Baarmoederhalskanker in India nu goedkoop en simpel op te sporen Boek nu: www.effeweg.nl of bel 05294696 67 8 BUITENLAND Bij Passau en elders in Centraal-Europa zijn verschillende rivieren buiten hun oevers getreden. Een catastrofe dreigt. Gratis brochure 2013 supervoordelige busreizen ÈL IAséÜéïi Ja ik ontvang graag de nieuwe brochure: PASSAU - Opluchting gistermid dag laat voor de in totaal 150.000 inwoners van de Beierse gemeen ten Miesbach, Mühldorf am Inn en Rottal-Inn. De bedreigende toestand 'Katastrophenfall' kon worden ingetrokken. Overstro mingen blijft de gemeente be spaard. Zo niet tien andere ge meenten als Passau, Rosenheim en Berchtesgadener Land waar de de noodtoestand van kracht blijft. Bondskanselier Merkel komt van daag persoonlijk bekijken hoe dreigend de situatie in Passau is. Door de hoge waterstand zijn de len van de binnenstad ondergelo pen. Die ligt op een landtong waar drie rivieren bijeenkomen: de Donau, de Inn en de Hz. Vol gens het lokale crisiscentrum is de toestand 'extreem dramatisch'. De stad kampt door de extreme overstromingen met stroompan- nes en dreigt nu ook zonder drinkwater te raken. Inwoners zijn opgeroepen zuinig te zijn met drinkwater. Door de aanhoudende regenval zijn ook elders in Centraal-Euro pa rivieren buiten hun oevers ge treden. Delen van steden en dor pen staan blank. Duizenden men sen in Duitsland, Tsjechië, Oos tenrijk en Polen zijn geëvacueerd. In het historische centrum van Praag werden gisteren maatrege len genomen tegen het wassende water en is de metro op last van de overheid al gesloten. Een zie kenhuis in het centrum is geëva cueerd. Vrijwilligers stapelen zandzakken en militairen zetten speciale meta len hekken neer. Duizenden inwo ners van Praag zitten zonder stroom. De Moldau, die dwars door de stad loopt, is op sommige Mede door een gebrek aan hygië ne en het baren van kinderen op jonge leeftijd krijgen jaarlijks 142.000 Indiase vrouwen baar moederhalskanker - een derde van alle gevallen wereldwijd. Symptomen doen zich vaak pas voor als het te laat is. Het onderzoek naar de azijntest begon in 1996 met 150.000 vrou wen in de leeftijdsgroep van 35 tot 65 jaar. Ze waren voorname lijk afkomstig uit de sloppenwij ken van Mumbai. Twee identieke groepen vrouwen werden ge volgd. Bij één groep werd de baar moederhals ingesmeerd met azijn. Als de hals witte verkleurin gen vertoonde die met het blote oog zichtbaar zijn, werd de pa tiënt doorgestuurd naar het zie kenhuis. De andere groep kreeg al leen voorlichting over kanker. Ook zij werden bij symptomen doorgestuurd naar het zieken huis. Dr. Gauravi Mishra van het Tata Memorial Hospital: „Zelfs de dok- Van de 'azijntestgroep' over leed 31 procent minder vrouwen omdat ze vroeger geholpen konden worden ters die beide groepen behandel den wisten niet uit welke groep de vrouw afkomstig was. Om het zo eerlijk mogelijk te houden." Tegelijk leerden laagopgeleide vrouwen in twee weken de azijn test afnemen bij patiënten. Van de groep vrouwen die zij behan delden overleed 31 procent min der aan de ziekte, omdat ze eerder geholpen konden worden dan de vrouwen in de controlegroep. Dr. Indraneel Mittra van hetzelf de ziekenhuis: „Wij hebben met ons onderzoek aangetoond dat het mogelijk is baarmoederhals kanker goedkoop en simpel op te sporen. Het is nu aan de regering om dit systeem landelijk te imple menteren." Nu wordt onderzocht of de azijn test van Mumbai op termijn even effectief en betrouwbaar is als het uitstrijkje. effeweg.nl horting 5 daagse busreis - Vertrek: 1, 22 juli, 5 aug, 23 sept, 7, 21 okt Inclusief: 4 hotelovernachtingen 4x ontbijtbuffet 4x dinerbuffet Bege leiding door uw chauffeur, tevens reisleider Vervoer per Tourist Class touringcar Nu €20,- korting per persoon op vertrekdatum Van ?4S,- voor 229,- p.p. boekcode 1123 5 daagse busreis - Vertrek: 17 juni, 15 juli, 26 aug, 23 sept Inclusief: 4 hotelovernachtingen 4x ontbijtbuffet 4x diner Lunch op de heenreis 4x lunchpakket Boottocht Texel Afscheidsdiner Begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider Vervoer per Tourist Class touringcar Nu €20,- korting per persoon op vertrekdatum 17 juni!