Kinderen nomineren beste kinderboeken i/oes 'Van echte problemen nog geen sprake' Bredanaar Geert de Bont 2 VANDAAG HOOGWATER Het hoogwater jaagt vele kampeerders van hun stek en dieren raken van streek. BN DeStem Maak iemand abonnee! HET LEVEN GEEN PANIEK! MZEOGSDö De publieksprijs voor kinder- en jeugdboeken wordt woensdag 19 juni uitgereikt, maakte de orga nisatie, Stichting CPNB, gisteren bekend. In de leeftijdscategorie 6 tot en met 9 jaar maken Spekkie en Sproet. Raadsels op het cruise-schip van Vivian den Hollander, Weer- woljhachtbaan van Paul van Loon, De wraak van Lorre van Tosca Menten, Dummie de mummie en het masker van Sebek-Ra van Tosca Menten en Fantasia VII van Gero- nimo Stilton kans op de titel bes te kinderboek van 2012. Kinderen tussen de 10 en 12 gaven Het leven van een loser. Geen pa niek! van Jeff Kinney, Hoe overleef ik (zonder) vriendschap liefde van Francine Oomen, Dagboek van een muts. Zoek 't lekker uit! van Rachel Renée Russell, Voor wie doe jij een moord? door IzzyLove van Manon Sikkel en ioo¥ Julia van Niki Smit de meeste stemmen. De Senaat van de Kinderjury, waarin elke provincie een kind af vaardigt, kiest woensdag 15 juni uit beide categorieën een win naar. De Prijs van de Nederlandse Kinderjury wordt sinds 1988 jaar lijks uitgereikt. PAUL KUSTERS toosenhenk.nl D0 MS STOPT MET" FYRA ARNHEM - De stijgende water stand in de grote rivieren veroor zaakt de komende dagen forse hinder op een aantal plekken in Nederland. De uiterwaarden, die in deze tijd van het jaar vaak in ge bruik zijn als camping of weiland voor vee, moeten worden ont ruimd. „Van echte problemen door hoogwater is echter geen sprake", meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. „Daarvoor zou het waterpeil in Rijn, Waal en IJssel nog aanzienlijk hoger moeten komen te staan." Volgens Rijkswaterstaat stijgt de Rijn bij Lobith in de komende da gen van 12,00 naar ongeveer 13,55 meter boven NAP. Dat komt door hevige regenval in het Duitse stroomgebied van de Rijn. Als het rivierwater boven de 12,00 meter boven NAP komt, lopen de uiter waarden onder. Pas als het water stijgt naar ongeveer 15,00 meter boven NAP gaan waterbeheerders de dijken extra controleren. De huidige hoge waterstand is 'bijzonder'. Alleen in 1970 en 1983 stond het rivierwater in juni nog hoger. Rijkswaterstaat opende gis teren de stuwen bij Driel, Ame- rongen en Hagestein, waardoor de Lek en Neder-Rijn kunnen hel pen bij het afvoeren van de grote hoeveelheid rivierwater. Door het hoogwater doen Neder landse binnenvaartschippers slechte zaken. „We kampen op dit moment met een enorme over capaciteit", zegt Sunniva Fluits- ma, voorzitter van de Algemene Schippers Vereniging. „Schepen vervoeren meer vracht, want ze kunnen dieper in het water lig gen. Maar daardoor is er wel min der vraag naar vrachtschepen en zitten veel schippers, die richting Duitsland varen, zonder werk." Volgens ARK Natuurontwikke ling is het hoogwater een bedrei ging voor vogels, zoals de graspie per en de gele kwikstaart. Zij broe den nu in de uiterwaarden. Hun nesten dreigen weg te spoelen. DOESBURC/OOSTERBEEK - „We had den tijdig alle kampeerders ge beld", zegt uitbater Mieke Kloos van camping Het Zwarte Schaar aan de IJssel bij Doesburg. „Ze hadden zich al helemaal geïnstal leerd, met houten vlondertjes en zo, en moesten alles weer afbre ken." Bij de buren van camping IJsselstrand staan de dertig kam- peerplekken langs de rivier inmid dels blank. Vrijdag zijn de kam peerders al verplaatst. „Je hebt al tijd mensen die een tikkeltje ei genwijs zijn en toch te lang blij ven staan", zegt een medewerk ster. „Die hebben een natte tent gekregen." Op camping Waalstrand in Gendt werd gisteren een tiental caravans naar hoger terrein verplaatst. Mo gelijk dat dit later in de week met nog meer caravans moet gebeu ren. Volgens eigenaar Roger Cor- nelissen is dat het geval als het peil bij Lobith stijgt tot boven de 13,5 meter NAP. „De Duitse voor spellingen gaan nu al uit van 13,8 meter, dus het zal er om span nen." De campinggasten kunnen waarschijnlijk pas over een week Je hebt altijd mensen die te lang blijven staan. Die hebben een natte tent gekregen of twee, drie weer op Waalstrand terecht. Pieter Brantjes van camping Rijn oever in Oosterbeek maakt zich vooralsnog geen zorgen. Uit voor zorg heeft hij de steigers bij de jachthaven steviger vastgelegd en extra ankers bijgelegd. „Als de toe gangsweg naar de camping onder water staat, zitten we op een ei landje." Ook dat is geen probleem voor de eigenaar, die naar eigen zeggen op alles is voorbereid. „Er Sinds vorige week wordt de Tsje chische hoofdstad - net als grote delen van Centraal-Europa - geteis terd door constante regenval, met als gevolg dat delen van de stad zijn overstroomd en dat de nood toestand, fase 3, is uitgeroepen, de hoogste mogelijke alarmfase. „Ik woon sinds anderhalfjaar met veel plezier in Praag en werk bij het Business Support Centre van Exxonmobil. Veel multinationals zijn hierheen verhuisd", legt Geert de Bont uit. „Vanuit mijn woonka mer kan ik de rivier de Moldau dertig meter verderop zien liggen. Gelukkig woon ik vrij hoog, op de eerste verdieping, dus heb ik zelf nog geen grote problemen. Maar de wijk aan de overkant van de ri vier is al geëvacueerd. In de wijk naast de buurt waar ik woon, wordt de stroom afgesloten." Dat geldt ook al voor onder meer de befaamde Karelsbrug. Verder is een ziekenhuis ontruimd en is een groot aantal metrostations geslo- EXCUSES VOOR HET ONOEMAK... AMSTERDAM - Ruim 32.000 kinde ren brachten vorig jaar hun stem uit op hun favoriete kinderboek. De tien titels met de meeste stem men maken kans op de Prijs van de Nederlandse Kinderjury. door Peter Winterman Water tart Ca m pi ngm edewerker Voor meer Paul Kusters zie www.bndestem.nl/paulkusters www.bndestem.nl/abonneewerftabonnee De nieuwe abonnee leest de krant 2 maanden gratis en betaalt vervolgens normaal tarief. Maak iemand abonnee op: www.bndestem.nl/abonneewerftabonnee En u als trouwe abonnee ontvangt een VVV-cadeaubon t.w.v. 50,-* *Voorwaarde is dat u én de nieuwe abonnee minimaal 6 maanden abonnee blijven. Bredanaar Geert de Bont woont sinds anderhalfjaar in Praag. door Jacques Hendriks jacques.hendriks@bndestem.nl BREDA/PRAAG - Zelf heeft hij nog geen natte voeten, maar toch noemt Bredanaar Geert de Bont de toestand in Praag 'behoorlijk depri merend'.

Kranten

BN - De Stem | 2013 | | pagina 2