Zegetocht op natuurijs Recht op pinautomaat in de buurt Het mystieke Japan 30 Toch nog onverwacht gooit staatssecretaris Weekers (Financiën) de handdoek in de ring. De druk werd te groot. ït~ Pretpark bij Sotsji met Eftelingtrekjes WEISSENSEE Een mix van flamenco en Afrikaanse ritmes DONDERDAG 30 JANUARI 2014 DEN HAAG - WD-Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) treedt af. Gisteravond vlak voor midder nacht kwam hij na bijna een dag lang debat tot de conclusie dat hij het gezag ontbeert om de proble men bij de Belastingdienst het hoofd te bieden. Vandaag biedt hij de koning zijn ontslag aan, nadat er voorafgaand aan het debat nog geen vuiltje aan de lucht leek. De oppositie was weliswaar op oorlogspad, maar de coalitie leek niet van zins hem te laten vallen vanwege de problemen met de uitkering van toeslagen, waardoor gezinnen in de knel zijn geko men. In het debat maakte Weekers ech ter geen beste beurt: hij had de cij fers niet paraat en schoof de schuld in de schoenen van zijn ambtenaren. Dat leidde tot steeds meer irritatie bij de Kamer, inclu sief de coalitiefracties. Na een lan ge schorsing en druk telefoonver keer, ook in zijn eigen VVD, trok hij zijn conclusies. In hoeverre zijn eigen partij hem daartoe heeft aangespoord was gistera vond niet duidelijk. De uit Weert afkomstige Weekers was sinds 2010 staatssecretaris van Financiën, daarvoor was hij Tweede Kamerlid onder meer op het terrein van Justitie en later Fi nanciën. In het tweede kabinet-Rutte mocht hij van VVD-leider Mark Rutte terugkomen voor een twee de termijn als bewindspersoon. Daarbij kwam hij al na korte tijd onder vuur te liggen, onder meer vanwege de toeslagenfraude door Bulgaren en de sponsoring door zijn in opspraak geraakte partijge noot Jos van Rey. Weekers zag eerder al een motie van wantrouwen tegen zich inge- Ik heb niet het gevoel dat ik groot draagvlak heb in de Kanmer diend maar die kreeg toen geen meerderheid, omdat WD, PvdA en de kleine christelijke partijen hem bleven steunen. Sindsdien bleef Weekers achter volgd door nieuwe akkefietjes. In het najaar nog boekte hij een pijn lijke nederlaag in de Eerste Ka mer met zijn wetsvoorstel om de belastingvrije pensioenopbouw te versoberen. Uiteindelijk wist de coalitie de schade te beperken door een ak koord over deze kwestie te sluiten met D66, Christenunie en D66. Dit keer helpt 'sorry1 niet meer den haag - Iedere Nederlander moet in een straal van 5 kilome ter van zijn huis geld kunnen op nemen bij een pinautomaat. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Jeroen Dijssel- bloem (Financiën, PvdA) banken daartoe aanspoort. Weigeren die, dan moet er desnoods een wette lijke norm komen waarmee ban ken kunnen worden gedwongen. De afgelopen vijf jaar zijn al circa 1.000 pinautomaten verdwenen. Vooral op het platteland heeft dat tot gevolg dat mensen tot hun gro te frustratie kilometers moeten rij den om geld op te kunnen ne men. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum vindt dat onacceptabel. „Het stallen en opnemen van geld is een nuts-taak, die moet wor den gewaarborgd, ook op het plat teland." Hij wijst net als de SP op een recent onderzoek van De Ne- derlandsche Bank, waaruit blijkt dat de meeste transacties in con tanten worden afgedaan. „Cash en dus pinautomaten blijven ge woon nodig. Er zijn dwingender afspraken nodig", aldus SP'er Ar- nold Merkies. Ook PvdA, Chris tenunie, SGP en 50PLUS zullen vandaag in de Kamer eisen dat Dijsselbloem actie onderneemt. Banken zijn tegen een dergelijke plicht. „Hier zijn geen regels voor nodig", zegt Gijs Schreuder, direc teur Betalen Particulieren van ABN Amro. Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren Kras.nl/japan of bel 0900-9697,5cPm BN 00 DeSte Zie ook pagina's 32/33: 'Natuurlijk ook voor Sjoerd' Mariska Huisman rijdt op kop tijdens het Open Neder lands Kampioenschap op natuurijs. Ze zou even later de wedstrijd over 70 kilometer op de Weissensee - in Nederland is immers nog geen snippertje natuurijs te bekennen - winnen. 'Natuurlijk ook voor Sjoerd', ver wees ze naar haar vorige maand overleden broer. Bij de mannen ging de titel naar Ingmar Berga. foto HH houdt eer aan zichze f Weekers door Laurens Kok Frans Weekers Zie ook pagina 5 Zie ook pagina's 2/3 Platteland hecht aan de geldautomaat Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA Meivakantie Nu of nooit op vakantie naar Japan, land van wereldsteden, tuinen, bloesem, tempels, geisha's en keizers. Keuze uit individuele rondreis of groepsrondreizen Let op: alléén vertrek op 27 april Met o.a. Osaka, Kyoto, Tokyo, Hiroshima en Mount Fuji Bijzonder: treintrajecten met Shinkansen hogesnelheidstrein Prijzen p.p. o.b.v. 2 pers. excl. res.kosten en Calamiteitenfonds.

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1