Prinsesjes thuis op Koningsdag 10/11 Provincie geeft toe dat ze een fout heeft gemaakt bij de aanbesteding van het busvervoer in West-Brabant. Logeerhuizen hebben het moeilijk Uli Hoeness moet drie jaar de cel in BREDA - Een 'rekenfoutje' op het provinciehuis in Den Bosch kost busmaatschappij Veolia mogelijk haar concessie in West-Brabant. Gisteren moest de advocaat van de provincie toegeven dat er bij de aanbesteding een verkeerde re- kenformule is gebruikt. Vorige maand heeft concurrent Arriva bezwaar gemaakt tegen het besluit van het provinciebe stuur om West-Brabant te gun nen aan Veolia. Het vermoeden bestond namelijk dat er een reken fout zou zijn gemaakt. Dat vermoeden is nu tijdens een bijeenkomst van de Hoor- en Ad viescommissie van de provincie bevestigd. Voor Veolia is dit 'een klap die nog lang na dreunt', zegt een woordvoerder van de busmaat schappij. Verder wil de vervoer der zich van commentaar onthou den, want de bezwaarcommissie moet officieel nog een advies uit brengen. Ook de woordvoerder van gedepu teerde Ruud van Heugten houdt zich om die reden nog op de vlak te. Advocaat Gijs Verberne van de provincie zei: „De verkeerde win naar is aangewezen. Dat is betreu renswaardig, maar het is niet an ders." Meer uitgesproken is de Bredase verkeerswethouder Sel^uk Akinci. De verkeerde winnaar is aangewezen. Jammer, maar het is niet anders Tot gistermiddag verheugde hij zich nog op een vloot elektrische bussen die Veolia in de Bredase binnenstad zou inzetten. Dat vooruitzicht lijkt nu ernstig in ge vaar te komen. „En dat is knap lul lig", zegt Akinci. „Wat we nu moeten doen, is als de wiedeweerga kijken welke stappen we nu kunnen nemen. Wanneer Veolia de concessie ver liest dan zullen we heel veel din gen opnieuw moeten doen." De nieuwe concessie gaat op 1 ja nuari 2015 in. Strikt juridisch heeft Veolia de concessie nog niet in zijn bezit. Omdat Arriva op het laatste moment bezwaar heeft aangetekend, is er nu alleen nog maar sprake van een 'voorlopige gunning'. Dat was voor Veolia re den nog even te wachten met de aanschaf van de elektrobussen voor de Bredase stadsdienst. Het is nog niet bekend wanneer de Hoor- en Adviescommissie van de provincie met haar advies komt. Het is trouwens geen bin dend advies. Gedeputeerde Staten mogen ervan afwijken, al moet het provinciebestuur daar dan wel goede redenen voor hebben. Vicepremier ontraadt stemmen op PVV PW-leider Geert Wilders heeft zich op 'onacceptabele wijze' uitgelaten over de Ma rokkaanse gemeenschap in Den Haag. Daarom roept hij de inwoners van de residentie op komende woensdag niet op de PVV te stemmen. Zie ook pagina 3 De prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane blijven zaterdag 26 april tij dens Koningsdag gewoon thuis, meldt de Rijksvoorlichtings dienst. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima vieren Ko ningsdag dit jaar in Amstelveen en De Rijp. Wie er die dag verder namens het koningshuis aanwe zig zullen zijn, is nog niet bekend gemaakt. De koning, zijn broers en neven en nichten waren als kind altijd wel present op het bordes van Paleis Soestdijk als daar met Koninginnedag het défilé voor toenmalig koningin Juliana werd gehouden. Koningsdag is dit jaar trouwens op 26 april en niet de 27e, als Wil lem-Alexander jarig is. 27 april valt namelijk op een zondag. Inbraak in veertien busjes: niets gestolen Bij het Oosterhoutse bedrijf !GO aan het Wilhelminakanaal Noord is in de nacht van woensdag op donderdag inge broken in veertien busjes. Bij alle voertuigen was een raam ingeslagen. Er is niks gestolen, maar de schade is groot. Zie ook pagina's 28 Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN 00 Sorrs GEEH Dienst Q veouA Rekenfout in busoorlog door Nico Schapendonk n.schapendonk@bndestem.nl Gijs Verberne, advocaat provincie DEN HAAG Stem niet op de PW DEN HAAG I Prinses Amalia. foto HH OOSTERHOUT Ruiten busjes vernield Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1