Brabant nadert 100.000 werklozen m gebukt onder Praags 'schijtweer' VANDAAG 3 4 De Stelling 84% 16% w- y^mm i 4 w Lw is eten genoeg. En we kunnen al tijd nog met een bootje aan wal komen." Een hoge waterstand is Brantjes wel gewend. „In de win ter is dat wel vaker zo. Het is al leen vreemd dat het nu in deze tijd van het jaar gebeurt." Niet alleen mensen dreigen in het nauw te komen. Ook dieren moe ten - met hulp van de mens of ge heel op instinct - verkassen als het water van de Waal hun leefge bied overstroomt. Zoals in de uiterwaarden bij Beu- ningen en Beneden-Leeuwen. Be heerder Free Nature heeft hier ruim vijftig runderen en bijna tachtig paarden naar een droog plekje gebracht. Free Nature advi seert om op dit moment niet bij de dieren in de buurt te komen. Want door de stress van het hoog water zijn vooral de koeien en merries met jongen zenuwachtig en kunnen ze onverwachte din gen doen. Boswachter Gerrit van Scherren- burg van Staatsbosbeheer maakt zich weinig zorgen over de pol ders aan de andere kant van Nij megen: „We verwachten niet heel veel problemen. De hoogwater- golf uit Duitsland en Oostenrijk zal iets zijn afgezwakt als die hier aankomt." De dieren in het gebied vinden op eigen kracht een droog plekje, legt de boswachter uit. „We leg gen op sommige plaatsen wat hooi neer, zodat ze genoeg te eten hebben." De uiterwaarden bij Nij megen zijn deze week afgesloten voor publiek. „De wilde dieren zoeken een hoog plekje op. Als daar ook mensen zijn, voelen ze zich opgejaagd." Eind april stond de teller in Bra bant op 84.388 werklozen die bij het UWV staan geregistreerd. En eind dit jaar heeft Brabant 92.300 mensen zonder baan, verwacht UWV-arbeidsmarktadviseur Mi- chel van Smoorenburg. Het aantal banen is harder ge krompen dan eerder werd aange nomen. Ook zijn er minder vaca tures dan verwacht. Bovendien dienen meer ouderen en vrouwen zich aan op de ar beidsmarkt. „Omdat de partner werkloos is geraakt, komt er een extra aanbod van arbeidskrach ten. Mensen willen toch graag het gezinsinkomen gelijk houden", zegt Van Smoorenburg. Verder blijven mensen nu al langer door werken. Van Smoorenburg gaat uit van een krimp van het aantal banen met 15.000 in 2013 en nog eens 4.000 in 2014. De bouw is onverminderd de sec tor waar de zwaarste klappen val len, hoewel Van Smoorenburg denkt dat er wel een einde komt aan de sterke daling van de werk gelegenheid: De verwachte krimp in de bouw bedraagt dit jaar nog 3,6 procent, in 2014 is deze krimp nog slechts 0,3 procent. Verder daalt de werkgelegenheid vooral in het openbaar bestuur (onder meer gemeentes, provin cie en defensie), in de industrie en in de zakelijke dienstverle ning. Pas in 2016 zal het aantal mensen dat naar werk zoekt licht afnemen, blijkt uit prognoses van het UWV ten, waardoor het dagelijkse leven danig is ontregeld. Geert de Bont, gisterochtend: „Ik kon gewoon naar mijn werk, maar mijn directe collega heeft zich afge meld. Om hier te komen, had hij zo'n honderd kilometer moeten omrijden, dus is hij maar thuis ge bleven. Andere bedrijven, zoals Ex pedia, die hun kantoren aan het Gelukkig woon ik vrij hoog, op de eerste verdieping water hebben staan, zijn helemaal gesloten vandaag. De economie krijgt zo toch een behoorlijke knauw." Hoewel de weersverwachtingen voor de komende dagen optimis tisch zijn, houdt De Bont nog een slag om de arm. „De voorspellingen veranderen voortdurend, maar voorlopig re gent het alweer de hele dag. Het is gewoon schijtweer, iedereen loopt hier behoorlijk gedeprimeerd rond. Zeker als je bedenkt dat het vorig jaar april al 30 graden was in Praag. Ze zeggen ook dat vanmid dag (maandag, red.) de Moldau zijn hoogste punt bereikt. Maar dat moet ik nog zien. Zolang het blijft regenen, zal het peil van de ri vier toch ook nog stijgen." Inmiddels zijn twee doden te be treuren in Tsjechië en worden drie kayak-roeiers vermist. Toch is de situatie nog niet zo ern stig als in augustus 2002, merkt Geert de Bont op. „Toen stond het water nog een paar meter hoger." De wijk aan de overkant van de rivier is al geëvacueerd Elf jaar geleden betrof het de groot ste wateroverlast uit de historie. Zeventien mensen kwamen om het leven. Praag liep miljarden aan schade op, onder andere ook aan het metronetwerk, wat weer voor veel bovengrondse overlast zorgde. Het duurde enkele maanden voor dat die schade helemaal was her steld. Ook de plaatselijke dieren tuin leed destijds onder de water problemen. Enkele dieren verdron ken, één ontsnapte zeehond werd 160 kilometer verder, in het Duitse Dresden, weer opgevist. Vandaag: Justitie heeft groot gelijk dat ze Benno L. vraagt vrijwillig in de gevangenis te blijven Gisteren: Juist steden met een gevangenis zijn tegen sluiting ervan. Ze zijn bang voor de werkgelegenheid. BNDESTEM DINSDAG 4 JUNI 2013 toerist en dier door Henk Snijders Een camping in Oosterhout aan de Waal staat deels blank. Langs de grootste rivier van het land wer den veel campings geëvacueerd. foto Erik van 't Huilenaar BREDA/ROOSENDAAL - Brabant komt eind 2014 heel dicht bij het magische getal van 100.000 werklo zen. Volgens de jongste prognose van het UWV stijgt de werkloos heid dit en volgend jaar met zo'n 25 procent naar 97.600 mensen. Zie ook pagina 15 Alleen banengroei in de zorg Geert de Bont Geert de Bont Zie ook pagina's 8/9 730 reacties Reageer op www.bndestem.nl

Kranten

BN - De Stem | 2013 | | pagina 3