Violen brengen voorjaar Trajectcontrole A58 staat uit mtiïïiEi Kras Kortingsdagen Beschikkingen voor onverzekerd rijden worden voorlopig niet gestuurd. Het OM vreest te veel bezwaren. Tot LEEUWARDEN - Automobilisten die onverzekerd rondrijden, krijgen voorlopig niet automatisch een boete in de bus. Op last van het Openbaar Ministerie (OM) stuurt het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) de beschikkingen niet naar de overtreders. Aanleiding voor de opschorting is de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat bepaal de volautomatisch geïnde boetes onrechtmatig zijn. Het OM vreest te worden overstelpt met bezwaar procedures en heeft daarom de rem op de boete-inning gezet. Woordvoerder Ernst Koelman van het Landelijk Parket Team Verkeer zegt dat het OM dat doet Een computersysteem mag geen boetes opleggen als onduidelijk is welke boa erbij betrokken was in afwachting van het beroep dat het inmiddels heeft aangetekend tegen het arrest van het hof. Als dat nog maanden duurt, kan het betekenen dat tienduizenden boe tes van 390 euro per stuk niet gevorderd kunnen worden en hun inningstermijn verstrijkt. „Het is niet zo dat automobilisten zomaar de dans ontspringen", al dus Koelman. „De dagelijkse regis- tercontroles gaan gewoon door en we stellen ook nog steeds overtre dingen vast. Maar de beschikkin gen sturen we inderdaad niet op zolang we geen volledige duide lijkheid hebben over wat van de rechter wel en niet kan." Het hof oordeelt dat boetes niet mogen worden opgelegd door een computersysteem als onduidelijk is welke bijzondere opsporings ambtenaar (boa) bij de boete oplegging betrokken was. Voor de 280.000 boetes ter waarde van 109 miljoen euro die vorig jaar voor onverzekerd rijden opgelegd werden, was dat het geval. Bij dat soort boetes is een algemene, niet naar een persoon te herleiden boa-code '404040' gebruikt. Computers van de Dienst Weg verkeer gaan voortdurend na of geregistreerde auto's verzekerd en apk-gekeurd zijn. Bij een 'hit' gaat er een signaal naar het CJIB en volgt een boete. Jarenlang zijn zo niet alleen verzekerings-, maar ook apk-boetes geïnd. Het OM bekijkt nog of alle recente boetes en beschikkingen in nog lopende bezwaarprocedures alsnog ongel dig verklaard moeten worden. Op een aantal weggedeelten staat de trajectcontrole uit omdat de apparatuur sterk is verouderd. Op zeker vijf snel wegen kunnen automobilisten de controle negeren. De systemen op de A58 bij Bergen op Zoom en in Zeeland, op de A12 bij Den Haag en Utrecht en op de A4 bij Nieuw-Vennep werken in elk geval niet meer. De politie controleert wel hand matig op 'strategische punten', aldus een woordvoerder. De verouderde systemen worden ontmanteld, er wordt nagedacht over vervangende apparatuur. „Maar dat gebeurt zeker niet voor 2015", zegt een woordvoerder. Politie controleert zelf Bellende paus wordt soms niet geloofd Je verwacht het niet, dat je de paus zelf aan de telefoon krijgt. Daarom geloven mensen het soms ook niet. Maar toen hij nog bisschop was, belde Fran- ciscus al regelmatig naar men sen die hem schreven en een troostend woord konden gebruiken. Die gewoonte zette hij voort. „Ik doe mijn werk als priester. Dat bevalt me." Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren Zonnig 13°C DONDERDAG 6 MAART 2014 Elke vorm van criminaliteit bezorgt de slachtoffers een hoop ellende. BN DeStem besteedt hier aandacht aan in een nieuwe serie: crimileed Onverwachte show met literair cabaret De wereld is Kras korting p.p BN miljoen euro gaven de Nederlanders vorig jaar uit aan eenjarige planten als viooltjes en afrikaantjes. 16 procent minder dan in 2012, maar dat was mede vanwege het weer een topjaar. miljoen viooltjes werden vorig jaar verhandeld via FloraHolland in Bleiswijk, de grootste bloemenveiling ter wereld. 14 miljoen stuks minder dan in het veel warmere 2012. soorten viooltjes bestaan er in totaal. Meest populair in de winkel is de Viola Cornuta, het bosviooltje. Rage voor dit jaar, voorspellen tuincentra, worden 'muurhangers' van violen. Zie ook pagina 3 Tuincentra bloeien op BREDA - Als het waar is dat viooltjes de barometers van het Hollandse voorjaar zijn, breken er mooie tijden aan. Vorig jaar belandden bergen onverkochte violen op de composthoop vanwege de koude winter en de crisis. Dit extreem vroege voorjaar verloopt de verkoop voorspoedig, merkt ook de 20-jarige Jody van der Avoird bij Intratuin in Breda, foto Ramon Mangold/het fotoburo OM zet rem op boetes door Niki van der Naald BERGEN OP ZOOM Zie ook pagina 6 VATICAANSTAD Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA Vandaag t/m 11 maart Korting op alle reizen met vertrek t/m okt. 2014 Kras.nl/kortingsdagen oF bel 0900-9697^

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1