tien bestemmingen voor een tientje! transcivio.com De oppositiepartijen vinden de uitleg over de aftap-kwestie onbevredigend. De minister vecht voor zijn politieke leven. deze vveeW Meer over sprintkanonnen Michel Mulder, Jan Smeekens en Ronald Mulder op pagina's 34 t/m 37 Volg de Spelen op bndestem.nl/sotsji Opnieuw olympisch schaatssucces Volledig oranje podium op 500 meter Tweelingbroers Mulder goud en brons Smeekens zilver, op honderdste seconde Nederland op twee in medailleklassement DEN HAAG - Als zelfs de Christen- Unie zich hardop afvraagt of mi nister Ronald Plasterk (Binnen landse Zaken, PvdA) nog wel de juiste man voor de job is, weet je dat zijn positie meer en meer wankelt. Gezien de uiterst kritische reac ties gisteren van de ('constructie ve') oppositie is het maar de vraag of Plasterk vandaag in het zadel kan blijven. Sinds het vertrek van staatssecre taris Weekers is duidelijk dat de steun van de coalitiepartijen al leen niet voldoende meer is; hij taxeerde de zegen van VVD en PvdA als te mager. Omdat de rege ring intensief samenwerkt met D66, Christenunie en SGP is de stem van die partijen bijna essen tieel geworden. Veel Kamerleden hadden gisteren een groot deel van de middag uit getrokken om de antwoorden van ministers Ronald Plasterk en Jeanine Hennis (Defensie, VVD) te bestuderen. Maar een half uurtje bleek meer dan genoeg. De uitleg over het onderscheppen van i,8 miljoen be standen aan metadata is namelijk even beknopt als onbevredigend, vindt de oppositie. Dat de Nederlandse - en niet de Amerikaanse - geheime diensten AFLUISTERKWESTIE de data eind 2012 onderschepten, werd pas vorige week duidelijk. Plasterk en Hennis wisten dit al op 22 november 2013. Het zou echter niet 'in het belang van de Staat' zijn om de eerdere uitspraken van Plasterk in het tv-programma Nieuwsuur recht te zetten. Dit zou te veel inzicht ver schaffen in de werkwijze van de geheime diensten, meenden de bewindslieden. Maar door het maandenlang verzwijgen van de juiste informatie, leefden de Ka mer en het rest van het land lang in de veronderstelling dat de Ame rikanen achter de onderschep ping van de data zaten. Plasterk betreurt zijn optreden in Nieuwsuur (de 'mogelijke verklaring' had hij daar achter wege moeten laten) maar ver schuilt zich verder achter geheim houding in het belang van de Staat. Gold dat argument van staats veiligheid dan niet toen Plasterk de Amerikanen de schuld gaf? Het perspectief is er na gisteren vooral voor Plasterk niet beter op geworden. Hij vertelde honderd uit over de zaak, Hennis hield wij selijk haar mond. BILTHOVEN - Oud-minister van Volksgezondheid Els Borst is gis teravond in haar woonplaats Bilt- hoven op 81-jarige leeftijd overle den. Dat heeft D66-leider Alexan- der Pechtold bevestigd. Hij noem de het overlijden van zijn partijge note 'volkomen onverwacht' en zei 'intens verdrietig' te zijn. De politie voegde een opmerke lijk aspect aan het sterfgeval toe: de recherche doet onderzoek naar verdachte omstandigheden. Borst werd gevonden in de garage van haar huis. De politie meent dat de doodsoorzaak ook een natuurlijke kan zijn of een ongeluk, maar 'als dat zeker is, tuig je niet zoiets op', aldus een woordvoerster. De politica was van huis uit arts en in twee paarse kabinetten van premier Wim Kok, van 1994 tot 2002, vakminister. Gedurende Paars II was ze ook vicepremier. In 1998 was ze D66-lijsttrekker. daar word je vrolijk van Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN Sprinters schitteren Ronald Plasterk SJSïïSSo«t verder in het BESCHOUWING POLITIEKE ONRUST door Niels Klaassen De zaak draait om het doorspelen van 1,8 miljoen telefoongegevens door Nederlandse inlichtingendien sten aan de Amerikanen. Plasterk legde eind oktober de schuld nog bij de Amerikanen. Hij kwam pas vorige week met de juiste info: het was het werk van de eigen diensten. De minister wist dit eind november al. nauw Zie ook pagina 5 Oppositie maakt gehakt van uitleg Zie ook pagina's 4/5 Moeder van modern D66 posted by transavia.com - 2 minutes ago Dagblad voor Zuidwest-I Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1