'Je let toch meer op of je de chauffeur ziet' Man krijgt werkstraf voor geweld in centrum Breda is surprisestad voor Karavaan Vanthilt Oosterhouter komt om bij ongeval in Spanje STAD EN STREEK 25 Geen uitbreiding van Scheepshuys PRINSENBEEK - Als vrachtwa genchauffeur kwam Jaap de Klerk bij de nodige ongelukken uit. Maar een fataal ongeval dat hij zag gebeuren in België, was de werkelijke aanzet tot het dode- hoekproject in zijn woonplaats Prinsenbeek. „Ik wist dat het voorkomen had kunnen worden", verklaart hij. Gisteren was alweer de tiende keer dat hij uitleg gaf op het par keerterrein van sportaccommoda tie De Drie Linden. Het 'dodehoekproject', ooit be dacht door VVN, is bedoeld om kinderen te leren veilig om te gaan met vrachtauto's en andere grote voertuigen. Ook al zijn er nog zoveel zichtverbeterende sys temen, je kunt de dode hoek nooit helemaal opheffen, weet De Klerk. Het blijft een samenspel van chauffeur en medeweggebrui kers. Dit is ook het uitgangspunt van de praktijkles voor alle groep 8-leerlingen van de Prinsenbeek- se basisscholen, kinderen die na de zomervakantie op de fiets naar het voorgezet onderwijs gaan. De Klerk en chauffeur Niels van Baal nemen er een vrije dag voor en Kennus Transport, Rüttchen Trucks, Alvero, Flex-in en de Ge meente Breda stellen materieel ter beschikking. Ook de politie is aanwezig. Een sa menwerking die goed is voor een uitgebreide praktijkles over de 'on zichtbaarheid' van voetgangers en fietser voor vrachtwagenchauf feurs. Op het parkeerterrein staan vrachtwagens, een vuilniswagen, politiemotor, personenauto, fiet sen en andere attributen opge steld. Alle 150 kinderen mogen een keer achter het stuur gaan zit ten, om zelf te ervaren wat ze wel en niet kunnen zien in een bepaal de verkeerssituatie. Ze gaan ook achter en naast het voertuig staan. Vanzelfsprekend is de claxon populair bij de elf- en twaalfjarigen, maar ze zijn wel on der de indruk van de les. „Ik zag die fiets echt niet", vertelt Griffioenleerling Fedde over het rijwiel rechts naast de cabine. „Je gaat er toch meer opletten of je zelf de chauffeur ziet", zegt een klasgenootje. De Opel Corsa rechtsvoor een andere truck blijkt helemaal verstopt. De vrachtwa gen van Van Baal heeft drie came ra's. Terwijl één leerling achter het stuur zit, verdwijnen de ande ren zwaaiend achter het voertuig. In Nederland is nog maar 10 pro cent van de vrachtwagens uitge rust met camera's, volgens Van Baal. Als het aan de Prinsenbeek- se instructeurs ligt, zouden die verplicht moeten worden. Alleen het beste is goed genoeg voor U Slagerij Kouwenberg gegar^&baar BREDA - Voor het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel is de 30-jarige J.M. door de politierech ter veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur en een maand voor waardelijke gevangenisstraf. Bo vendien moet hij zijn slachtoffer 1500 euro smartengeld betalen. Met een klap zorgde de Bredanaar erin de man, met wie hij het in het Bredase uitgaansgebied aan de stok had, 4,5 maanden arbeids ongeschikt te maken. Tien dagen OOSTERHOUT - De 65-jarige Jan Verduijn uit Oosterhout is afgelo pen vrijdag in Zuid-Spanje omge komen bij een ernstig auto-onge luk. Dat bevestigen ingewijde bronnen. Bij het ongeval zijn ook zijn vrouw, dochter en twee klein kinderen betrokken. Een van de kleinkinderen bleef ongedeerd. De andere drie familieleden ver blijven met verwondingen in het ziekenhuis. Hun toestand zou in- daarvan bracht het slachtoffer in het ziekenhuis door. De kickbokser, die ook een ClOS-opleiding volgde, weet pre cies waar en hoe hij moet slaan, volgens de officier van justitie. Een gebroken oogkas, een gebro ken