EUROPA Seksueel misbruik kost het bisdom Breda bijna vijf ton; stukken minder dan vijf andere Nederlandse bisdommen. ;r- VRIJDAG 28 FEBRUARI 2014 Alternatieven voor asfalt Ajax weer onderuit tegen Salzburg AZ wél door na gelijkspel TfÜTif BREDA - Het seksueel-misbruik- schandaal in de katholieke kerk heeft de Nederlandse bisdommen tot nu toe ruim 8,5 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit cijfers die het tv-programma Brandpunt Re porter gisteren openbaar maakte. Vergeleken met de meeste andere Nederlandse bisdommen lijdt het bisdom Breda nog weinig finan ciële schade. Waar het bisdom Utrecht meer dan 2 miljoen moest uitgeven en Den Bosch 1,8 miljoen, kostte het misbruik Bre da een kleine vijf ton. Slechts 26.000 euro daarvan is gebruikt om slachtoffers van misbruik te compenseren. De rest geldt als bijdrage aan het onder zoek van de (landelijke) commis sie onder leiding van oud-Tweede Kamervoorzitter Wim Deetman, en van het meldpunt misbruik. Welke invloed deze extra kosten hebben op de financiële situatie van het bisdom Breda, is niet dui delijk. Vorig jaar kondigde bisschop Jan Liesen aan dat acht medewerkers moesten worden ontslagen, omdat de kerkorganisa tie al jaren verliezen leed en de bodem van de reserves in zicht raakte. Niet alleen het Bredase bisdom zit steeds krapper bij kas. Alle zeven katholieke regio's in Neder land hebben te maken met fors dalende inkomsten. Voor die baten zijn de bisdommen sterk Misbruikslachtoffers kregen tot nu toe 3,1 miljoen euro; slechts 26.000 euro daarvan kwam uit het bisdom Breda afhankelijk van de parochies. De lokale kerkgemeenschappen zijn weliswaar verplicht geld af te dragen, maar krijgen alsmaar min der binnen, omdat steeds minder mensen naar de kerk gaan. Dat heeft ook tot gevolg dat parochies moeten fuseren en kerkgebouwen worden verkocht of gesloopt. De parochies zijn niet de enige in komstenbron van de bisdommen. Die verdienen ook nog geld door land te verpachten en halen ren dement uit beleggingen. In 2012 draaiden de bisdommen in totaal 4,3 miljoen euro verlies. Dat ze nu voor het eerst deze cij fers bekend maken, is niet onver wacht. Paus Franciscus riep de Rooms-Katholieke Kerk op tot meer openheid en transparantie. BREDA - Rond de nucleaire top in Nederland op 24 en 25 maart wordt de grensbewaking tijdelijk opnieuw ingevoerd. Staatssecreta ris Fred Teeven (Veiligheid en Jus titie) heeft dat aan de Tweede Ka mer laten weten. De marechaussee en de zeehaven- politie kunnen tussen 14 en 28 maart controles uitvoeren aan de grens met België en Duitsland, op waterwegen en op internationale luchthavens als Schiphol en Eind hoven Airport. In het oosten en zuiden van Ne derland voert de marechaussee de controles samen met de Duitse Bundespolizei en de Belgische Fe derale Politie uit. Er wordt niet continu gecontroleerd: er komen steekproeven, gestuurd door infor matie van inlichtingendiensten. Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA BN Een doffe plof... ...en weg is de V1 WATER Weer regen 8°C I KRUISLAND - Onder grote belangstelling is gistermiddag in Kruisland een tisch afgesloten. 17 gezinnen moesten hun huis verlaten. De V1 bevatte V1 uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. Uit voorzorg was circa 930 kilo springstof en chemicaliën en werd eind januari gevonden, de omgeving in een straal van 600 meter rond de 'vliegende bom' herme- foto's Marcel Otterspeer/het fotoburo, bewerking Fabiënne de Lange i Zie ook pagina's 30/31: Toch een beetje saai, die V1 - Draaiboek zonder gaten - Bij Piet komt alles weer boven bndestem.nl/v1: fotoalbum en video's Misbruik kost miljoenen tijdelijk terug bij

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1