Smaakvol luilekkerland in Breda m hard nodig' Buurtpreventie leeft in Ulvenhout 'Nauwelijks klachten over rijgedrag quads' Laatste plaatsen! wk STAD EN STREEK 27 Wsr Raad Zundert wil geen woonunits Meisjes uit instelling nog steeds vermist Costa 4E 'tssLitZ lastigste - klus wordt echter om de lokale politiek te overtuigen van de noodzaak van goede huis vesting. In de praktijk blijkt dat concrete plannen regelmatig afketsen op een muur van onwillige raadsle den. Veel politici zijn bang voor de publieke opinie, zeker met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht. Bekend is dat bewoners zich vaak verzetten tegen de komst van buitenlanders in hun buurt. De Beer: „Ik weet dat er veel vooroordelen zijn. Daarom or ganiseren we volgende week voor lichtingsavonden in Drimmelen en Steenbergen voor gemeentera den." Hij benadrukt het econo misch belang van de arbeidsmi granten. „We hebben ze heel hard nodig en dat weten de gemeente raden ook." ZUNDERT - Een meerderheid van de gemeenteraad in Zun dert is tegen het bouwen van tijdelijke woonunits voor ar beidsmigranten, zoals het col lege wil. Hiervoor is volgens de lokale politici geen draag vlak bij de bevolking. Op voorspraak van het CDA wordt nu eerst onderzocht of leegstaande winkels, kanto ren en scholen geschikt zijn voor de opvang van Oost-Euro peanen. Pas als dat niet het gewenste resultaat oplevert, wil de raad verder praten over woonunits en eventueel grootschalige huisvesting. Wethouder Johan de Beer is niet ontevreden over het standpunt van de raad. „Ik ga hiermee aan de slag." Wel denkt hij dat de opvang in leegstaande panden niet vol doende zal zijn. Ook zal het in een aantal gevallen niet renda bel zijn om ze op te knappen. „Het is bekend dat arbeidsmi granten niet meer dan 65 tot 80 euro per week willen beta len aan huur." De Beer wil 600 migranten huisvesten bij kwekers, 200 in de bebouwde kom en zo'n 450 in een nog onbekende woonvorm. In Zundert wonen naar schat ting 2500 Oost-Europeanen, vooral op campings. De Beer is in overleg met Breda voor opvang van zo'n 200 Polen die binnenkort van Pare Paters- ven af moeten. Volgens het CDA is er onder de bevolking geen draagvlak voor tijdelijke woonunits BREDA - In Ulvenhout worden de pogingen om een tweede project buurtpreventie in het dorp van de grond te tillen, voortgezet. Op een recente informatiebijeen komst waar de behoefte aan zo'n tweede project werd gepeild, kwa men ruim zeventig belangstellen den af. Initiatiefnemer Frank Don kers is 'zeer tevreden' met dat aan tal. Ulvenhout kent momenteel één buurtpreventieproject in het zui delijk deel van het dorp. Het twee de initiatief werd recent begon nen onder de noemer 'Ulvenhout Hofïlandt.' Daarvoor werden be woners benaderd in de Anneville- BREDA - Nog een paar dagen en dan gaat Bredaas grootste open lucht restaurant weer open. Culi nair festival Smaakvol Breda zal het Chassépark vanaf vrijdag een weekend lang transformeren tot een luilekkerland. Aan het festival nemen 21 restau rateurs, traiteurs, ijsmakers, wijn inkopers, groothandelaars en een horeca-opleiding deel. Onder hen gekende zaken met een zekere re putatie, waaronder Chocolat, Bin nen en Peter Eibers. De organisa tie vertrouwt grotendeels op het beproefde concept. Verrassende gerechten, mooie wijnen, goed ge tapte bieren en spannende cock tails worden bij verschillende kra men aan de man gebracht. Het is aan de bezoekers om flanerend van kraam naar kraam een menu samen te stellen. De kidskookclub die vorig jaar is geïntroduceerd, wordt herhaald. Zaterdag- en zon dagmiddag kunnen kinderen van Onder hen gekende zaken met een zekere reputatie, waaronder Chocolat, Binnen en Peter Eibers BREDA - Ook in Terheijden was zondag een ongeval met een quad. Op de Kanaaldijk reed rond 20.00 uur een quad tegen een boom. Bestuurder en bijrijder raakten gewond. Twee ongevallen op een dag. Toe val, meent de politie, die de erva ringen van het Antwerpse stads bestuur niet deelt. „Er komen nau welijks klachten binnen over het rijgedrag van quadbestuurders." Wethouder Sel^uk Akinci signa leert daarentegen wel wat erger nissen. „Begrijpelijk. Quads horen in principe niet thuis in een