* _nn Van 3tér voor 299,- p.p. u m r"lij'*'*j boekcode 1123 8 daagse busreis Vertrek: 5 juli, 2 aug, 20 sept Inclusief: 7 hotelovernachtingen 7x ontbijt 7x diner Begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider Ver voer per Comfort Class touringcar Nu €30,- korting per persoon op vertrekdatum Van 465,- voor 439,- p.p. De Provence en de Camargue w/ horting 30,- IJL p-p- boekcode 1123 8 daagse busreis - Vertrek: 12 juli, 2, 23 aug, 12, 19, 26 okt Inclusief: 7 hotelovernachtingen 7x ontbijt 7x diner Begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider Ver voer per Comfort Class touringcar Nu €30,- korting per persoon op vertrekdatum 12 juli!4* Van 565,- voor 539,- p.p. boekcode 1123 5 daagse busreis - Vertrek: 17 juni, 15 juli, 2 sept, 7 okt Inclusief: 4 hotelovernachtingen 4x ontbijtbuffet 4x diner Rondrit Kroon domeinen met gids Begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider Vervoer per Tourist Class touringcar Nu €20,- korting per persoon op vertrekdatum 15 juli!* Van 245,- voor 229,- p.p. Fietsreis Weserberg- land en Hannover vanaf 319,. boekcode 1123 5 daagse busreis - Vertrek: 1, 22 juli Inclusief: 4 hotelovernachtingen 4x ontbijtbuffet 4x diner Nederlands sprekende fietsbegeleiding tijdens de gehele reis Fietsroutes Gebruik van fietshelm Begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider Vervoer per Tourist Class touringcar Nu €20,- korting per persoon op vertrekdatum 1 juli!* Van 33^,- voor 319,- p.p. Lourdes en Pyreneeën "111 boekcode 1 8 daagse busreis Vertrek: 12 juli, 2 aug Inclusief: 7 hotelovernachtingen 7x Frans ontbijt 7x diner Begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider Vervoer per Comfort Class touringcar Nu €30,- korting per persoon op vertrekdatum Van 465,- voor 439,- p.p. Sorrento, baai van Napels en Pompei' boekcode 1123 10 daagse busreis - Vertrek: 17 juni, 22 juli, 19 aug Inclusief: 9 hotelovernachtingen 9x ontbijt 9x diner Stadsrondrit en/ of -wandeling Rome, Napels en Flo rence o.l.v. een gids Bezoek Pompeï o.l.v. een gids Begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider Vervoer per Comfort Class touringcar Nu €30,- korting per persoon op vertrekdatum 17 juni!* Van 595,- voor 569,- p.p. Alle fouten voorbehouden. Prijzen zijn vanaf en per persoon o.b.v. boeking van 2 personen. Exclusief excursie- en entreegelden en 18,- reserveringskosten per boeking. Gebruik tijdens het boeken boekcode 1123 en uw korting wordt automatisch verrekend. Kortingen zijn reeds s M in de prijs verrekend. Kortingen alleen geldig op boekingen gemaakt tussen 04-06-2013 en Vfrstfö 11-06-2013. o Fietsreizen o Stedenreizen o Excursiereizen Naam dhr/mevr Adres Postcode Plaats Zonder postzegel opsturen naar: effeweg.nl, antwoordnummer 778, 7700 VG Nieuwleusen y H J w >1 II I M II II II I De Donau bij Passau die buiten zijn oevers is getreden, foto Armin Weigel/EPA Water bij Passau door onze redactie buitenland door onze correspondent Devi Boerema MUMBAI - Baanbrekend onderzoek van het Tata Memorial Hospital in Mumbai laat zien dat de 'azijntest' even effectief is voor het opsporen van baarmoederhalskanker als het veel duurdere uitstrijkje. Vooral voor vrouwen in arme landen is het onderzoek van levensbelang.

Kranten

BN - De Stem | 2013 | | pagina 8