Niets aan de hand, ik voel me vrijer dan eerst' Laatste waarschuwing: 'We zijn je zat!' 66 Als de sirene zou gaan, hadden we een kwartier om van de camping weg te komen Verzoek vrijlating uitgesteld BUITENLAND 9 Die paar onruststokers Blijf kalm, relax, die auto's in brand steken we komen hier wel gaan niets veranderen overheen plekken al buiten haar oevers ge treden en bereikte gisteren het hoogste punt. Volgens het Tsjechi sche staatsbedrijf dat de rivieren beheert, zou het waterpeil niet het recordniveau van 2002 berei ken, de grootste overstromingen in de laatste twee eeuwen. Hon derden inwoners van Praagse bui tenwijken hebben hun huis al moeten verlaten. In heel Tsjechië vielen afgelopen weekeinde vijf doden door de overstromingen, meldde de politie. Ook de camping in het Zwitserse Interlaken waar Niels Fasen en Ju- dith van der Heijden uit Prinsen beek zondag overnachtten op doorreis naar Toscane, moest wor den geëvacueerd. „We lagen al in bed toen er op de deur van de ca ravan werd geklopt. Op de berg achter de camping was een aard verschuiving geweest. Modder, rotsen en bomen kwamen naar beneden", vertelt Fasen aan de te lefoon. „Als die in de rivier te recht zouden komen die pal naast de camping stroomt, zou de cam ping meteen overstromen." De campinggasten werden opge vangen in een restaurant. Gezin nen met jonge kinderen werden ondergebracht in een hotel. Na ruim twee uur leek het grootste gevaar geweken en mochten de overige gasten weer terug naar hun caravan. Fasen: „We hebben al onze spul len in de auto gelegd en zijn gaan slapen. Voor zover dat lukte, want de hele nacht vlogen helikopters rond. Als de sirene zou gaan, had den we een kwartier om weg te komen voordat de camping onder water zou stromen." Gisterochtend vroeg hervatte het stel de reis naar Italië. Op de radio hoorden ze dat even na hun ver trek de noodtoestand was uitge roepen. Zijn buurman knikt instemmend. Een buitenwijk van Istanbul, een wijk die zoals velen in de metro pool de afgelopen decennia enorm hard is gegroeid. Hier is premier Erdogan voor velen een held. De 36-jarige gehoofddoekte Suleha kijkt met verbazing 's avonds naar de tv. Naar de protes ten die zich de afgelopen dagen door het land verspreidden. Naar de rellen met de politie. Gistera vond was het in Ankara en Istan bul weer raak. Het zijn overigens niet alleen de rellen in Istanbul en Ankara waarvan de beelden de hele wereld overgaan. In veel plaatsen door het land worden kleine vreedzame protesten ge houden. In sommige wijken in Istanbul slaan mensen 's avonds op potten en pannen. Suleha begrijpt het niet. Het land is in haar ogen de afgelopen tien jaar juist verbeterd. „Er is zoveel gebouwd, wegen aangelegd, met de economie gaat het goed." En met de mensenrechten? Ze glimlacht: „Niets aan de hand, ik voel me vrijer dan voorheen. Erdo gan is een fatsoenlijke man." De protesten leggen de tweede ling van de Turkse samenleving pijnlijk bloot. De demonstranten lijken in een ander land te wo nen. „Hij is een dictator. Sultan Er- dogan", klinkt het daar. Zij heb ben genoeg van het autoritaire ge drag van de premier. Ze hebben genoeg van zijn bouwdrift die geen grenzen kent, met natuur en cultureel erfgoed als veel voorko mende slachtoffers. Ze hebben ge noeg van de premier die zich over al mee bemoeit, die de verkoop van alcohol aan banden legt, die tegen abortus is en vrouwen op roept drie of vier kinderen te krij gen. Erdogan zelf blijft onver stoord. „Blijf kalm, relax, we ko men hier