Aantal brievenbussen gehalveerd Meer donoren behouden met nieuw screeningssysteem bloedbank PvdA eist actie tegen leegstand binnenstad Warschau Bordeaux Carcassonne 66 We willen de terugkeer van de gedetineerde zo goed mogelijk laten verlopen BINNENLAND 5 Het Openbaar Ministerie zit met nieuwe woonlocatie veroordeelde zwemleraar Benno L. in de maag DEN BOSCH - Het Openbaar Minis terie (OM) heeft de veroordeelde zwemleraar Benno L. gevraagd om vrijwillig langer in de gevan genis te blijven zitten. Er is nog geen woonlocatie voor hem gere geld. „Ze zijn er gewoon nog niet uit, onbegrijpelijk", zegt advocaat Pie- ter van der Kruijs van Benno L. „Terwijl ze al vier jaar weten dat hij vrijdag voorwaardelijk vrij komt. En dan durven ze te vragen of hij langer wil blijven zitten. Na tuurlijk niet, L. heeft lang genoeg vast gezeten en heeft zijn straf uitgezeten." Vol gens de advocaat betekent dit dat er nog geen dreigingsanalyse is ge maakt. Dat doet de nieuwe ge meente zodra die bepaald is. Het OM wenste gisteren niet in te gaan de toekomstige huisvesting van L. De ouders van de slachtof fers kregen afgelopen vrijdag een brief van het OM met daarin op een rijtje alle voorwaarden waar onder de voormalige zwemleraar wordt vrijgelaten. L. heeft een gebiedsverbod voor de gemeenten Den Bosch, Oss, Tilburg, Heusden, Vught, Aal burg, Haaren, Sint-Michielsgestel, Bernheze, Schijndel en Maasdriel. „Het gaat hier om de plaatsen waar slachtoffertjes wonen", be vestigt een woordvoerster van het OM. Het gebiedsverbod wordt elektronisch gecontroleerd met een enkelband. Verder mag L. geen contact zoe ken met de slachtoffers en hun ouders. Hij schreef wel een brief, die alle betrokkenen kunnen op vragen bij Slachtoffer in Beeld. Dat is een organisatie die zich DEN HAAG - PostNL mag van mi nister Henk Kamp (Economische Zaken) het aantal brievenbussen en postvestigingen vanaf 2015 flink verminderen. Het postbe drijf mag het aantal brievenbus sen terugbrengen van 19.000 naar 8.700 en het aantal vestigingen van de post mag van 2500 dalen tot 1000. Kamp schrijft de Tweede Kamer maandag dat het postbe drijf zo ongeveer 27 miljoen euro kan besparen. Omdat mensen steeds minder brieven en kaarten sturen, heeft PostNL het moeilijk. Eerder is al besloten om de post vanaf 1 januari 2014 niet meer op maandag te bezorgen, Kamp wil ook het aantal dagen dat de post wordt opgehaald terugbrengen naar 5 dagen per week. Hierdoor zullen minder donoren ten onrechte worden afgekeurd. Dit levert netto meer goedge keurd en geschikt bloed op voor transfusie, zegt Harry Bos, direc teur Diagnostiek van Sanquin. Gisteren is in Amsterdam op een congres voor internationale bloed bankspecialisten het nieuwe pro totype bloedscreeningssysteem van de Amerikaanse fabrikant Ab bott getoond. Het huidige systeem, van dezelf de fabrikant, is al ruim vijftien jaar oud, storingsgevoelig en geeft een aantal 'fout positieve meldin gen'. Dat wil zeggen dat de eerste testen aangeven dat er antistoffen tegen bijvoorbeeld het hiv-virus in het bloed zitten. Uit nader on derzoek blijkt de donor vervol gens helemaal niet hiv-besmet te zijn. Ondertussen kan het bloed niet worden gebruikt en moet het worden weggegooid. Wanneer de bloeddonor twee keer achter elkaar vals positief ge test wordt, mag hij geen donor meer zijn. Zo staat in de voor schriften. Er is bloedbanken dus alles aan ge legen om het aantal vals positieve testen tot een minimum te beper ken. Dat kan met het nieuwe, snel lere screeningsapparaat worden bereikt, meent Bos, die met zijn team nauw betrokken is bij de ontwikkeling ervan. „Ik hoop dat we 30 procent minder