Dimums Met dank aan rotte appelen Aspergebroodjes HEI KOOKDOEIÜKE 44 Burgemeester zijn is waanzinnig mooi, maar het kan ook iets anders zijn 30 STAD EN STREEK Mededeling Simone Dirven over vertrek komt voor velen als verrassing, maar niet voor gemeenteraad Dongen. Zoals zoveel mooie dingen, is het recept voor aspergebroodjes per ongeluk ontstaan. Bedenkster Betsy Klaver (65) wilde een jaar of 25 geleden appelbollen bak ken. „Ik begon met het schillen van een appel, maar die had allemaal bruine plekken van binnen. De tweede ook en de derde weer, dus toen dacht ik: ik stop. Maar ik had al bladerdeeg uit de vrie zer liggen. Zonde om weg te gooien, dus ben ik gaan kijken wat ik nog in huis had." En wat lag er: asperges, ham, geraspte kaas en ei. Zo ontstond uit het plan voor appelbollen het heerlijke aspergebroodje van Betsy. Elk jaar als het seizoen van het witte goud is geopend, komen ze op tafel. Het liefst in rondes van dertig stuks. „Want ze zijn bij ons zo op." Klaver brengt vaak schalen vol naar vrienden en bekenden. Ook de verkoopster van de aspergeboer waar ze de groenten koopt, is inmiddels fan. „Ze vroeg wat ik met de asperges ging maken. Ze had nog nooit van aspergebrood jes gehoord, dus maakte ik er een paar. Zij vond ze hartstikke lek ker." Over hartstikke lekker gespro ken: Betsy Klaver vraagt zich af of veel mensen Caramelco nog kennen. Dat is een karamelpasta die ontstaat als gesuikerde melk door hitte karamelliseert. „We deden dat op brood, hartstikke lekker. Maar het bestaat niet meer. Klaver miste het mierzoete beleg uit haar jeugdjaren zo erg, dat ze een manier bedacht om het zelf na te maken. Kook gesloten blik jes gecondenseerde, gesuikerde volle melk van Friesche Vlag 2,5 uur in een ruime pan water. Zorg dat ze onder water blijven. Openen als ze afgekoeld zijn. De melk is karamelpasta geworden, vroeger verkocht onder de naam Caramelco. Klaver meent zich te herinneren dat Caramelco ont stond door een productiefout in de fabriek. „Een blikje melk bleef in een machine hangen en werd warm. Het was populair. Mars kocht vrachtwagenladingen om het te gebruiken in repen." Ingrediënten 10 blaadjes roomboterblader deeg uit de diepvries 1 kilo geschilde asperges 1,5 ons gekookte ham gele Aromat 1 ei 200 gram geraspte kaas Werkwijze: Leg de blaadjes bladerdeeg uit elkaar zodat ze kunnen ont dooien. Schil en snijd de asper ges in stukken en verdeel ze in stapeltjes over de deegblaadjes. Zorg dat er voldoende ruimte is om de randen dadelijk aan elkaar te plakken. Strooi wat Aromat over de aspergevulling. Snijd de plakken ham in reepjes en verdeel deze over de asper ges. Klop het ei. Als het blader deeg is ontdooid, strijk dan een beetje ei over de randen en plak de pakketjes dicht. Druk de ran den met een vork aan. Leg de pakketjes op een met bakpapier belegde bakplaat. Smeer de bovenkant in met de rest van het ei en verdeel er de kaas over. Zet de broodjes in een voorverwarmde oven (220 gra den) en bak ze in 25 minuten gaar. Warm opdienen. r' DONGEN - „De chemie met de raad, met het college en met de ge meente Dongen is uitgewerkt." Desgevraagd geeft Simone Dirven - Van Aalst (55) één van de argu menten aan om per 1 september te stoppen als burgemeester van Dongen, een functie die ze op dat moment 7,5 jaar vervuld heeft. Zij ziet op voorhand af van een be roep op wachtgeld. Of ze al een nieuwe uitdaging heeft, wil ze niet zeggen. Wél dat ze gaat studeren aan de Universi teit van Tilburg: „Strategie, ver nieuwing en het afleggen van be stuurlijke verantwoording." Dirven zegt gekozen te hebben voor ontslag per 1 september van wege de gemeenteraadsverkiezin gen van maart 2014: „In de aan loop naar die verkiezingen wil ik de raad niet confronteren met mijn vertrek, als zich in die perio de een nieuwe uitdaging zóu aan dienen." 