wel overheen", was zijn boodschap gisteren op de luchtha ven bij Istanbul. Tot ontsteltenis van velen vertrok hij gisteren voor een bezoek aan Marokko. Drugssmokkelaars ter dood veroordeeld In Egypte zijn vijf buitenlan ders ter dood veroordeeld voor drugssmokkel, onder wie een Britse zeeman van 74 jaar. De anderen komen uit Pakistan en de Seychellen. Het vijftal pro beerde 3 ton cannabis Egypte binnen te smokkelen via de Rode Zee. Advocaat Berlusconi bepleit vrijspraak Volledige vrijspraak voor Silvio Berlusconi (76) in Rubygate. Dat zijn advocaat van Berlusconi giste ren tijdens zijn slotpleidooi ge vraagd. Het OM wil dat hij zes jaar achter de tralies verdwijnt De advocaat noemde de strafeis 'ongehoord' voor een misdrijf'dat niet bestaat*. Amerikaanse senator en WOll-veteraan De Amerikaanse politicus Frank Lautenberg (89) is giste ren overleden. De Democraat was het oudste lid van de Senaat en de laatste Senator die actief dienst deed tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was bekend om zijn strijd tegen de alcohol- en tabaksindustrie. In Istanbul is de weerstand tegen Erdogans beleid nu tot een uit barsting gekomen. In eerste instantie met een pro test tegen de plannen om een park in Istanbul te slopen, om plaats te maken voor een winkel centrum. „Maar het gaat helemaal niet om dat park", zegt Hitar. „De premier wil zijn eigen plannen uitvoeren en houdt geen rekening met het volk. Denk maar aan de abortus wet, het alcoholverbod. De uit spraken van de premier zijn in mijn ogen een teken van zijn dic tatuurschap. Maar de protesten zijn een laatste waarschuwing van het Turkse volk voor Erdogan: 'We zijn je zat!"' De beste oplossing is volgens hem een zeer sterke oppositie. Maar die is er volgens Tutar niet: „Helaas wordt belangrijke men sen zoals journalisten en schrij vers de mond gesnoerd. Wie te gen de regering is, wordt hard aan gepakt." De vraag is: hoe nu verder? De Bergse docent Tasdan vindt het een moeilijk te beantwoorden vraag. „Niemand wil toegeven. Niemand wil opgeven. Dat is weer die Uirkse trots, hè... Sommi ge mensen roepen om een staats greep, anderen om hulp van bui tenaf. Het is niet makkelijk om een effectieve oplossing te vin den", zegt Tasdan. Maar één ding is voor hem zo klaar als een klontje: „Iemand als Erdogan, die in tien jaar is veran derd van een introverte, degelijke man met conservatieve idealen in een autoritaire demagoog, die kan niet regeren in Turkije." De zaak over de mogelijke voor waardelijke vrijlating van de Bel gische kinderverkrachter en -moordenaar Mare Dutroux is uitgesteld. De zaak zal op 7 okto ber dienen in plaats van giste ren, meldde de Dutroux* advo caat gisteren. Als een veroordeel de in België een derde van zijn straf heeft uitgezeten, kan deze om vervroegde vrijlating onder voorwaarden vragen. Dutroux kreeg in 2004 levenslang en tbs voor onder meer moord op en ontvoering, marteling en ver krachting van minderjarige meisjes. Hij zit zijn straf uit in de gevangenis van Nijvel. BNDESTEM DINSDAG 4 JUNI 2013 Man in theehuis in Istanbul Premier Erdogan stijgt 'dramatisch' Niels Fasen vanuit Zwitserland door onze correspondent Jessica Maas ISTANBUL - „Erdogan een dictator? Onzin. Het gaat prima in dit land. Die paar onruststokers die auto's in brand steken, gaan niets veran deren", bromt de man in het thee huis. Demonstranten in Istanbul foto Sedat Suna/EPA CAIRO Mare Dutroux foto EPA MILAAN WASHINGTON vervolg van voorpagina BRUSSEL

Kranten

BN - De Stem | 2013 | | pagina 9