stads centrum. Daar zijn ze helemaal niet voor gemaakt." Toch is het verbieden van quads niet aan de orde. „Het is geen issue, want de wet laat een verbod niet toe." Een quad is een motorfiets, met vier wielen, gemaakt om snel en wendbaar te kunnen manoeuvre ren op zanderige terreinen. De be stuurder moet in het bezit zijn van een motorrijbewijs. Een quad is vaak voorzien van veiligheids gordels. In dat geval is het dragen van een helm niet verplicht. vier tot twaalf jaar tijdens ver schillende workshops koken en proeven. Nieuw is de vriendenta fel die in het Grand Paviljoen gere serveerd kan worden. De bezoe kers aan de tafel mogen een ver rassend menu verwachten. Ook nieuw is de Jamsessie Uitge kookt, waarbij Bredase koks en studenten van Cas Spijkers Acade mie zondagmiddag ter plekke ge rechten gaan bedenken en koken. Het festival is vrijdag vanaf 19.00 uur toegankelijk voor publiek. Zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur. OOSTERHOUT - De politie is nog steeds op zoek naar de 14-jarige Surme Hagi Aziz en de 17-jarige Niki Huszar uit Oosterhout. De meisjes worden sinds 17 mei ver mist. Ze verbleven allebei in een jeugdinstelling in Oosterhout en zijn vermoedelijk weggelopen. Familieleden hebben nog één keer telefonisch contact gehad met de meisjes nadat ze waren weggelopen. Ook is door een van hen recent gepind in Den Haag. Toch is niet duidelijk waar en on der welke omstandigheden de meisjes zich bevinden. •,«e ni d-Europ tot wel korting Zolang de voorraad strekt. i-ners.huttoeslag slechts io%!ü Costa neoRomantica****+ laan en omliggende straten in Ul- venhout-noord. Aanleiding voor dat initiatief is het aantal inbra ken in dit deel van het dorp. Met name de donderdagmiddag is een populair dagdeel bij inbrekers. Bij een buurtpreventieproject ma ken de bewoners van een bepaal de buurt of wijk met elkaar afspra ken om eikaars bezittingen in de gaten te houden. Zogeheten straat contactpersonen (scp'ers) zijn het aanspreekpunt als er iets ver dachts wordt gezien. Wie zich nog wil aanmelden voor één van buurtpreventieteams kan dat doen via frank.donkers@hotmail.com Noorse Fjorden Noordkaap****+ Slip Reizen doei het weer»! BNDESTEM DINSDAG 4 JUNI 2013 kinderen vervolg van pagina 21 www.smaakvolbreda.nl cRUises '""iiuiini"9aas 67 De Costa neoRomantica is een bekend en geliefd cruiseschip in een geheel nieuw jasje! Dit 4-sterren-plus cruiseschip werd in de winter van 2011-2012 totaal verbouwd en gerenoveerd, waarmee een bedrag van maar liefst 100 miljoen euro gemoeid was! Maar het resultaat mag er absoluut zijn... Prachtige nieuwe en ultramoderne lounges, nieuwe decoratie, een extra restaurant (nu totaal 4) en een schitterend wellnessgedeelte van maar liefst 4.200 m2 groot. Dankzij de stijlvolle inrichting in vooral zachte pasteltinten zult u zich alsnel thuis voelen op de Costa neoRomantica. Daarnaast kunt u genieten van de uitgebreide bestaande faciliteiten zoals twee heerlijke zwembaden, diverse jacuzzi's, een uitgebreid casino, diverse (belastingvrije) winkels en zelfs een buitenbar, gebouwd als beachclub. Ook de kinderen zullen zich uitstekend vermaken. Zo is er een speciale kinderclub met o.a. een 'virtual World'! Als dat geen topschip is... Met een maximum van 1800 gasten is de Costa neoRomantica overigens geen 'megaschip', wat ervoor zorgt dat de intieme sfeer gewaarborgd blijft! Alle maaltijden tijdens deze cruises zijn inbegrepen. U kunt ook boeken op basis van All Inclusive, dus ook inclusief alle drankjes. Br°churenof "'ochurenS 13 dgn met alle maaltijden aan boord Zie stipreizen.nl/crcnk Zie stipreizen.nl/crcoo Zie stipreizen.nl/crcsn Het is geen toeval meer, voor de derde keer op rij heeft Stip Reizen de 'over the top award' van Costa Cruises gewonnen! De award wordt toegekend op basis van topprestaties voor Costa Cruises in Nederland in 2012, waaronder het grootste aantal verkochte cruises en de uitstekende samenwerking tussen beide bedrijven, Prijzen p.p. o.b.v. 2 pers. hut excl. Calamiteitenfonds/reserveringskosten. De kortingen zijn reeds verwerkt in de prijs. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden

Kranten

BN - De Stem | 2013 | | pagina 27