'Vooralsnog' blijven burgemees ter Dirven en haar echtgenoot in Dongen wonen: „Tenzij een even tuele nieuwe functie mij dwingt te verhuizen. Maar we zijn net ver huisd naar het mooiste plekje van Dongen. Ik wil de publieke zaak blijven dienen. Burgemeester zijn is waanzinnig mooi, maar het kan ook iets anders zijn." Ruim een jaar geleden werd Dir ven, na een eerste ambtsperiode van zes jaar, herbenoemd als bur gemeester. Daarvoor was ze wet houder in Halderberge. Op de vraag of de herbenoeming niet een natuurlijker moment was om op te stappen, zegt Dir ven: „Rondom die herbenoeming voer je gesprekken met de ge meenteraad. Die gesprekken zijn voortgezet en daaruit heb ik mijn conclusie getrokken." De vijf fractievoorzitters in de Dongense gemeenteraad willen unaniem niet reageren op de vraag of wat hen betreft óók de chemie met burgemeester Dirven uitgewerkt is. Anders dan de rest van Dongen waren zij niet verrast door de mededeling die Dirven gisteren voor de buitenwacht in petto had. Waar Simone Dirven een gebrek aan chemie met onder meer de raad aanvoert als argument, zegt geen van de fractievoorzitters dat óók zo te ervaren. Lou Huysmans, fractievoorzitter van de WD: „Op die vraag wil ik niet ingaan. Een vertrek is nooit leuk. Wij respecteren dit zorgvul dige besluit van de burgemeester, dat zij genomen heeft na langduri ge gesprekken met de raad." André Vonk (CDA) zegt de over wegingen van Dirven te respecte ren. Hij noemt chemie in dit ver band 'een ruim begrip': „Maar in zijn algemeenheid is het een goe de zaak om bij twijfel niet verder te gaan." Vonk heeft waardering voor het feit dat Dirven door haar aankon diging om per 1 september op te stappen de nieuwe gemeenteraad, die in maart 2014 aantreedt, de mogelijkheid biedt haar opvolger uit te zoeken. „Dat is van belang voor toekomstige ontwikkelingen die op ons afkomen. Denk aan re gionale samenwerking." Willem Ebbers (PvdA): „Chemie uitgewerkt? Mijn mening doet er niet toe. Als mevrouw Dirven dat zo ervaart, dan is dat voldoende om de conclusie te trekken die zij getrokken heeft." Ebbers zegt verder dat het 'goed' is dat Dirven de gemeente de ruimte biedt om dingen te rege len." René Jansen van de Volkspartij Dongen (VPD) zegt dat hij het 'oprecht jammer' vindt dat Dir ven vertrekt: „Maar als het niet meer werkt, dan werkt het niet meer." Raadsgriffier Willem Vulto laat desgevraagd weten dat er per 1 september een waarnemend bur gemeester wordt benoemd en dat de procedure voor een 'echte op volger' pas zal worden opgestart als de nieuwe gemeentraad is aan getreden na de verkiezingen van maart 2014. In ondernemerskringen wordt wél verrast gereageerd op het ver trek van Dirven. „Ik ben verbijs terd. Ze is toch pas opnieuw be noemd", zegt Marianne Wellerd, voorzitter van de VOCD. „Ik heb haar pas nog gesproken. Ze heeft echt niets laten blijken." Victor Stierman voorzitter van winkeliersvereniging Dongen Pro motion: „Ik sta een beetje per plex. Ik heb altijd goeie contacten met haar gehad. Ik vind dat ze het goed gedaan heeft wat de veilig heid betreft, zeker na de reeks overvallen een jaar of drie gele den. De aanpak van het centrum, de openbare ruimte, de onderne mers erbij betrekken. Dat heeft ef fect gehad." Henk Kasius, exploitant van hotel De Villa spreekt van 'een vreem de gang van zaken' „Je kunt dit wel beschouwen als de handdoek in de ring gooien. Het stimuleert de speculaties." 7,5 jaar is chemie uitgewerkt In de rubriek Brabants kook- boekske vertellen lezers over een gerecht van vroeger waar voor hen een herinnering aan vastzit. Ook in deze rubriek? Schrijf naar eindredactie@bndestem.nl of naar redactie BN DeStem, Postbus 3229,4800 MB Breda (o.v.v. kookboekske en met adres en telefoonnummer). door Simon Rood Betsy Klaver met twee flinke schalen aspergebroodjes. 'Bij ons zijn ze altijd zo op.' foto Irene Wouters Kijk op bndestem.nl/kookboekske voor alle afleveringen in deze serie 'Na I Simone Dirven bij de aankondiging van haar vertrek, foto Jan Stads/Pix4Profs door Kees den Exter en Palko Peeters Simone Dirven, burgemeester

Kranten

BN - De Stem | 2013 | | pagina 30