Extra: Special Winterspelen Rijn, Moezel &Saar MisstandëtMJ Van der Haar: De subsidie voor kleine scholen blijft bestaan. Zo voorkomt de Christenunie dat dorpen zonder scholen komen te zitten. ZATERDAG 1 FEBRUARI 2014 in ouderenzorg 'onverteerbaar' ik doe niet mee aan oorlogsvoering 16 pagina's met compleet programma DEN HAAG - Honderden scholen hoeven niet te vrezen voor slui ting per 2or6. Het kabinet is be reid om de subsidie aan kleine scholen in stand te houden. Oppo sitiepartij Christenunie heeft dat voor elkaar gekregen, met steun van de SGP. „Ik heb er een jaar lang keihard voor geknokt", aldus CU-leider Arie Slob vandaag in een interview met deze krant. Als het aan het kabinet lag, zouden ruim 2.400 scholen met minder dan 245 leerlingen hun extra sub sidie verliezen per augustus 2or6. In plaats van een kleinescholen- toeslag wilde het kabinet, ge steund door een groot deel van de oppositie, een fusiebonus instel len. Die zou kleine scholen aan sporen om samen te werken. Slob: „Het is te dol voor woorden dat goede kleine scholen, nog ver boven de sluitingsnorm van 23 leerlingen, zouden moeten slui ten omdat ze de toeslag missen. Zeker als dat betekent dat gemeen ten op het platteland hun school gaan verliezen. Dat levert niet al leen praktische problemen op en gaat ten koste van de leefbaar heid, maar zorgt ook dat krimpge- bieden nog verder leeglopen. Ge zinnen trekken er weg." Om ervoor te zorgen dat scholen die wel willen samenwerken dat ook doen, heeft Slob met de WD en PvdA afgesproken dat zij het bedrag van de toeslag ook mogen gebruiken om te fuseren met een andere school. Anders zouden scholen alleen maar zelfstandig blijven om de forse toeslag per leerling te behouden, denkt Slob. Hoe kleiner de school, hoe meer toeslag er per leerling wordt uitge keerd. Het leerlingenaantal in Ne derland loopt terug door vergrij zing. Van 2orr tot 2020 wordt de daling in het basisonderwijs ge schat op 9 procent, in krimpre- gio's als Zeeland zelfs op 30 pro cent. De Onderwijsraad stelde vo rig jaar dat kleine scholen relatief slechter presteren en opperde scholen met minder dan honderd leerlingen te sluiten. Daar voelde de Kamer niet voor: het zou in krimpregio's tot kaalslag leiden. TE LAAT VOOR DE HEEN Kras.nl/91046 of bel 0900-9697^ 'NAC lijdt komende twee jaar verlies' NAC moet de broekriem stevig aanhalen. Dat zegt algemeen directeur Justin Goetzee in een interview met BN DeStem. Hij verwacht dat de club de ko mende twee jaar een verlies lijdt van circa 2 miljoen euro (exclusief opbrengst transfers). Feyenoord en Vitesse verliezen punten Het duel tussen Feyenoord en Vitesse, de nummers 4 en 2 van de eredivisie, kende gister avond geen winnaar. Met het gelijkspel (1-1) liepen beide ploegen opnieuw averij op in de titelrace. Vorig weekend wisten ze evenmin te winnen. Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN HSDeStem scholen blijven open Kleine door Francine Wildenborg Zie ook pagina 7 Weer Succes Slob in de regio Het overeind houden van de subsidie voor kleine scholen lijkt net te laat te komen voor de Fatimaschool in De Heen. Eergisteren maakte het bestuur van de overkoepelende stichting bekend dat deze kleine basis school komende zomer sluit. Volgens het bestuur was de kans groot dat er volgend schooljaar te weinig leerlingen zouden zijn: de ouders van slechts twintig kinde ren durfden dat toe te zeggen. Kinderen uit De Heen moeten straks in Steenbergen naar school, een kilometer of vijf verderop. Gegarandeerd vertrek op 7 juni of 16 augustus, van Andernach naar Wasserbillig (Luxemburg). Per comfortabel MS Andante**** met o.a. een echte lift aan boord O.a. Cochem, Zeil, Bernkastel, Trier, Saarburg, Saarschleife en Wasserbillig Bezoek ook Echternach en Klein Zwitserland Incl. busreis, alle maaltijden en Kras-reisleiding Prijzen p.p. o.b.v. 2 pers. excl. res.kosten en Calamiteitenfonds. SLIEDRECHT DEZE ZOIMDAG OPEIM VOETBAL Zie ook pagina's 46/47 Geen koele saneerder worden ROTTERDAM Zie ook pagina's 44/45 Lachende derde in Kuip is Ajax Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 2,70; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1