Kras Kortingsdagen Veel mensen met darmkanker vinden dat ze van hun behandelaars onvoldoende informatie over hun ziekte krijgen. 66 Goede uitleg is de basis voor vertrouwen van de patiënt in behandelaars Tot €100 korting AMERSFOORT - Patiënten met uit gezaaide darmkanker krijgen te weinig informatie over verschil lende behandelmethoden. Ze gaan daarom zelf op zoek naar in formatie. Dat blijkt uit een onder zoek dat patiëntenvereniging Darmkanker Nederland heeft la ten uitvoeren aan de vooravond van het landelijke bevolkingson- dezoek naar deze aandoening. Darmkanker is na longkanker de kankersoort waaraan de meeste mensen sterven. Jaarlijks eist de ziekte meer dan vijfduizend le vens. Vroege opsporing door landelijk bevolkingsonderzoek kan dat aan tal bijna halveren. Per jaar wordt bij circa 14.000 mensen darmkanker vastgesteld. Driekwart van de patiënten met uitzaaiingen gaat zelf op zoek naar extra informatie over behan delmethoden. Veel van hen had den liever meer en eerder infor matie van hun specialist gekre gen. Dat zou hen geholpen heb ben bij de afweging of een behan deling genoeg voordeel oplevert. Vijf procent van de patiënten geeft aan dat nooit ter sprake is ge komen of er uitzaaiingen zijn. Ook over de nazorg wordt weinig meegedeeld. De Amsterdamse hoogleraar me dische oncologie Kees Punt, inter nationaal erkend expert op het ge bied van darmkanker, onder schrijft de conclusies van het on derzoek. Hij vindt dat artsen extra tijd vrij moeten maken om hun patiënten volledig voor te lichten. Punt: „Goede en kundige uitleg over de ziekte is noodzake lijk, ook over de mogelijkheden en soms onmogelijkheden van de behandeling. Dat is en blijft de be langrijkste basis voor het vertrou wen van de patiënt in zijn behandelaars." Het landelijke bevolkingsonder zoek darmkanker begint 13 janua ri. Alle Nederlanders ouder dan 55 jaar worden de komende jaren uitgenodigd om deel te nemen. Begonnen wordt met het scree nen van mensen die dit jaar 62, 64, 66, 74 of 75 jaar oud worden. De wereld is Kras per persoon Financiers worden eigenaar van NAC De 21 financiers van NAC wor den vandaag officieel aandeel houders. Daardoor zijn ze ook meteen formeel eigenaar en de baas van de Bredase voetbal club. Zaterdag al trad de voltalli ge raad van commissarissen te rug. Breda decor van film met Kim van Kooten Breda is het decor voor de film Onder het Hart, waarin Kim van Kooten de vrouwelijke hoofdrol speelt. De opnamen starten 13 ja nuari en worden op diverse plek ken in de stad gemaakt. Nicole van Kilsdonk, getogen in Ooster hout, regisseert de film. Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren Drie dagen nationale rouw voor 'zwarte parel MAANDAG 6 JANUARI 2014 Cola of toch bier? Het alcoholverbod in de praktijk CENTER BREDA Kankerpatiënt wil meer weten door Paulus Smits Kees Punt, hoogleraar W7l Tlfpr* ITl CLEVELAND - Een pier in Edgewater Park in Cleveland, Ohio, is bedekt Amerikaanse weerdienst gisteren. Die verwacht een 'ongelooflijk sterke 111LC1 111 met ijs. Grote delen van de VS hebben te kampen met bar winterweer. stroom ijskoude lucht uit het poolgebied' die de gevoelstemperatuur kan I7-71 De afgelopen dagen raasde al een sneeuwstorm over het noordoosten laten dalen tot zo'n -50 graden Celsius. Twee derde van het land kan te rVlllCl IKtt van het land, maar in veel staten wordt het nog flink kouder, meldde de maken krijgen met het koudste weer in twee decennia, foto HH Vandaag BREDA Zie ook pagina's 26/27 Drie dagen en het is weer bal BREDA Zie ook pagina 13: 'Fantastisch voor Breda' Korting op alle reizen met vertrek t/m okt. 2014 Kras.nl/kortingsdagen oF bel 0900-9697,5cPm Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA <5/v - r--: - Wisselvallig 12°C A DeStem Skoda

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1