www.mensenlinq.nl (Densenlinq.nl URN WINKEL. digitaal tastbaar gedenken Miep Leenders - De Groot Of 0 ^amiiieberichten niensenlinq.nl weduwe van Gerard Leenders Ans en Ton (Huub H9 Naomi Theo Hans en Margreet Maarten en Anne Floortje las per El ine en ju les Luda en Léon Karen Machiel Christiaan Aerts Jan Mulders alle overlijdensberichten online directe links naar social media e-mailservice familieberichten webwinkel voor gedenkmonumenten online assortiment urnen assieraden Mensenlinq.nl is een digitaal monument. Een ontmoe tingsplaats voor naasten en nabestaanden. Zoek, vind en reageer. Hier vindt u alle familieberichten uit de dag- en weekbladen. Even als actuele nieuwsfeiten uit diverse dagbladsites. Mensenlinq-urnwinkel.nl is de webwinkel voor gedenk- artikelen. Hier vindt u het grootste assortiment bij zondere urnen, assieraden, gedenkartikelen. Overzich telijk, eenvoudig bestel len, snelle levering en een uitstekende service. dinsdag 3 juni 2013 BN DeStem 43 Zij leeft het leven, geniet van het licht, vertaalt het in beelden en kleuren Ook als de nacht haar schaduw verricht, herkent ze nog bloeiende geuren *25-08-1925 Ü1 02-06-2013 Rivka Inez en Rolf Suzanne Ivo en Leontine Inge en Bas Evi Barbara en Dave Madison lade Sebastiaan en Fathy Daniëlle Link Tom en Gerjanne Renske en Ron Sven De uitvaartdienst is op vrijdag 7 juni 2013 om 11.30 uur in de kapel van Zuiderhout, Arnoid jansseniaan 46, Teteringen. De teraardebestelling is op het kerkhof aan de Vogelenzanglaan in Breda. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in Grand-Café Heeren van Oranje, Burgemeester Kerstensiaan 20, Breda. Zij die geen kennisgeving ontvangen hebben, gelieve deze annonce als zodanig te beschouwen. De zon scheen de vogels zongen de bloemen bloeiden. Het was een mooie dag om op reis te gaan. Samen tot aan de drempel. Elke dag een stapje dichter naar het eind. Elke dag een beetje van kracht verkleind. Elke dag wat zwaarder wat je dragen moest. Doch al wetendeens komt alles goed. Met liefde hebben we afscheid genomen van ons pa en opa t Rijsbergen, 2 juni 2013 Hans en Heike Aerts-Schnakenberg Leonie Niklas Corina en Ton van der List-Aerts Michiel en Daphne Bart Anne-Lotte Correspondentieadres: Nieuwe Akker 11 4891 NV Rijsbergen De gezongen plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 6 juni om 10.30 uur in de St. Bavokerk te Rijsbergen, waarna we pa begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de parochiebegraafplaats. Hierna bent u uitgenodigd bij de Harmoniezaal te Rijsbergen, ingang Lagestraat, waar u de familie persoonlijk kunt condoleren. Wij versturen geen rouwkaarten, maar iedereen die pa en ons een warm hart toedraagt is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Rilland Bath, 20 juli 1928 Met leedwezen namen wij kennis dat na een moedig gedragen ziekte is overleden, onze gewaardeerde oud-medewerker Jan was een hartelijke collega, wiens vriendschap wij erg zullen missen. Zijn inzet en betrokkenheid bij de firma zullen altijd in onze herinnering blijven. Wij wensen zijn familie veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd. Directie en medewerkers Jiffy Products International BV Moerdijk, 4 juni 2013 Sluittijden overlijdensadvertenties Per mail daags voor plaatsing 16.00 uur, op zondag 15.00 uur. Per fax of telefoon daags voor plaatsing 15.00 uur. Sluittijden overige familieberichten Daags voor plaatsing 12.00 uur. Vergeet niet uw volledige factuuradres te vermelden en uw telefoonnum mer voor eventuele vragen. Iedere mailopdracht krijgt een ontvangstbeves tiging. U kunt niet reclameren n.a.v. telefonisch opgegeven advertenties. E-mail bndestemfamilieberichten@wegenermedia.nl Telefoon 088-013 9999 Fax 088-013 9990 Internet www.bndestem.nl www.familieberichtenonline.nl

Kranten

BN - De Stem | 2013 | | pagina 43