vals positie ven krijgen. Misschien zelfs wel meer." Jaarlijks worden enkele honder den donoren afgekeurd vanwege vals positieve testen. richt op herstelbemiddeling tus sen slachtoffers en dader. L. mag niet omgaan of werken met minderjarigen, mag niet met een minderjarige onder één dak wonen en mag ook niet op plaat sen komen waar veel kinderen sa menkomen. Bovendien staat hij vanaf vrijdag nog 730 dagen on der toezicht van reclassering. „We willen de terugkeer van de gedetineerde zo goed mogelijk la ten verlopen", aldus de woord voerster. „We hebben voorwaar den gesteld op basis van de be scherming van slachtoffers en op het voorkomen van herhaling." Op een veelbesproken heksen jacht die mogelijk zou ontstaan bij zijn vrijlating, wil ze niet in gaan. L. gaf zelf eerder al aan hier bang voor te zijn. Ook de straf maat vindt Gilbert willekeurig. „Robert M. (de Amsterdamse ze denzaak, red.) heeft acht jaar en tbs gekregen, terwijl Benno L. maar vier jaar zonder tbs krijgt. Dat verschil is veel te groot." Van de door L. geschreven brief wil de Rosmalenaar niets weten. „Flauwekul, wat moet ik daar mee?" L. werd in 2009 gearres teerd. Hij kreeg zes jaar celstraf voor jarenlang misbruik van tien tallen zwakbegaafde meisjes. Liefst zou hij bij familie in Duits land gaan wonen, maar dit mag niet tijdens zijn voorwaardelijke vrijlating. De regeringspartij vindt dat pro vincies samen met gemeenten plannen moeten maken om de winkelleegstand in de binnenstad tegen te gaan. Vooral in krimpre- gio's, zoals in Limburg, Zeeland en Groningen, loopt het aantal winkels terug door een afnemen de bevolking en de economische crisis. Volgens PvdA-Tweede Ka merlid Albert de Vries bedraagt Leegstand in de binnenstad zorgt voor verloedering de winkelleegstand in ons land in middels 13 procent. Hij maakt zich zorgen over de gevolgen. „Leegstand in de binnenstad zorgt voor verloedering. Ik was vrijdag in Winschoten. Daar is de situatie dramatisch. Dit beeld dreigt voor veel meer binnenste den. Lang niet alle gemeenten on derkennen nog de urgentie om het roer om te gooien." De Vries ziet nog veel gemeenten - ondanks de crisis - aan de rand van de stad in de weer met uit breidingsplannen, zoals in Alme lo, Arnhem, Zaanstad en Terneu- zen. De PvdA'er wil juist dat het beschikbare geld voor nieuw bouw besteed wordt om de bin nensteden een impuls te geven. Detailhandel Nederland luidde onlangs de noodklok. Volgens een inventarisatie bestaan er plannen voor de bouw van negenduizend winkels. Als die allemaal worden uitgevoerd loopt de leegstand op tot 18 procent. De Tweede Kamer debatteert morgen over de leeg stand. Vluchten vanaf BNDESTEM DINSDAG 4 JUNI 2013 Justitie vraagt Benno L. vrijwillig in cel te blijven door Jeroen de Laat Woordvoerster OM door Floor Ligtvoet AMSTERDAM - Bloedbank Sanquin kijkt reikhalzend uit naar een nieuw systeem om bloed te scree nen. Het apparaat, dat binnen twee jaar uitkomt, zal sneller, maar voor al ook zorgvuldiger, werken dan het huidige systeem. door Michel Reijns DEN HAAG - Nieuwe winkelcentra die veelal aan de rand van steden maar blijven verrijzen, terwijl steeds meer winkels in de binnen stad leeg staan. De PvdA wil dat die ontwikkeling een halt wordt toegeroepen. Albert de Vries, PvdA-Kamerlid (Chopin) ENKELE RE S. VANAF Boek tot 04.06.13. Belastingen en toeslagen inbegrepen. Reis in juni-juli. Geldig op de dagen: Maandag Donderdag. Afhankelijk van beschikbaarheid en algemene voorwaarden. Kijk op Ryanair.com voor meer informatie. Tarieven exclusief optionele belastingen en toeslagen. Vluchten vanaf Eindhoven.

Kranten

BN - De Stem | 2013 | | pagina 5