jukbeen en bloed in de herse nen waren het gevolg. Ontstelde getuigen en portiers zagen de ern stige mishandeling. „Ik vind het heel erg en heb er spijt van", aldus de verdachte. De straf is conform de eis van jus titie. middels stabiel zijn. De Spaanse media berichtten afgelopen week end al over het noodlottige onge val. Volgens de websites van La Verdad en Informacion knalde een bestelbus, die van tegengestel de richting kwam, frontaal op de huurauto van de familie uit Oos terhout. De twee voertuigen wer den volledig verwoest door de bot sing. De bestuurder van de bestel bus raakte lichtgewond. BREDA - De bekende Vlaamse tv-presentator Marcel Vanthilt doet deze zomer met de Karavaan Vanthilt Breda aan, naast negen Vlaamse steden. Marcel Vanthilt presenteert een populair tv-programma 'Vanthilt on tour'. Het dagelijkse program ma trekt 700.000 kijkers. Van 11 tot en met 15 augustus staat hij in een circustent op het Kasteel plein. De gemeente Breda heeft zich kandidaat gesteld om als sur- prisestad aangemerkt te worden, vanwege het belang van de Vlaam se markt voor Bredase onderne mers. Uit eerdere edities van 'Vil la Vanthilt' blijkt dit een fors aan tal extra bezoekers op te leveren. Wethouder Cees Meeuwis: „Met vijf avonden live-tv op België 1 hebben we volop kansen om de voor ons belangrijke Vlaamse con sumenten te trekken." Ook in België levert het program ma veel gratis reclame op. „We hebben nog geen ondernemers fonds en het toeristisch fonds staat in de startblokken." De komende weken wordt het programma in Breda verder uitge werkt. De Nederlandse Defensie Academie maakt de komst van Vanthilt mede mogelijk. Van 11 tot en met 15 augus tus staat Marcel Vanthilt in een circustent op het Kas teelplein DEN HAAG/BREDA - Het Bredase ho tel Het Scheepshuys aan de Te- teringsedijk is er niet in geslaagd de vergunning van tafel te krijgen die de gemeente Breda heeft afge geven voor het Esso-tankstation naast het hotel. Volgens de Raad van State waar Het Scheepshuys twee maanden geleden naar toe stapte heeft het stadsbestuur de vergunning te recht verleend. „Binnen een afstand van 25 meter rond het LPG-vulpunt staan geen kwetsbare objecten", zegt de Raad van State. Juist in die zone wil Het Scheepshuys uitbreiden. Dat kan niet zolang Esso LPG mag blijven verkopen. Met een vrije zone van 25 meter voldoet het tankstation echter aan de vei ligheidseisen, aldus de Raad van State. De bezwaren van het Breda se hotel hebben er wel toe geleid dat de verkoop van LPG aan de Te- teringsedijk drastisch is inge perkt. Het tankstation mocht al tijd duizend kubieke meter LPG leveren. Daar hoort een grotere veilige afstand bij tot Het Scheeps huys die niet werd gehaald. In een nieuwe vergunning halveerde het stadsbestuur de toegestane LPG-verkoop waardoor de veilige afstand 25 meter werd. Het Scheepshuys heeft met een rechtszaak bij de Raad van State in maart geprobeerd deze vergun ning onderuit te krijgen, maar dat is het bedrijf niet gelukt. BNDESTEM DINSDAG 4 JUNI 2013 Een leerling krijgt instructie over de dode hoek van de vrachtwagen van Jaap de Klerk, medewerker kennistransport, foto Edwin Wiekens/het fotoburo door Ine Kleemans Onze kwaliteit gaat nog verder omhoog Om u hiermee kennis te laten maken hebben wij het extra lekker geprijsd: 4 Biefstukken a 125 gram van 14,25 nü voor 7,50 Fijne Riblap 500 gram van 8,75 nü voor 6,00 Nieuwe Haagdijk 12 -4811 TD Breda T 076-5212289 lnfo@slaaeriikouwenbera.nl y Kijk voor alle aanbiedingen op www.slaoeriikouwenbero.nl Geldig tlm 15 juni 2013 zet en drukfouten voorbehouden. door Adri Buijs door Berry van der Heijden

Kranten

BN - De Stem | 2013 | | pagina 25