'Arbeidsmigranten zijn Bredanaar slaat agent tijdens aanhouding De Rijsbergse St. Bavoschool wil meer aandacht voor onderwijs Poolse kinderen. 26 STAD EN STREEK ARBEIDSMIGRANTEN Vragen WD en CDA over plan VV Boeimeer RIJSBERGEN - Ten koste van alles wil hij tweespalt in de Rijsbergse gemeenschap voorkomen. En daarom vraagt hij nu liever om hulp, voordat er onvrede onder de Nederlandse ouders ontstaat, zegt Willem Melis (58), directeur van de basisschool St. Bavo in Rijsber- gen. Melis maakt zich zorgen over de toename van Poolse leerlingen op zijn school. Niet omdat ze bij hem niet welkom zijn, integen deel. „Wij willen geen enkel kind in de kou laten staan." Nee, het probleem is dat de school onvol doende in staat is om kinderen op te vangen die niet of nauwelijks Nederlands spreken. „De taalbar rière is heel groot en dat maakt contact erg moeilijk." Gisterochtend meldde er zich op nieuw een Poolse moeder met een kind, een vijfjarig meisje dat geen woord Nederlands spreekt. Melis: „Normaal neem ik zo kort voor de zomervakantie geen kin deren meer aan, maar in haar ge val hoop ik dat ze de komende we ken nog een paar woorden Neder lands oppikt." Op de Bavoschool zitten nu onge veer twaalf, dertien Poolse kinde ren. Ze passen zich goed aan en ook de ouders zijn keurige, hard werkende mensen, vertelt de schooldirecteur. Wat echter knelt, is de taalachter stand. „Dat vraagt veel aandacht van de leerkrachten." Als de in stroom van buitenlandse kinde ren nog groter wordt, bestaat zelfs het risico dat het ten koste gaat van de Nederlandse leerlingen, vreest hij. Ook is hij bang dat Poolse kinderen te vroeg afhaken omdat ze door achterstand in hun ontwikkeling niet met leeftijdge nootjes meekunnen. „Dan komen ze op straat te staan." Hij wil daarom de overheid wak ker schudden. „Dit is een maat schappelijk probleem dat we sa men moeten oplossen." Melis pleit voor meer aandacht en hulp van het ministerie van Onderwijs in Den Haag. „Ik wil op z'n minst een tolk en meer onderwijsonder steuning." Hij krijgt bijval van de Zundertse wethouder Marjon de Hoon. Ook die maakt zich zorgen over de on derwijskwaliteit op de Bavo school. „Als er te veel kinderen ko men die de taal niet spreken, drukt dat het leertempo voor an deren. Het is belangrijk dat hier voor aandacht komt." De school is onvoldoende in staat is om kinderen op te vangen die niet of nauwe lijks Nederlands spreken ZUNDERT - Niet alleen over het on derwijs, maar ook over de slechte huisvesting voor Oost-Europea nen bestaan grote kopzorgen. „Achter veel heggen en muren zijn zeer schrijnende woonsitua ties", zegt de Zundertse wethou der Johan de Beer. Onder zware druk van Den Haag moeten de West-Brabantse ge meenten de komende jaren geza menlijk zo'n 19.000 Oost-Europe- se arbeidsmigranten 'legaal, hu maan en veilig' gaan huisvesten, aldus De Beer. Als vertegenwoordiger van de ne gentien West-Brabantse gemeen ten bracht de wethouder uit Zun- dert gisteren verslag uit van de huidige stand van zaken aan mi nister Stef Blok van Wonen. De Haagse bewindsman is volgens De Beer dik tevreden over de 'enorme stappen' die afgelopen jaar zijn gezet door hem en zijn collega's in de regio. Zo is er (na lang praten) een in ventarisatie gemaakt van het aan tal migranten in de regio (tussen de 17.000 en 21.000) en een af spraak over de verdeling over de gemeenten. Als voorbeeld: Zun- dert neemt 1250 migranten voor zijn