Weer raak bij Primera Prinsenbeek Voorlopig nog dringen op de arbeidsmarkt Werknemers bereid te staken voor betere cao. Bedrijf noemt eisen 'onrealistisch en onverantwoord'. Steenbergenaar vermoord in Santo Domingo Belangrijke stripprijs voor Rob van Bavel DINSDAG 7 JANUARI 2014 BERGEN OP ZOOM - De directie van Philip Morris in Bergen op Zoom heeft 48 uur de tijd om de cao- eisen van de vakbonden in te wil ligen. Gebeurt dat niet, dan legt het personeel van de tabaksprodu cent het werk neer. Wanneer de eerste acties (werkonderbrekin gen van twee uur) worden gehou den, is niet duidelijk. „Maar het zou zomaar deze week kunnen zijn", dreigt Jet Grimbergen van FNV Bondgenoten, dat samen met CNV en De Unie kort voor de jaarwisseling de onderhande lingen met Philip Morris afbrak. De bonden eisen onder meer 3 procent loonsverhoging, een een malige uitkering van 3.000 euro per werknemer en een aanvaard bare pensioenregeling. Philip Mor ris noemt dat eisenpakket 'onrea listisch en onverantwoord'. „Als we alles bij elkaar optellen, praten we over een verhoging van de loonsom met wel 10 procent. Dat is niet reëel en zou onze concur rentiepositie dramatisch verslech teren", zegt woordvoerder Robert Wassenaar. Volgens hem behoort Philip Morris juist tot de best betalende werkgevers in ons land. „En dat blijft ook zo met de loons verhoging van 2,25 procent die wij bieden. Ook wat de pensioenen betreft zijn we top." Volgens Wassenaar is Philip Mor ris bereid om verder te onderhan delen, maar Grimbergen sluit dat in dit stadium uit. „Daarmee zou het ultimatum van tafel zijn en juridisch gezien ook het recht om te staken. Maar de actiebereidheid onder onze leden is juist enorm." Tijdens drie actiebijeenkomsten in De Raayberg in Bergen op Zoom stemden 550 vakbonds leden in met een staking. De laat ste keer dat Philip Morris dat over kwam, was in 1984. Bonden eisen 3 procent loonsverhoging, eenmalige uitkering en aanvaardbare pensioenregeling PRINSENBEEK - Er is weer ingebro ken bij de Primera op de Markt in Prinsenbeek, voor maar liefst de achtste keer in een paar jaar tijd. Eigenaar Fred van Tilborg van de tijdschriften- en tabakszaak is dan ook zwaar aangeslagen. „Het is niet te geloven, wat een ellen de. Nu hebben ze echt alles kort en klein geslagen. Maar ik heb duidelijke beelden en misschien moet ik die maar op YouTube zetten." Op de beelden is te zien dat in de nacht van zondag op maandag rond 02.00 uur twee forse man nen met een soort bivakmuts op uit een Audi stappen. Ze lopen naar de pui en beginnen met een moker op de winkelruit te slaan. Omdat het beveiligd glas is, moe ten ze zeker 35 keer slaan voordat de ruit sneuvelt. Vervolgens stap pen ze met een groot zeil binnen en vernielen alles op weg naar de sigaretten achterin de zaak. De rookwaren zijn beveiligd met een glazen plaat, maar ook die sneu velt. De dieven trekken alle rek ken leeg en met de sigaretten in het zeil verlaten ze het pand. Ze krijgen de buit met moeite in de kofferbak gepropt. Als de politie arriveert, zijn de daders gevlogen. Voor de achtste keer in een paar jaartijd inbraak in tijdschriften en tabakszaak Extreem weer: toeval of niet? AMSTERDAM - Mede doordat oude ren langer doorwerken, krimpt de Nederlandse beroepsbevolking naar verwachting pas na 2024. Voorlopig zal er daarom nog geen sprake zijn van schaarste op de arbeidsmarkt, stelt het econo misch bureau van ABN Amro in een rapport. De economen van de bank onder zochten verschillende scenario's en vrijwel alle laten zien dat het aantal mensen dat mag, kan en wil werken zeker de komende tien jaar nog blijft groeien. „Berichten over een warfor talent door een structureel tekort aan arbeidskrachten zijn dan ook op zijn minst voorbarig", aldus ABN. Ook de eerder voorspelde explo sieve groei van nieuwe banen door de invloed van social media, bijvoorbeeld in de internetmarke- ting, blijft volgens de bank voor lopig uit. Alleen voor een aantal beroepen, zoals specialistische banen in de financiële dienstverlening, ver wacht ABN wel een krapte op de arbeidsmarkt. Die wordt echter niet veroorzaakt door een krim pende beroepsbevolking, maar door een verkeerde match tussen vraag en aanbod. 150 mm 500 MB 100 sms elke maand In Steenbergen is geschokt gerea geerd op de gewelddadige dood van de 62-jarige Tony Zwerts in de Dominicaanse Republiek. Het slachtoffer, dat jarenlang met zijn vrouw in Steenbergen woon de, werd vrijdag in de hoofdstad Santo Domingo op straat dood geschoten. Dat gebeurde volgens lokale kranten bij een benzine pomp in de wijk Los Alcarrizos Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren DeStem Actie Philip Morris nabij door Mare Molenaars door Ine Kleemans Zie ook pagina 21 'Steeds dezelfde daders' Een van de mannen begint alvast met een moker op de ruit van de winkel te slaan. Het veiligheidsglas sneuvelt pas na 35 klappen. In een groot zeil nemen de daders een onbekende hoeveelheid sigaretten mee. De kofferbak van de auto is bijna te klein. iPhone 4s 8 GB telfort.nl 08001707 Telfort winkels door Hessel de Ree STEENBERGEN/SANTO DOMINGO - Vervolg op pagina 2 'Tony Zwerts actief als beveiliger' Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1