Negen CDA-fracties op de bres voor WVS Prachtige haastklus voor zusters 28 STAD EN STREEK BORDUREN In de Parijse binnenstad opende onlangs een expositie rond de merk- en stoplappencollectie van de Bredase Joke Visser. Vrouw gewond bij aanrijding Schrijf je nu gratis in op www.sweetdeal.nl ROOSENDAAL - Er moet een brand brief komen van negen gemeente raden in West-Brabant naar de Tweede Kamer en de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onderwerp: positie van de WVS-groep na het laatste Sociaal Akkoord tussen ka binet en sociale partners. Negen CDA-fracties van de bij de WVS-groep aangesloten gemeen ten vinden het hoog tijd worden dat in Den Haag duidelijk wordt wat alle maatregelen betekenen voor het sociaal werkbedrijf én de aangesloten gemeenten. Want naast grote onduidelijkheid over de gevolgen van het akkoord voor de WVS-groep en de mede werkers, dreigen de financiële te korten door alle maatregelen de OOSTERHOUT - Een 6i-jarige vrouw uit Rotterdam is gisteroch tend rond 09.30 uur gewond ge raakt bij een aanrijding op de krui sing van de Technologieweg met het Innovatiepark in Oosterhout. De vrouw zat als passagier in een auto, bestuurd door een 59-jarige man uit Hooge Zwaluwe. De man zag een vrachtwagen komende jaren op te lopen tot zo'n 6 a 7 miljoen euro voor het re gionale SW-bedrijf (sociale werk plaats), waar nu nog 3.000 men sen werken. De komende jaren mogen steeds minder mensen 'be schermd' werken bij een SW-be drijf. Meer en meer bestaande WVS'ers moeten daarnaast in het bedrijfsleven, met een financiële aanvulling voor de werkgever, gaan werken. De angst bestaat dat werkgevers dat niet willen en dat mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt uiteindelijk in de bijstand eindigen. De komende jaren mogen steeds minder mensen 'be schermd' werken bij een SW-bedrijf over het hoofd. De truckchauffeur kon een botsing niet meer voorko men. De vrouwelijke bijrijder klaagde over pijn aan haar nek, waarna de brandweer uit voor zorg de auto heeft opengeknipt om de vrouw uit de auto te kun nen bevrijden. Ze is daarna per ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bijzonder? „Absoluut", knikken Joke Visser en echtgenoot Walter van de Garde. In hun Bredase woonkamer vertellen ze over de expositie in Parijs. In samenwer king met Breda's museum ge maakt en tot en met 27 juli nog te zien in Bibliothèque Forney. In het hartje van de lichtstad. De tentoonstelling gaat over de merk- en stoplappen die Visser sinds veertig jaar verzamelt. Dik zevenhonderd bezit ze er. Van de Garde schreef er het standaard werk: 'Oefenstof bij. Over drie eeuwen 'marquoirs', zoals de mer klappen in het Frans heten. Van 1600 tot en met 1920. Eenmaal aan het woord, ontsluit zich een wereld van weleer. Van de Garde haalt de zestiende, ze ventiende eeuw aan. Vertelt over de meisjes uit welgestelde krin gen. „Nederland was welvarend." Dat vertaalde zich onder meer in dure stoffen die rijke families be zaten. Textiel voor hemden, ser vetten voor beddengoed, lakens. Visser: „Het was een tijd waarin Nederland, in tegenstelling tot bij voorbeeld Frankrijk, eens in de zo veel tijd het wasgoed liet opha len." Wassen gebeurde buiten de deur. Op plaatsen met grote bleek velden, helder water. De welgestelde families wilden natuurlijk graag hun kostbare stof fen terug. En dus was het zaak het textiel te 'merken'. Een taak van de vrouw des huizes. Van de Garde: „Meisjes uit gegoe de kringen kregen vanaf hun acht ste jaar onderwijs in onder meer borduren." Het was een kunde waar behoorlijk wat punten mee waren te scoren op de huwelijks markt. Meisjes moesten kunnen dansen, de Franse taal beheersen, geanimeerd kunnen converseren en musiceren. En dus kunnen bor duren. Liefst hun hele uitzet. De merklap was een soort oefen materiaal. Waarop naast het alfa bet ook getraind werd in het bor duren van cijfers. Het textiel werd immers genummerd. Om na te kunnen tellen of alles in de lin nenkast nog wel compleet wat. Van de Garde tikt op de omslag van het boek. In rood is is in kruis steek een kroontje geborduurd. Er onder de initialen SCZ en het ge tal 6. Visser legt uit: „Het komt van een oud hemd. De initialen staan voor Simon Cazant. De zes Q @sweetdealabreda D fb.com/sweetdeal.breda App Store OOSTERHOUT - Het licht brandde de afgelopen tijd nog laat, in het Oosterhoutse klooster Sint Catha- rinadal. In het kunstatelier van het klooster werkten twee zusters dag en nacht aan een eervolle, maar stressvolle haastklus. Zij kal ligrafeerden een erebladzijde in het officiële gastenboek van de provincie Noord-Brabant, speciaal voor het bezoek dat de nieuwe ko ning en koningin op 12 juni aan onze provincie brengen. Dat gastenboek is vuistdik, gebon den in kalfsleer, en werd in 1980 in de norbertinessenpriorij ge maakt. Ontvangt de provincie be zoekers van enige statuur - minis ters bijvoorbeeld - dan tekenen die het boek. Komen er héle bij zondere bezoekers, dan gaat het boek terug naar Oosterhout, zo dat de norbertinessen een specia le erebladzijde kunnen kalligrafe ren. Ze maakten zo'n bladzijde voor het eerste bezoek dat Beatrix na haar kroning aan Brabant bracht, en later ook voor bezoe ken van onder andere Paus Johan- nes Paulus II en het Belgische vor stenpaar. Prachtklussen, zegt zus- Het was zwaar, vooral door de spanning om het op tijd af te Krijgen Oer-Hollandse door John Lazaroms john.lazaroms@bndestem.nl SCZ zijn de initialen van Simon Ca- Zant. De zes duidt erop dat hij zes hemden in bezit heeft. Verkrijgbaar in de I 'Vieruurtje', werk van Jan Anton Garebijn (1778) toont zes vrouwen. Allemaal zijn ze bezig met stof en borduren. door Nicole Andries nicole.andries@bndestem.nl Zuster Dorothea door Edine Wijnands edine.wijnands@bndestem.nl Gra rvief: eeK Hleu^e Wassen, knippen en modelföhnen bij Beauty2Gol. Ook mogelijk met high- of lowlights. sweetdëal

Kranten

BN - De Stem | 2013 | | pagina 28