeklede regime en reageren dat af op elkaar en het personeel", zegt onderhande laar Frans Carbo van de bond. Een woordvoerder van het minis terie van Veiligheid en Justitie ontkent dat er meer geweldsinci denten zijn. De bond zegt dat de sluiting van bijna de helft van de gevangenissen gepaard gaat met misstanden. Ze spreekt over 'af braakplannen' van staatssecretaris Fred Teeven. Ook sluiten gevange nissen eerder dan is afgesproken. Van personeelsgebrek is volgens een woordvoerder van de staatsse cretaris geen sprake. „Naar ver houding is er nog nooit zo veel personeel geweest op de 9.000 ge detineerden die er nu zijn." 1.400 cellen staan leeg. „Het aan tal gevangenen is historisch laag." [Ig SERT CENTER BREDA Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN De Amerika-reis is nu te duur Jan van Zuilen jan.vanzuilen@bndestem.nl Willy en Christ de Weert Sinterklaasfeest al geannuleerd door Koen Verhelst CENTERBREDA.nl Meer over Philip Morris: pagina's 2/3 Zware klap gehad, nu weer verder 'Bergen hoeft zichzelf niets te verwijten' pagina 19 Kritiek maar waardering Felle reacties bndestem.nl/philipmorris Dossier, reacties, foto's Christ de Weert en zijn vrouw Willy de Weert-Van Hooijdonk: 'Zo'n winstgevende fabriek sluit je toch niet?' foto Jan van Zuilen Dagblad voor Zuidwest-I Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1