rekening. Etten-Leur en Bre da ieder ongeveer 1600. Een volgende stap is het zoeken naar geschikte woonvormen en het aanwijzen van locaties, aldus De Beer. Want Blok wil snel con crete resultaten zien om zo een einde te maken aan illegale en on acceptabele woonsituaties overal in het land. Een lastige - en misschien wel de BREDA - Een 34-jarige man uit Bre da is zondagavond op de Prinsen kade in Breda aangehouden op verdenking van mishandeling. Agenten moesten bij de aanhou ding pepperspray gebruiken. De politie kreeg een melding dat een man in de Torenstraat een an dere, jonge man op zijn gezicht zou hebben geslagen. Ter plaatse troffen ze beide personen aan. Een 17-jarige jongen uit Breda gaf aan door de man op zijn gezicht te zijn geslagen. Toen de agenten de verdachte wilden aanhouden, verzette hij zich hevig en probeer de de agenten te slaan. Een van de agenten kon de klappen niet ontwijken, zij zou diverse keren door de verdachte zijn gestompt. Ook raakte haar horloge bescha digd. Daarna zette de man het op een lopen. Op de Prinsenkade greep hij een stoel. Toen hij daar mee naar de agenten toe draaide, gebruikten zij pepperspray om de man tot bedaren te brengen. De verdachte ging zitten en kon in de boeien worden geslagen. Bei de agenten deden daarna aangifte. De 17-jarige jongen heeft even eens aangifte gedaan. De man heeft de nacht in de cel doorge bracht. De politie doet nog onder zoek naar de precieze toedracht van het incident. BREDA - Voetbalvereniging Boei meer is goed bezig, vinden VVD en CDA. De club wil meer activi teiten huisvesten vanuit het con cept 'Buurthuis van de Toekomst'. De fracties willen van B en W we ten of zij de club misschien kun nen steunen met veldcapaciteit. Boeimeer heeft overeenkomsten gesloten met Teamplay@NAC en BredaActief voor het onderbren gen van maatschappelijke projec ten, er is buitenschoolse opvang en gehandicaptensport. Buurt huis van de toekomst houdt in dat activiteiten van buurthuizen verplaatst worden. De club heeft zelf al aanpassingen getroffen. Boek nu: www.effeweg.nl of bel 0529 46 96 67 hulp voor Roep om Poolse door Riet Pijnappels door Riet Pijnappels De West-Brabantse gemeenten willen een einde maken aan illegale woonsi tuaties voor migranten zoals hier op Fort Oranje in Rijsbergen. Steeds meer Poolse stelletjes willen een toekomst opbouwen in ons land. Zij kunnen zich, net als ieder ander, inschrijven bij een woningstichting. Arbeidsmigranten uit Oost-Europa nemen steeds vaker hun kinderen mee naar Nederland, foto Riet Pijnappels INCLUSIEFTOURINGC^ Vertrek: 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 juli, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 augustus Inclusief: 3x hotelovernachting, 3x ontbijtbuffet en vervoer U verblijft in een 3* hotel, alle kamers zijn voorzien van douche en toilet en het hotel beschikt over een lift. Een stadstour voert u langs de Reichstag, de Brandenburger Tor, Alexanderplatz, de Gedachtniskirche en Unter den Linden. Maak een lichttour door Berlijn en een boottocht over de Spree! Uiteraard mag een bezoek aan Potsdam met park Sanssouci niet ontbreken. Ook supervoordelige stedentrips mogelijk naar: Parijs Londen Praag Kopenhagen Antwerpen Alle fouten voorbehouden. Prijzen zijn vanaf en per persoon o.b.v. boeking van 2 personen. Exclusief excursie- en entreegelden en 18,- reserveringskosten per boeking. ANVR

Kranten

BN - De Stem | 2013 | | pagina 26